CHỨNG HÀN ĐÀM

Khái niệm

Chứng Hàn đàm còn gọi là Lãnh đàm, chỉ một ỉoạt chứng trạng do hàn với đàm câu kết, hàn đàm ngăn trở Phế gây bệnh. Chứng Hàn đàm là do thể trạng vổn cđ đàm trọc lại cảm nhiễm hàn tà ở bên ngoài, hoặc dương hư sinh hàn, thủy thấp không vận hành, hàn với đàm câu kết gây nên bệnh-

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu của chứng Hàn đàm là sắc đàm trắng và trong loãng, ngực khó chịu, suyễn khái, cơ thể ớh lạnh, tay chân lạnh, tiểu tiện trong, đại tiện nhão, chất lưỡi nhợt, rêũ lưỡi trắng trơn, mạch Trầm Hoạt.

Chứng Hàn đàm thường gặp trong các bệnh Háo, Khái thấu, Ẩu thổ.

Cần chẩn đoán phân biệt vôi cẩc chứng Tháp đàm, chứng Phòng đàm phạm Phế.

Phân tích

Chứng Hàn đàm xuẵt hiện trong các bệnh Háo, Khái thấu và Ẩu thổ, tuy đều có những biểu hiện cộng đồng như đàm kết hợp với Hàn, nhưng lại cố những đặc điểm riêng và phép chữa cũng khác nhau.

Chứng Hàn đàm gây nên bệnh Háo và Khái thấu là vì nguyên nhân bệnh và vị trí bệnh giống nhau, đều xuất hiện các chứng trạng của chứng Hàn đàm như đã nói ở trên. Nhưng' Háo ỉà do hàn đàm ắn náụ ở Phế gây nên. bệnh suyễn thở đờm khò khè kéo cựa tái phát nhiều lần, khi không cổ cợn thì nhự người vố bệnh, khi có cơn thỉ thủ gấp gáp, trong họng có tiếng khò khè; điều trị nên ôn hóa hàn đàm, lợi khí dẹp cơn suyễn, chọn dùng bài Tiểu thanh long thang (Thường hàn luận).

Khái thấu xuất hiện trong chứng Hàn đàm ỉà do hàn đàm ngãn trở Phế, Phế mất sự túc giáng gây nên, cđ đặc trưng là khái thấu kéo dài lúc nặng lức nhẹ, sau lưng cđ cảm giáe lạnh; điềù trị nên ôn Phế tán hàn, hổa đàm chỉ khái, chọn dừng bài Linh cam ngũ vị khương tân tháng (Kim qui yếu lược) hợp với Nhị trần thang (Thái bình huệ dân hòa tẽ cục phương).

Bệnh Ẩu thổ xuất hiện chứng Hàn đàm ỉà do hàn đàm đọng lại ở trong, VỊ mất hòa giáng gây nên, có đặc điểm là Vi quản trướng đầy, ưa ấm sợ ỉạnh, nôn mửa ra đàm răi; điều trị nến ôn hoa hàn đàm, hòa vị giáng nghịch, cho uống bài Tiểu bán hạ thang (Kim. quỉ yếu lược) hợp với Phục linh Quế chi Bạch truật Cam thảo thang íThương hàn luận).

Chứng Hàn đàm đa số ở người dương hư. Dương hư thì hàn thịnh, thủy thấp ngãn trệ, ngưng kết thành đàm. Người cao tuổi dương khí bất tóc, rất dễ mắc chứng Hàn đàm. Trong một năm, mùa Đống âm hàn thịnh, bên trong bên ngoài cùng cổ tà khí, cho nên chứng hàn đàm dễ có cơn khá nặng về mùa Đông. Trong một ngày, buổi tối và ban đêm âm khí thịnh, cho nên chứng hàn đàm thường có cơn nặng về buổỉ tối và ban đêm. Dân cư trú ở phương Bấc thường mắc chứng Hàn đàm nhiều hơn dân cư trú d phương Nam.

Trong quá trình diễn biến bệnh cơ của chứng Hàn đàm rất dễ xuất hiện chứng hậu kiêm chứng Tỳ dương hư và Thận dương hư. Tỳ chủ vận hóa thủy thấp, cho nên người xưa ctí ndi "Tỳ là cái nguồn sinh ra đàm". Tỳ dương hư thi mát chức năng vận hóa, thửy thấp ngưng đọng sẽ sinh ra đàm, mặt khác đàm thấp ngãti trệ lại tổn thương Tỳ dương, cho nên chứng Hàn đàm thường xuất hiện chứng Tỳ dương hư. Biểu hiện chủ yếu của chứng Tỳ dương hư là kém ãUị đau bụng vừa ưa ẵm thích xoa bóp, chân tay không ấm, đại tiện lỏng loãng, chất lưỡi nhặt, rêu tráng trơn, mạch Trầm Tế vô Kíc. Thận dương ỉà gốc rễ của dương khí toàn thân, có công chựng hóa thủy dịeh, Thận dương hư thỉ mất quyền ôn hóa, thủy thấp ứ đọng ở trong tràn lên thành đàm; Hàn đàm ngăn trệ cũng làm thương tổn Thận dương, cho nên chứng Hàn đàm thường kiêm cả chủng Thận dượng hư. Biểu hiện chủ yếu của chứng Thận dương hư là lưng gối mỏi yếu, thân thế và chân tay lạnh, chóng mặt ù tai, lưỡi nhạt rêu tráng, mạch Trầm Tế vô lực.

Chẩn đoán phân biệt

Chứng Thấp đàm vớỉ chứng Hàn đàm: Ghứng Thấp đàm là do Tỳ khí hư yếu, thủy thấp không vận hành, tụ thấp sinh đàm gây nên. Chứng Hàn đàm là do trong cơ thê’ vốn có đàm trọc lại bị ngoại cảm hàn tà hoặc Tỳ Thận dựơng hư, dượng hu sinh hàn, thủy thấp không hóa được, ngưng tụ sinh đàm gây nên.

Chứng Thấp đàm với chứng Hàn đàm đều có thể xuất hiện chứng trạng đàm trắng loãng, vùng ngực đày tức, khái thấu thở gấp; lưỡi nhạt rêu trơn; Chấn đoán phân biệt giữa, hai chứng ở chỗ chứng Thấp đàỉii có đặc trưng.là mửa ra đàm lượng nhiệu, kém ãn buồn nôns thân thể và vùng ngực nặng nề đó là do thấp tà làm khốn đôn Tỳ VỊ. Còn chứng Hàn đàm thì chất đàm trong loãng, cơ thê’ ớn lạnh, chân tay lạnh, tiểu tiện trong đại tiện lỏng, cộ đặc trưng của Hàn tượng.

Chứng Phong hàn phạm Phê' với chứng Hàn đàm: Chứng phong hàn phạm Phế là do ngoại cảm phong hàn ẩn náu ở trongPhế, Phế vệ không tuyên thông gây nên. vị Phế mất sự túc giáng, tân (Jịch không phân bố được, ngưng tụ thành đàm, cho nên chứng phong hàn phạm Phế biểu hiện đàm tráng loãng, khái thấu, gàn giống với chứng Hàn đàm. Nhưng chứng Phong hàn phạm Phế còn có thể kiêm các chứng trạng thuộc biểu hàn như phát sốt sợ lạnh, đàu minh đau mỏi, mũi tác mữi chấy nước trong; cho nên có thể làm cơ scpđể phân biệt với chứng Hàn đàm.

Trích dẫn y văn

Chứng Lãnh đàm là do Vị khí hư yêu không lưu thông được thủy cốc, cho nên đàm vởi thủy kết tụ ở khoảng Hung cách, có lúc làm cho người ta khí nghịch, ứa nước chua, chân tay tím tái, không ãn uống được (Đàm đu bệnh chu hậu - chư bệnh nguyên hậu lllậtí).

Bệnh ở Kinh Thận gọi là Hàn đàm; mạch Trầm, mặt đen xạm, tiểu tiện đau gấp, chân lạnh, hay sợ sệt, trong đàm có lẫn chấm đen mà loãng, dừng các bài Khương quế hoàn, Bát vị hoàn, Hồ tiêu lý trung hoàn.

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH