CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

1. Khái niệm

Chứng bàng quang hư hàn là tên gọi chung cho những biểu hiện lâm sàng cho thận dương hư suy mất chức năng sưởi ấm, xuất hiện chứng hậu bàng quang hư lạnh không khả năng chế ước được thủy dịch, bệnh phần nhiều do tuổi cao thận khuy hoặc tiên thiên bất túc, hoặc do mệt nhọc quá độ, ốm lâu thận khuy gây nên.

Biểu hiện lâm sàng , chủ yếu là tiểu tiện nhiều lần trong dài hoặc giỏ giọt không gọn bãi, hoặc đi niệu, hoặc tiểu tiện không tự chủ, sắc mặt trắng nhợt, tinh thần mệt mỏi, lưng gối mềm yếu, lưỡi nhạt rêu lưỡi trắng, mạch trầm nhược.

Chứng bàng quang hư hàn thường gặp trong các bệnh di niệu, tiểu tiện bất cầm, long bế.

Cần chần đoán phân biệt với chứng thận khí hư.

2. Phân tích

- Chứng bàng quang hư hàn gặp nhiều trong bệnh di niệu phần nhiều có biểu hiện đái dầm, khi tỉnh dậy mới biết, sắc mặt không tươi, gầy còm, tinh thần bất túc, đây là do thận hư, tâm tỳ lạnh, khi hư gây nên. Theo mục tiểu tiện bệnh chư hầu thiên sách chư bệnh nguyên hậu luận viết :"Di niệu là do bàng quang hư hàn không kiềm chế được nước cho nên như thế"; Điều trị nên điều bổ tâm thận, cổ sáp chỉ di, cho uống bài Tang phiêu tiêu tán (Bản thảo điền nghĩa)

- Nếu Bàng quang hư hàn xuất hiện trong bệnh Tiểu tiện bất cầm; biểu hiện là tiểu tiện không kiềm chế được, đi vặt nhiều lần và trong ngày, thậm chí khi làm việc hoặc đang đi bộ nước tiểu cũng són ra, bệnh thường phát về ban ngày kèm theo các chứng choáng váng ù tai, lưng gối mềm yếu, đây là do hạ nguyên không bền, Thận dương suy vi, Bàng quang hư hàn gây nên. Mục tiểu tiện bất cầm hậu sách nguyên hậu luận viết: Tiểu tiện bất cầm là thần khí hư, hạ tiêu bị hiễm lạnh, thận chủ thúy, khí của nó đi xuống thành với âm, thổ hư thì hạ tiếu bị lạnh, không làm ăm ắp thủy dịch, cho nên tiểu tiện không kiềm chế được. Điều trị nên làm ấm áp thận và bong bóng, giữ gìn nước tiểu, cho uống bài Thỏ ty tử hoàn (Tế sinh phương) hoặc Củng đê hoàn (Cành Nhạc toàn thu).

- Trong bệnh long bế xuất hiện chứng bàng quang hư hàn, biểu hiện tiểu tiện giỏ giọt khó đi không có sức bài tiết, sắc mặt trắng nhợt, thần khí khiếp nhược/ từ lưng trở xuống lạnh, lưng gối vô lực, đây là do mệnh môn hỏa suy, khí hóa không đạt tới bàng quang không dương thì âm cho uống bài tế sinh thận khí hoàn.

Chứng này thường gặp ở người cao tuổi và trẻ em. Trẻ em mắc chứng này phần nhiều do tiên thiên bất túc, Thận khí chưa đầy đủ, khí ở bàng quang không bền gây nên, thường là tiểu tiện trong giấc ngủ nên còn gọi là đái dầm, không cần chữa chạy cũng có thể tự khỏi. Người cao tuổi thể lực yếu, thận khí sụy dần, thận dương bất túc, phần nhiều gặp ở công năng của bàng quang giảm yếu, ban ngày tiểu tiện, vãi đái không kiềm chế được, sức bài tiết yếu, khi đi ngủ thì tiểu tiện vặt nhiều lần, sợ lạnh chận tay lạnh, sác mặt đen xạm, trong lâm sàng điều trị nên nhân nhân chế nghi lấy bổ mạnh hạ nguyên, bồi bổ cái gốc làm nhiệm chính.

Chứng này cũng thường gặp ở khí hậu quá giá lạnh, vì mùa đông âm thịnh dương ẩn náu, âm thấng dương, lúc này nôn coi trọng ôn bổ.

3. Chẩn đoán phận biệt

Chứng Thận khí hư với chứng bàng quang hư hàn: Nguyên nhân bệnh của hai chúng này giống nhau, đều có thể xuất hiện chứng trạng bài tiết tiểu tiện khác thường như tiểu tiện trong dài, đêm tiểu tiện nhiều lần hoặc tiểu tiện không tự chủ. Nhưng chứng thận khí hư là do nguyên khí ở trong thận hư suy gây nên, nếu ở trong bệnh đau lưng thì biểu hiện lưng đau ê mỏi dẳng dai không dứt, lưng gối yếu sức, quá mệt nhọc thì đau tăng, nằm nghỉ thì giảm nhẹ. Nếu ở trong bệnh huyễn vựng thì thấy choáng đầu hoa mất, tai ù tai điếc, tinh thần ủy mị. Nếu thận khí hư ở trong bệnh dương nuy di tinh có thể thấy chứng sinh lý bất lực, di tinh tảo tiết, sinh lý giảm sút, tinh thần mệt mỏi, chân tay mềm yếu. Nếu ở trong bệnh hư lao có thể thấy chứng đau choáng tai ù, lưng gối mềm yếu, đêm tiểu tiện nhiều làn v.v... Còn chứng bàng quang hư hàn chỉ gặp ở trong các bệnh di niệu, tiểu tiện bất cầm và long bế. "Bàng quang là chức quan châu đô, là nơi chứa tân dịch, khí hóa có thể từ đấy mà ra". Bàng quang hư hàn không thể ấm áp kiềm chế thủy dịch thì hình thành chứng trạng tiểu tiện nhiều lần trong dài hoặc giỏ giọt không dứt, hoặc són đái, đái dầm, đái không tự chủ. Như vậy thì thấy phạm vi biểu hiện lâm sàng của hai chứng hậu khác nhau. Loại trên khá rộng, ngoài sự biến đổi khác thường của tiểu tiện còn bao quát cả các loại bệnh biến do thận khí hư gây nên so với loại sau đơn thuần là bài tiết tiểu tiện khác thường tự thấy những điểm khác nhau.

4. Trích dấn y văn

Bàng quang bị lạnh thì tiểu tiện nhiều lần sắc trong trắng (Luận bàng quang phủ hư thực hàn nhiệt tử sinh nghịch thuận mạch chứng thư pháp - trung tạng kinh).

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH