CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỊ NHIỆT

Khái niệm

Chứng VỊ nhiệt còn gọi là chứng VỊ hỏa, do ăn các thức cay nóng nồng hậu, hoặc ngũ chí quá cực, hóa hỏa sinh nhiệt, hoặc ngoại tà hồa nhiệt, phạm VỊ đến nỗi VỊ nhiệt quá thịnh, ngấu nhừ đồ ăn, VỊ khí nung nấu gây nên các chúng trạng chủ yếu như chóng tiêu hay đói, khát nước hôi miệng v.v...

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là ăn nhiều hay đói, khát nước ưa uống lạnh, Vị quản đau hoặc cố cảm giác nóng rát, hôi miệng táo bđn, chân răng sưng đau, chất lưỡi đỏ rêu lưỡi vàng, mạch Sác hữu lực.

Chứng Vị nhiệt thường gặp trong các bệnh Vị quản thống, Tiêu khát, Chân răng sưng đau, Ẩụ thổ v.v...

Càn chẩn đoán phân biệt với các chứng Dương minh Kinh chứng, chứng Dương minh Phủ Thực chứng.

Phân tích

Nhiệt với hỏa đều thuộc Dương tà (Dương thịnh thì nhiệt) chỉ có khác nhau tý chút; Nhiệt cực là Hỏa, cho nên đèu có đặc điểm của Hỏa là phát bệnh nhanh, tính chất bốc lên, rất dễ thương Âm. VỊ là táo thổ, "ưa nhuận ghét táo, Kinh Túc Dương minh Vị lại là Kỉnh nhiều huyết và nhiều khí; Dương minh bị tà khí rẩt dễ hóa nhiệt, cho nên chứng Vị nhiệt, lâm sàng thường thấy các

chứng Lý nhiệt. Nhưng trong tật bệnh khác nhau, biểu hiện lâm sàng cũng không giổng nhau.

Chứng Vị nhiệt trong bệnh Vị quản thống, cđ thể thấy chứng trạng VỊ quản nóng rát và đau. từng cơn, lành thế bệnh cấp bách, có thêm chứng khát ưa uống nước lạnh, táo bón tiểu tiện đỏ. Bởi vỉ nhiệt tà thương Vị, Vị hỏa thịnh một phía, khí cơ không thư sướng, tà nhiệt hun đốt tân dịch, Đại trường mất sự qhu nhuận gây nên; Điều trị nên thanh nhiệt yên VỊ, cho uống bài Tiểu hãm hung thang (Thương hàn luận) gia giảm.

Trong bệnh Tiêu khát - Trung tiêu - xuất hiện chứng Vị nhiệt, phần nhiều thấy các chứng trạng ăn nhiều mau đói, xút cân, kèm theo chứng uống nước nhiều, tiểu tiện nhiều, đại tiện khô, toàn thân mỏi mệt, nguyên nhân ăn uống buông thả đồ cay nóng béo ngọt, Tỳ Vị bị tổn hại mất chức năng vận hđa nung nấu thành nội nhiệt, nhiệt tích ở Trung tiêu, VỊ hỏa găog mạnh cho nên lâm sàng có những biểu hiện dễ tiêu hay đói, ngấụ nhừ nhanh; Hỏa nhiệt lại có thể hao thương huyết và tân dịch, cơ bắp không được nuôi dưỡng cho nên ngày càng gày còm; điều trị theo phép thanh VỊ tả hỏa, dưỡng âm sinh tân, cho Uống bài Ngọc nữ tiễn (Cảnh Nhạc toàn thư) và Tiêu khát phương (Đan Khê tâm phấp).

Chân răiig sưng đau gặp trong chứng VỊ nhiệt, lâm sàng có thể thấy chân răng sưng đau thậm chí loét nảt, hôi miệiig, do VỊ hỏa đi theo đường Kinh Dương minh bốc lên, hun đốt gậm nhấm gây nên, điều trị theo phép Thanh nhiệt tả hỏa, dùng bài Thanh VỊ tán (Lan thất bí tàng).

Chứng VỊ nhiệt xuất hiện trong bệnh Ẩu thổ, lâm sàng thấy phát bệnh đột ngột cấp tính, ăn vào thổ ra ngay, lượng nhiều, mùi hôi, kèm thẹo chứng đại tiện khô, tiểu tiện đỏ, bệnh do Vị hỏa cang thịnh, .Vị mất, hòa giáng, Vị khí theo hỏa nghịch lên gây nên; điều trị nên tả hỏa giáng nghịch chỉ ẩụ, cho uống bài Trúc diệp thạch cao thang (Thương hàn luận) bỏ Nhận sâm gia Đại giả thạch. Chứng này hay gặp ở người ãn cay nđng qụá mức hoặc đồ ăn cao lương nồng hậu; Nghiện rượu nghiện thuổc cũng thưòng tăng VỊ nhiệt; cho nên ăn uống thanh đạm, bỏ rượu thuốc cũng có thể giảm nhẹ VỊ nhiệt,

Chứng này vì Vị nhiệt quá thịnh, hỏa nhiệt hun đốt tân dịch, tiếp sau đó có thể 'XUất hiện kiêm chứng tân dịch bất túc, tức là Hư thực lẫn lộ* (Trong thực có hư), ôm lâu không khỏi, VỊ nhiệt làm thương tân dịch sệ chuyền bỉẹn thành chứng Vị âm hư, biểu hiện là âm hư hỏa vượng, cho nên biết là giữa Thực hỏa và Hư hỏa có quan hệ nhân quả với nhau.

IIỊ. Chẩn đoán phân biệt

Chứng Dương minh Kỉnh chứng và chứng Vị nhiệt: Nguyên nhân của Dương minh Kinh chứng phần nhiều do biêu tà vào lý hoá nhiệt khiến cho nhiệt làm tổn thương Kinh piạch của Dương minh, đặc điểm lâm sàng chủ yếu cd chứng mình nóng, ra nhiều mồ hôi, khát riướe nhiều, mạch Hồng Đại, chứ không có chứng chóng tiêu hay đói. Nhiệt tà của chứng VỊ nhiệt phần nhiều từ trong sinh ra, không có chứng minh nóng ra mò hôi, mà cd các chứng chóng tiêu hay đđi, khát nước và hôi miệng. Chứng Vị nhiệt chỉ là đơn thuần VỊ nhiệt, còn Dương minh Kinh chứng là do tà khí hoả nhiệt vô hình tràn lan, hun bốc... cân cứ vào đo' có thể phân biệt được.

Chứng Dương minh Phủ Thực với chứng Vị nhiệt: Chứng Dương minh Phủ Thực do ngoại tà truyền biến mà có; Ngoại tà hđa nhiệt vào lý, VỊ Trường nhiệt kết, hỏa tà với cận bã ở trong ruột câu kết với nhau, lâm sàng biểu hiện hiện tượng hỏa nhiệt so với chứng Vị nhiệt nặng hơn, có đặc điểm là bụng đầy cự án, phiền táo nói sảng, về chiều nóng từng cơn, đại tiện bí kết khó bài tiết. Việc đại tiện bài tiết khó khăn cũng khổng giống với đại tiện khô của chứng VỊ nhiệt nói chung, mà no' là hỏa tà lý nhiệt câu kết với phân táo, làm cho Phủ khí không thàng cho nên đồng thời cd kiêm chứng bụng đày cự án; Phiền táo nói sảng là do hoả nhiệt hun đốt*quá thịnh kèm theo khí uế trọc công lên, quấy rối tâm thần gây nên; Thời gian xế chiều chính là lúc vượng thịnh của Dương minh Kinh chứng, cho nên xu thế nhiệt tà nhân đđ mà bốc lên, đây là cơ sở để phân biệt hai chứng này.

Chứng VỊ ậm hư với chứng Vị nhiệt: tham khảo chúng VỊ âm hư.

Trích dẫn y văn

Nhiệt khí lưu ở VỊ, Vị nhiệt thì dễ tiêu, thức ăn £iêu thì hay đđi (Đại hoặc luận ■ Linh Khu). ’

Nhiệt của Vị, môi lưỡi đỏ, miệng hôi, mạch Hữu quân tất Hồng Sác (Bút hóa y kính). ‘ .. í •

VƯƠNG TỀ NAM

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH