CHỨNG PHÉ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUA THỊNH Ở TRẺ EM

Khái niệm

Chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em là do ngoại cảm tà khí phong hàn hoặc phong ôn, qua ra lông hoặc miệng mũi vào Phế hóa nhiệt; Hoặc do lý nhiệt vốn thịnh hun đốt Phế kim mà chứng hậu biểu hiện chủ yếu ỉà khái thấu, háo suyễn.

Biểu hiện lâm sàng chủ là khái thấu, suyễn đầy thậm chí không nằm được, đàm vàng dính, mặt đỏ, họng khô, khát nước, đại tiện khô hoặc nhão, mạch Phù Sác, chất lưỡi hơi đô, rêu ỉưỡi tráng vàng sen nhau.

Chứng này gặp trong các bệnh Khái thấu, Háo suyễn, Phế

ung.

Chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em cần chấn đoás phân biệt với các "chứng Phế VỊ nhiệt thịnh ở trẻ em", "Chứng Đàm nhiệt úng tấc Phế ở trẻ em", “chứng phong nhiệt phạm Phế ở trẻ em", "chứng Can hỏa phạm Phế (Mộc hòa hình Kim) ở trẻ em", "chứng Phế nhiệt thương tân ở trẻ em".

Phân tích

Chúng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em ở trong tật bệnh không giống nhau thì biểu hiện lâm sàng cũng khác nhau, vì vậy trong phép chữa và sử dụng phương thuốc cũng có chỗ khác nhau nhất định.

Như Khái thấu xuất hiện trong chứng Phế nhiệt quá thịnh biểu hiện là Khái thấu liên tục, đàm vàng dính, mặt đỏ mfti đô. Mục Au khoa bệnh Tâm pháp yếu quyết sách Y tông kim giám viết: "Hỏa nhiệt nung nấu Phế kim làm cho khái thấu liên tục,mặt đỏ họng khô, đàm vàng thở hôi đa số kèm theo chất dính*, đều là do Phế nhiệt quá thịnh, đốt cạn chất dịch thành đàm làm nghẽn đường thồ, Phế khí không tuyên thông đạt xuống dưới gây nên bệnh, chọn dùng bài Địch bạcb tán (Tiểu nhi dược chứng trực quyết) gia vị.

Nếu chúng Phế nhiệt quá thịnh xuất hiện Háo sụyễn da số là do tân cảm xúc động phục tà, lúc phát con hoặc sốt hoặc khổng sốt, khái thấu từng cơn, khí nghịch suỵễn thỏ, rên rít phát tiếng hen, sáng nhẹ tối nặng, cánh mũi phập phồng, đầu lưỡi và ven lưỡi đỏ, rêu lưỡi trắng mồng, ở giữa lưỡi và gốc lưai có rêu cáu bẩn, mạch Huyền Tế và Sác; Diều trị theo phép thanh tuyên Phế nhiệt, chọn dùng bài Ma hạnh thạch cam thang (Thương hàn luận).

Nếu Phế ang xuất hiện trong chứng Phế nhiệt quá thịnh thi ho nhổ ra đàm mũi hôi tanh, thở gấp, phát sốt; Đây là do nhiệt tà ẩn náu lâu ngày ở Phế gây bệnh; Điều trị theo phép thanh Phế giải độc, chọn dụng bài Vi hành thang (Bị cáp Thiên kim yếu phương) gia Ngư tỉnh thảo, Bồ công anh, Tử hoa địa đinh v.v.

Chẩn đoán phân biệt.

Chứng Phế Vị nhiệt thịnh ở trẻ em với chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em, cả hai đều có các chứng trạng phát nhiệt, khái thấu, đoản hơi, sắc dàm vàng dÍỊoh, mặt đỏ, họng khố, khát nước. Nhưng chứng Phế Vị. nhiệt thịnh có kiêm Vị nỉũệt là do chứng'phế nhiệt quá thịnh phát triển nặng hơn cho nên triệu chứng so với loại sau nặng hơn mà triệu chứng khát nước uống tihiều đại tiện khô sán rêu lưỡi vàng, chân răng sưng đỏ, hơi thở hồi là đặc trưng chủ yếu của chứng Phế Vị nhiệt thịnh khác với chứng Phế nhiệt quá thịnh.

Chứng đàm nhỉệt úng tác ở Phế của trẻ em với chứng Phế nhiệt quá thịnh của trẻ em, bộ vị mác bệnh của hai chứng này ở Phế tính chất bệnh cũng đều là nhiệt hơn nữa chứng Phế nhiệt quá thịnh lại do nhiệt thịnh hun đốt Phế tân dịch tổn hại biến thành đàm hình thành hiện tượng đám và nhiệt cấu kết với nhau cho nên biểu hiện lâm sàng của hai chứng này rất giống nhau; nhưng vì nguyên tìhân bệnh khác nhau biểu hiện lâm sàng cũng cố chỗ không hoàri toăn gỉống nhau. Chứng đàm nhiệt úng tắc ở Phế cđ nguyên nhân do đàm nhiệt, nguồn gốc của lòại đàm này cđ hai cơ sở, một là Tỳ VỊ có bệnh khống thể vận htía được Đờm thấp mà tích chứa lạì ở Phế; Hai là Phế khí vốn yếu không phân bố được thủy ẩm mà ứ đọng ở Phế, nếu gập ngoại tà vào Phế hda nhiệt thì hình thành chứng Đàm nhiệt úng tấc ở Phế. Triệu chứng đột xuất trong lâm sàng là: Nhiều đờm, có tiếng sùng sục, ngực khó chịu, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch Hoạt Sátí đó là điều dễ chẩn đoán phân biệt với chứng - đàm nhiệt quá thịnh.

Chứng Phong nhiệt phạm Phế ở trẻ em, vối chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em, Hai chứng này cđ mức độ nông sâu nặng nhẹ khác nhau. Phong nhiệt phạm Phế bệnh thuộc biểu, Phế tuy bị tà khí nhưng vẫn còn nông nhẹ, triệu chứng cđ khi sốt hoặc không sốt khái thấu hơi suyễn đờm vàng trắng xen nhau họng khô khát nước, đó là sự chẩn đoán phân biệt nhẹ hơn so với chứng Phế nhiệt quá thịnh.

Chứng Can hỏa phạm Phế (mộc hỏa hình kim) của trẻ eth vối chứng Phế nhiệt quá thịnh ở trẻ em, Can thuộc mộc, mộc vượng thì dễ hóa hỏa; Can hỏa vượng thịnh có thể hình kim biểu hiện lâm sàng là khái thấu, Suyễn thỏ, đáng miệng họng khô, ngực sườn khó chịu đầy tức, ho nhổ ra đờm vàng... rất giống với chứng Phế nhiệt quá thịnh. Nhưng vì bộ vị mắc bệnh khác nhau, biểu hiện lâm sàng cũng khác nhau. Can là chứng tướng quân chứa huyết cbủ vè sơ tiết, nếu Can hỏa vượng có thể động .huyết, lâm sàng có chứng hò đòirí ra lẫn máu, hai bên sườn trướng đau khó chịu mắt đỏ tâm phiền dễ kinh sợ hoa mắt chóng mặt tai ù... Những triệu chứng này phần nhiều chứng quá thịnh không có, còn hai chúng khđ thở và mửa ra đờm thì so với chứng Phế nhiệt quá thịnh lại nhẹ hơn, đây lậ cợ sở để chẩn đoán phân biệt.

Chứng Phế nhiệt hao tân dịch ở trẻ em với ehứng Phế nhiệt ở trẻ em, bộ vị mác bệnh òửa hai chứng này giống nhau tính chát bệnh cũng: tương tự Nhưng loại trên có hiện tượng hao tốn tân dịch còn loại sau thì không cđ hiện tượng bao tốn tân dịch cho nên điều chủ yếu ở chỗ tân dịch hao tổn hay không. Chứng Phế nhiệt tận dịch hao thương thường có các triệu chứng ho khan hoặc khái thấu, hoặc ho mà khổ ra đờm miệng khô lưỡi rạo, ngày nhẹ tối nặng lựỡị - đỏ ít rêu, hoặc rêu lưỡi vàng mỏng. Căn pứ vào đó để chẩn đoán phân biệt với chứng Phế nhiệt quá thịnh.

rv. Y văn trích dẫn:

Sáng sớm ho là thuộc Đàm hỏa; Về chiều mà ho là hỏa trôi nổi ở Phế. Phế nhiệt thì Đờm tanh mà dính minh nóng Suyễn đầy mũi khô mặt đỏ ho kéo dài vùng ngực đau mửa ra mủ máu tanh hôi đó là đàm hỏa thịnh đã thành bệnh Ung (Khải tháu chứng pháp - Ấu ấu tập thành).

DIÊM HIẾU THÀNH

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH