CHỨNG ĐÀM HỎA QUẤY RỐI TÂM

Khái niệm

Chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm là tên gọi chung về các chứng trạng đàm rối hỏa câu kết với nhau quấy rối tâm thần gây nên bệnh, nguyên nhân phần nhiều do tình chí ựu uất, mừng giận thất thường, dẫn đến đàm hỏa quấy rối ở trên. Đàm thấp thịnh một phía, thấp lâu nung nấu thành nhiệt, cũng có thể gây nên chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm.

Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là hồi hộp, tâm phiền, mặt đỏ, miệng khô, mất ngủ hay mê, dễ kinh sợ, nặng hơn thì nói năng lộn xộn, cười khóc thất thường, cuống táo vọng động, tiểu tiện vàng đỏ, đại tiện khô rêu lưỡi vàng nhợt, mạch Hoạt Sác.

Đàm hóa quấy rối Tâm thường gặp trong các bệnh "Diên cuồng", "Bất mị", "Trúng phong".

Cần chuẩn đoán phân biệt với" chứng Dàm vít lấp tâm khiếu", "chứng Nhiệt hun đốt Tâm doanh", "chứng Tâm hỏa cang thịnh".

Phân tích

Chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm trong những tật bệnh khác nhau đều có đặc điểm biểu hiện lâm sàng riêng, về phép chữa cũng không giống nhau hoàn toàn, cần phải phân tích.

Nếu trong bệnh Điên cuồng có chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm, biểu hiện lâm sàng là tâm phiền hồi hộp, nặng hơn thìa nói năng lẫn lộn, cuồng táo vọng động, đại tiện khó, mạch Sác, rêu lưỡi nhớt, phần nhiều do tình chí không thư sướng, túc giận hại Gán, khi uất hóa hỏa, nung nấu tân dịch thành đàm, đàm hỏa quấy rối lên trên tâm khiếu bị vít lấp, thần khí nghịch loạn gây nên; về điều trị nên quét đàm thanh hỏa, trấn tâm an thần, chọn dùng bài Sinh thiết lạc ẩm (Y học tăm ngộ).

Trong bệnh Bất mị xuất hiện chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm, biểu hiện lâm sàng là giấc ngủ khó khăn, thậm chí mất ngủ trắng đêm, Tâm phiền dễ cáu giận, đầu lưỡi và rêu lưỡi đỏ, mạch Huyền; phần nhiều do đàm hỏa quấy rối lên trên, tâm thần không yên gây nên; điệu trị nên thanh tâm quét đàm, dùng bài Thập vị ôn đảm thang (Chứng trị chuẩn thăng), .

Nếu trong bệnh Trúng phong xuất hiện chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm, biểu hiện làm sàng là bán thân bất toại, mát xếch miệng méo, nói năng khó khăn, thần thức lơ mơ, miệng khô, đại tiện khỏi rêu lưỡi vàng mà nhớt, mạch Huyền Sác v.v. phần nhiều do lo, nghĩ, tức, giận bãi tình chí thất thường, ăn uống không điều độ lại hay thích ăn những món không tốt, mệt nhọc khẩn trương, đều là nhứng nhân tố dẫn đến âm dương không điều hòa, âm bị hãm xuống dưới, dương quá găng ở trên, dương họa ra hỏa kèm theo đàm quấy rối lên trên dẫn đến chứng này, điều trị theo phép thanh hỏa giáng nghịch, bình Can dẹp phong, chọn dung bài Thanh Can thang (Loại chứng trị tài). Nếu nhiệt thịnh đại tiện táo kết, có thể gia Đại hoàng, lô hội để tả hỏa thông tiện, dồn quét nhiệt kết. Nếu Tâm nhiệt tâm phiền, tịnh thần lợ mơ nói sảng, đau đầu, nặng hơn thì co giật, điều trị nên thanh Tâm khai khiếu, có thể chọn dùng Ngưu hoàng thanh tâm hoàn (Đậu chán thế y tăm pháp).

Ở người béo mập vốn có đàm trọc thịnh ở trong, thấp và trọc ấp ủ lâu ngày dễ hóa nhiệt sinh hỏa quấy rối tâm thần ở trên; ở người âm hư dương cang, tính tình dễ nóng nẩy, tình tự hay biến hóa, nếu bị kích thích từ bên ngoài sẽ hóa hỏa, có thể xuất hiện các chứng miệng khô, phiền táo, mật đỏ, nên "nhân nhân chế nghi", biện chứng luận trị.

Chuẩn đoán phân biệt

Chứng Đàm vít lấp tầm khiếu với chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm: Chứng Đàm hỏa quấy rối tâm phần nhiều do ức uất, phẫn nộ, mừng rỡ càn bậy bởi tỉnh tự khác thường, khí uất không thoải mái bị uất lâu ngày gây bệnh, Lý Dông Viên hối: "Khí hữu dư sẽ là hòa Hoã vượng thì hùn đốt tân dịch thành đàm, đàm với hỏa câu kết thành đàm hỏa, quấy rối tâm thần ở trên, nhẹ thì có các chứng tâm phiền, đáng miệng, mất ngủ, nặng thì thần trí rối loạn, nói năng lẫn lộn Hỏa thuộc Dương, dương chủ động, dương thịnh thì cuồng; Chí chân yếu đại luận sách Tố Văn nói "các loại táo cuồng vật vã đều thuộc Hỏa". Lại nối: "tứ chi là phần chót của các kinh Dương”. Dương khí quá găng thì khí lực vượt sự bình thường; Đàm nhiệt quấy rối ở trền, biểu hiệu là cuồng táo vọng động, đánh máng chửi bới, thần chí khác thường. Hỏa nhiệt quấy rối ở trên thì mật độ, miệng khô; Hỏa nhiệt chèn ép ở dưới thỉ tiểu tiện vàng đỏ, đại tiện khô, rêu lưỡi nhớt, mạch Hoạt Sác. Chứng Đàm vít lấp Tâm khiếu, đà số thuộc Tâm bị đàm che lấp, thần trí không tỉnh, về mức độ có phần nặng hơn chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm. Bởi vì đàm trọc nghẽn tắc, thanh khiếu không lanh lợi, cho nên thần trí hôn mê, lưỡi cứng không nói được, trong họng có tiếng đàm, rêu lưỡi cáu nhớt, mạch Huyền Hoạt v.v. Ngoài ra, chứng Đàm vít lấp tâm khiếu còn cổ chỗ phân biệt về hàn và nhiệt, Dương bế và âm bế khác nhau. Tựu trung nhiệt đàm làm nghẽn các khiếu thuộc nhiệt, thuộc Dương bố, có các chúng mặt đỏ thở thô, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch Huyền Hoạt........vv.' gần giống với chứng Đàm hòa quấy rối Tâm. Nhưng chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm, lâm sảng chỗ yếu là nhiệt thịnh, chửng Đàm vít lấp Tâm khiếu, lâm sàng chủ yếu là đàm trọc Chứng Đàm vít lấp Tâm khiếu phần nhiều gặp ở bệnh Trúng phong, chứng Đảm hỏa quấy rối Tâm thường gặp ở bệnh Diên cuồng.

Chứng Nhiệt hun đốt Tâm doanh với chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm: cả hai đều thuộc Hỏa chứng, nhưng khác nhau về bệnh cơ. Chứng nhiệt hun đốt Tâm doanh phần nhiều do còn tà phạm vào doanh, phạm vào huyết gây nên. Vì nhiệt ở phần âm thì phát nhiệt thường nặng vào ban đêm. Tâm chủ thần trí, nhiệt vào Tâm doanh hoặc Tâm bào thì phiên tao nổi nhàm. Nhiệt tà vào huyết, huyết nhiệt từ với tấu mà ra, có thể xuất hiện ban chuẩn. Nhiệt làm tổn thương mạch lạc, hoặc bức huyết đi càn, thì có chứng xuất huyết, nhiệt làm hại huyết phận, gân mạch không được nuôi dưỡng thì co giật, và có đặc trưng là chất lưỡi đỏ tía. Chúng Đàm hỏa quấy rối tâm, phần nhiều do ngoại tà xâm phạm, từ biểu vào lý, lý nhiệt đã thịnh gây nên, có chứng trạng phát Bốt, mặt đỏ, đại tiện khó. Nhiệt làm hao thương tân dịch thì miệng khô, nặng hơn thì dễ kinh hãi chứng Đàm hỏa quấy rối Tâm, bệnh biến ở Khí phận mà chứng Nhiệt hun đốt Tâm bao thì bệnh biến ở huyết, ở doanh. Cho nên tình trạng chứng bệnh khác nhau, có thể phân biệt được.

Chứng Tâm hỏa cang thịnh với chứng Đàm hỏa quấy rỗi Tâm: Chứng Tâm hỏa cang thịnh phần nhiều do lý nhiệt hóa hỏa hoặc do uất mà hóa nhiệt gây nên, bệnh biến ở Tâm, có thể chuyển nhiệt xuống tiểu trường, biểu hiện lâm sàng là miệng lưỡi mọc mụn, khát muốn uống nước lạnh, thậm chí tiểu tiện ra huyết, tiểu tiện đau buốt, chất lưỡi đỏ, mạch Sác v.v. Chứng Đàm hỏa quấy - rối Tâm phần nhiều do tình chí ức uất, đàm thấp hoặc đàm nhiệt quấy rối Tâm thần gây nên bệnh, tình thế bệnh so với loại Tâm hỏa cang thịnh nặng hơn, đặc điểm biểu hiện lâm sàng là hồi hộp, mặt đỏ, dễ kinh hãi, thậm chí cuống lấy vọng động, nói năng lẫn lộn, mạch Hoạt Sác, rêu lưỡi nhớt.

Y văn trích dẫn

Có khi do nhiệt mà sinh đàm. Có khi đo đàm mà sinh nhiệt. Cho nên Đàm là cái hỏa hữu hình. Hỏa tức là cái Đàm vồ hình, phải nghiền ngẫm mà lây luân. Khi đàm chưa gây bệnh thì nói là chán ấm trong thân thể. Hỏa khi chưa gây bệnh, thì nó làchân dương trong cơ thể. Nếu không bình hòa được thì lục đục thất tình, câu kết làm hại sự thiên thắng phù việt, đàm gặp hỏa thì bốc lên, Hỏa gập đàm càng ngùn ngụt, hoặc bốc lên Tâm Phế, hoặc lưu lại Tỳ vị, hoặc thấm vào kinh lạc, hoặc tản ra tứ chi; hoặc đọng lại ở cơ pha hoặc trào lên yết hầu, hàng loạt hiện tượng khác nhau. Điều trị muốn thanh cái tiêu là Đàm, trước hết phải chiếu cố cái "Bản". Muốn phân biệt hỏa nặng hay nhẹ, nên minh bạch khí thịnh hay suy. Bởi vì nguyên khí thịnh thỉ hỏa tất thực mà nguyên khí hư thì hỏa tất hư. Điều hòa được sự thịnh suy của nguyên khí, thì Đàm hỏa sẽ yên ổn, vô sự (Đàm chứng - Chứng trị vậng bổ).

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH