CHỨNG XUNG NHÂM KHÔNG BỀN

I. Khái niệm

Chứng Xung Nhâm không bền là chỉ một loạt chứng trạng do Xung Nhâm khí hư dẫn đến công năng Xung Nhâm bất túc không khả năng chế ước được kinh huyết (bao gồm cả âm dịch) mà gây nên bệnh. Chứng này có thể do bệnh biến ở các tạng Tâm, Can, Tỳ, Thận liên lụy đến, cũng có thể do bản thân tực tiếp tổn thương gây nên.

Chứng trạng chủ yếu của chứng Xung Nhâm không bền là kinh nguyệt quá nhiều, đái hạ trong loãng dữ dội, có thai ra huyết, đọa thai, ác lộ quá kỳ không dứt.

Chứng này thường gặp trong các bệnh Kinh nguyệt sớm, Kinh nguyệt quá nhiều, Băng lậu, Đái hạ, Lậu thai, Tiểu sản, Ác lộ không dứt.

Cần chẩn đoán phân biệt với chứng Xung Nhâm hư suy.

II. Phân tích

Tử cung không ngay ngắn xuất huyết (trừ bệnh Đái hạ) là biểu hiện bệnh lý các chứng trạng thường gặp của chứng này - Nhưng vì loại xuất huyết này xuất hiện trong các tật bệnh khác nhau cho nên có những kiêm chứng không giống nhau.

Ví dụ như Tử cung xuất huyết xuất hiện trong bệnh Băng lậu thường là Tử cung xuất huyết với loại Đình kinh thay đổi xuất hiện lại kiêm cả các chứng trạng kinh nguyệt kéo dài, lượng huyết ra nhiều cho đến khí huyết hư nhược đa số người bệnh có bệnh sử về sẩy thai hoặc không thụ thai. Loại xuất huyết này nếu gặp trong thời kỳ có thai, phần nhiều phát sinh trước khi thụ thại 28 tuần, nhất là phát sinh trong vòng 6-10 tuần (bởi vì, thai nhi với người mẹ có mối ràng buộc rất chặt chẽ) và kèm theo các chứng mỏi lưng, đaụ bụng nhẹ ... huyết ra lượng ít, màu sẫm.

Nếu xuất huyết ra lượng nhiều hơn hành kinh bình thường, từng cơn đau bụng càng tăng, theo đó là nước thai (nước ối) chẩy ra, thai nhi và tổ chức bào thai ra hoàn toàn, âm đạo xuất huyết giảm ít hoặc hết hẳn, gọi là Tiểu sản.

Sau khi đẻ vượt quá 4 tuần, máu hôi vẫn ra dầm dề không dứt, gọi là chứng Ác lộ không dứt.

Cùng là xuất huyết nhưng đối tượng mắc bệnh khác nhau; bệnh tình có nông sâu khác nhau, cần phải phân biệt.

Xung Nhâm không bền dẫn đến Đái hạ, đặc điểm chứng trạng là đái hạ ra trong loãng như nước, sắc không vàng, mùi không hôi, đồng thời có kiêm chứng đau lưng như gẫy, bụng dưới phát lạnh, tiểu tiện vặt ...

Các chựng trạng nói trên đều thuộc Hư chứng, bởi vì thận hư suy tổn, Xung Nhâm thất thủ, điều trị nên ích Thận khí, củng cố Xung Nhâm có thể dùng Thọ thai hoàn của Trương Tích Thuần (Trung Trung tham tăy lục) tùy chứng gia giảm.

Chứng Băng lậu phần nhiều phát sinh ở tuổi thanh xuân hoặc phụ nữ thời kỳ tiền mãn kinh. Trường hợp trên đa số do Thận khí không đầy đủ, Xung Nhâm không bền. Trường hợp dưới đa số do Thận khí hư suy làm gốc bệnh. Bốn mùa trong một năm thì mùa Hạ phát bệnh nhiều hơn cả, kế đến là mùa xuân. Khu vực có khí hậu nóng nực lại càng dễ mắc bệnh. Điều trị về mùa Đông, hiệu quả thường cao hơn điều trị về mùa Hạ.

Thai lậu với Tiểu sản, phần nhiều gặp ở phụ nữ trẻ tuổi và ở phụ nữ thường sẩy thai nhiều lần, bệnh thường phát sinh trước 12 tuần. Chứng Ác lộ ra không dứt phần nhiều phát sinh ở thể trạng yếu hoặc ở phụ nữ sau khi đẻ quá mệt nhọc.

Băng lậu xuất huyết, hao huyết tán khí có thể trở thành chứng Tâm tỳ đều hư, hoặc thành chứng Hư thoát. Lậu thai hoặc Lậu kéo dài không dứt, phần nhiều diễn biến thành chứng Tiểu sản, một bộ phận có thể diễn biến thành thai chết lưu. Ác lộ không dứt, hao tổn đến tinh huyết, thường làm cho Xung Nhâm mất sự nuôi dưỡng dẫn đến các chứng Kinh nguyệt muộn, lượng kinh ra ít hoặc Bế kinh.. Đái hạ liên miên không dứt, tổn thương Thận tinh gieo tai vạ đến Xung Nhâm, thường dẫn đến không thụ thai.

III. Chẩn đoán phân biệt

Chứng Xung Nhâm hư suy với chứng Xung Nhâm không bền, phân biệt chủ yếu giữa hai chứng là "tử cung xuất huyết" hay "tử cung hàng xuất huyết".

Loại trên biểu hiện nên xuất huyết mà không xuất huyết, như chu kỳ kinh nguyệt quá muộn, lượng hành kinh quá ít, kinh nguyệt ngừng lại không thăng. Loại dưới biểu hiện là không nên xuất huyết mà xuất huyết hoặc xuất huyết nên ngừng lại không ngừng như các chứng Hành kinh sớm, hành kinh ra lượng huyết nhiều, thời gian hành kinh kéo dài, có thai xuất huyết, sau khi đẻ ác lộ ra không dứt v.v...

IV. Trích dẫn y văn

Phụ nữ hành kinh không dứt, dầm dề, đau bụng, hoặc do lao tổn khí huyết mà tổn thương Xung Nhâm (Phụ nhân dại toàn lương phương).

Lao thương khí huyết, Xung Nhâm hư tổn, kinh nguyệt quá nhiều (Nữ khoa - Chứng trị chuẩn thằng).

 

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH