CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

Khái niệm

Chứng Tỳ Vị thấp nhiệt là chỉ những chứng hậu thấp nhiệt uất kết ở Tỳ Vị, Tỳ không kiện vận, VỊ không thu nạp đứa xuống é&y nên bệnh. Nguyên nhấn của chứng này cđ thể do ăn uống khống điều độ, dùng quá nhiều thức ngon vật béo, nuiig nấu thành thấp nhiệt, tích chứa trong Tỳ Vị mà gây bệnh; cững có thể do cảm nhiễm tà khí thấp nhiệt làm lấp nghẽn trung tiêu gây nên bệnh này.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là ngực bụng đầy tức, buồn bôn chán àn, chân tay nặng nề, đại tiện lỏng ỉoãng mà hôi, tiểu tiện sẻn đỏ, mặt mất và da dẻ có màu vàng, mình nóng ra mồ hôi mà bệnh không lui, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch Nhu Sác.

Chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt thường gặp trong các bệnh "Tiết tả", "Lỵ tật", "Thấp trở", "Hoảng đản", "Thủy thũng", "Cổ trướng" V.

V...

Cần chẩn đoán phân biệt với các "chứng Thấp nhiệt khốn Tỳ", "chứng Can Đởm. thấp nhiệt", "chứng Vị hỏa (nhiệt)''.

Phân tích

- Chứng này 'gặp trong bênh Thấp trở, Mục Kính Thấp Yết bệnh sách Kim Quỹ. yếu lược tâm điển viết: "BỊ trúng thấp trước hết phải cd sẵn thấp từ bên trong ròi sau mới cảm nhiễm thấp từ

bên ngoài; 2ho nên người ta hàng ngày thổ đức bất cập nên thấp động ở trong, khí cơ không thông mà tháp từ ngoài xâm phạm vào, bị tà khí cả trong lẫn ngoài". Đây là do công năng Tỳ VỊ không điều hòa, vận hóa kém, thấp từ < trong sinh ra, lại bị thấp bên ngoài xârdPphạm, nội thấp với ngoại thấp câu kết hda nhiệt gây ra thấp bị nghẽn trở, có triệu chứng miệng đắng dính nhớt, mạch Nhu Sác, điều trị nên thanh nhiệt hóa thấp, dùng .bài Liên phác ẩm (Hoác loạn luận) hoặc Cam lộ tiêu độc đan (Ôn nhiệt kinh ui).

- Trong bệnh Hoàng đản xuất hiện chứng này, mục Hoàng đản môn sách Thánh tế tổng lục viết: "Phần lớn là do ăn uống chè rượu quá độ, thủy vôi cốc hỗn độn tích lại d Tỳ Vị lại nhiễm phải tà khí phong thâp chống trọi nhau, nhiệt khỉ nung náu, cho - nên da dẻ sinh sắc vàng là bệnh Đản"; có triệu chứng mặt mất toàn thân đều vàng, đầu mình nặng nề, buồn nôn hoặc nôn mửa, ngực bụng bì đầy, rêu lưỡi nhớt, mạch Nhu Sác; điều trị theo phép thanh nhiệt hóa thấp, hổa trọc, dùng bài Nhân trần cao thang (Thương hàn luận) và Cam lộ tiêu độc đan (Ôn nhiệt kinh. vi)..

- Chứng Tỳ Vị thấp nhiệt gặp trong bệnh Thủy thũng là do thủy thấp lấn vào trong, vì thấp chứa ở trong, Tỳ bị thấp ngăn trở, thấp tà hóa nhiệt, thấp và nhiệt câu kết, sự chuýển hóa ở Bàng quang mất chức năng dẫn đến thủy thũng toàn thân, ngực bụng bỉ đầy, tiểu tiện sẻn đỏ, đại tiện khô, rêu lưỡi vàng, mạch Trầm Sác; điều trị theo phép phân lợi thấp nhiệt, cho uống Bát chính tán gia giảm (Hòa tễ cục phương).

- Chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt gặp trong bệnh Cổ trướng, do thấp và nhiệt câu kết ở Tỳ VỊ, nước đục ứ đọng gây nên bệnh, thấy thêm các triệu chứng phiền nhiệt đấng miệng, khát khổng muốn uống nước, tiểu tiện đỏ khó đi, đại tiện bí kết, hoặc có cả chứng mặt mát da dẻ đều vàng, rêu lưỡi vàng nhớt hoặc xạm tro, mạch

t

Huyền Sác, lâm sàng điềù trị theo phép thanh nhiệt ỉợi thấp, công hạ tnịc thủý, dùng bài Trứng mân phân tiêu hoàn gia giảm (Lan thắt bỉ tầng).

Tỳ ghểt thấp, mùa Trưởng hạ chủvềThấp; Khí hậu thử nhiệt có nhiều thấp khi. vỉ thế chứng nạy phần nhiều xuất hiệọ vảo mùa thử nhiệt trưởng hạ, hoặc người ở lâu dài nơi đất ẩm ướt, bản thân vốn thuộc Tỳ hư, ân uống không giữ gìn, thông thường thấp tà là dụ phat của chứng này.

Chứng Tỳ Vị thấp nhiệt nếu điều trị không thích đáng, rất dễ diễn biến phát triển các chứng hậu Khác, như Ty Vị. thấp nhiệt xâm lẵn Đại trường, dẫn đến chứng Đại trường thấp nhiệt, có các chứng trạng đau bụng, hạ ỉy, ra mậu mủ, lý cấp hậu trạng, giang môn nđng rát v.v...

Chẩn đoán phân biệt ....

- Chứng Hàn thấp khốn Tỳ với chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt, cá hai chứng đều do Thấp tà làm khốn đốn Tỳ Vị hoặc ăn uống khống điều đội Tỳ mất chức năng kiện vận, khí cơ bị ngân trở gây nên bệnh, đều xuất hiện các chứng trạng như bụng trướng đày, biếng ãii buồn nôn, đau bụng, đại tiện lỏng. Biểu hiện lâm sàng cố chỗ giống nhau, nhưng tính chất bệnh khác nhau hoàn toàn.

Chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt này là do thấp nhiệt lấn vào trong, hoặc thấp tà làm hại người uất lại lâu ngày hđa nhiệt. Chứng Hàn thấp khốn Tỳ là do thẵp theo hàn hóa, hoặc cơ thể vốn thuộc loại Tỳ VỊ hư hàn, ân quá độ hoa quả sống lạnh gây nên bệnh, vì vậy, cái thẵp của chứng này phải có kiêm hiện tượng nhiệt, đại tiện lỏng loãng khó đi, tiểu tiện sẻn đỏ không lợi, Tỳ VỊ bị thấp nhiệt nung nấu, uất lại làm cho mặt mắt da dẻ đều vàng, chát lưỡi đỏ mà rêu lưỡi vàng nhớt, mạch Nhu Sác. Chứng Hàn thấp khốn Tỳ

phải có kiém hiện tượng hàn; đại tiện lỏng loãng, bài tiết ra nước trong, vì hàn thấp ngăn trở kinh mạch, vít lâp khí _cơ, thường do thấp tràn ra cơ phu mà thành phù thũng; Tỳ bị hàn thấp làm khốn đổn, sự sinh hóa băt túc, khí huyết không làm tươi đẹp bên ngoài cho nên ""Sa dẻ mặt mắt vàng bủng khống tươi, đ&y thuộc loại Âm hoàng, nên ph&n biệt với loại Dương hoàng do Tỳ VỊ thấp nhiệt gây nên.

Hàn thấp khổn Tỳ, chứng này có hiện tượng .nhạt miệng không khát nước.

Chứng Tỳ Vị thấp nhiệt thỉ mình nóng mà miệng khô. Đây là những đặc điếm giúp đỡ cho chẩn đoán phân biệt.

- Chứng Can Đởm thấp nhiệt với chứng Tỳ Vị thấp nhiệt, cả hai đều thuộc chứng thấp nhiệt, đa sổ do cảm nhiễm tà khí thấp nhiệt hoặc ham ăn đồ béo ngọt hóa sinh ra thấp nhiệt mà thành bệnh. Nhưng bộ vị bệnh biến của chứng Tỳ Vị thấp nhiệt là ở Tỳ Vị thuộc trung tiêu thấp nhiệt. Bộ vị bệnh biến của chứng Can Dởm thấp nhiệt là ở Can Đởm. Vị trí mắc bệnh của hai chứng khác nhau, chẩn đoán phân biệt không mẩy khó khăn.

Chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt biểu hiện là vùng bụng bĩ đầy, buồn nôn chán án, lại có hiện tượng chân tay mỉnh mẩy nặng nề, đại tiện lỏng loãng, đi lỏng mà khó khăn, tiểu tiện sẻn đỏ bất lợi, lưỡi đỏ rêu vàng nhớt, mạch Nhu Sác.

Chứng Can Đởm thấp nhiệt thì thấy chướng bụng nôn mửa, biếng ăn, nhưng chủ yếu là thấy Can Đởm sơ tiết thất thường, Dởm khí tràn lên gây nên các triệu chứng sựờn trướng đầy, đáng miệng, thân thể và mắt vàng, nóng rét qua lại, mẩn ngứa ẩm ướt bộ phạn âm nang hoặc cao hoàn sưng trướng nóng đau. Nếu là nữ giới thì ngứa ngáy ngoại âm, đái hạ màu vàng mùi hôi, rêu lưỡi vàng nhớt, mạch Huyền Sác.

- Chứng Vị nhiệt với chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt: Chứng VỊ nhiệt

là do nhiệt tà phạm VỊ hoặc ân quá độ thức cay nóng mà thành bệnh. Còn chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt là do thấp với nhiệt câu kết, phát bệnh có quan hệ nhất định với thời tiết khí hậu. Chứng VỊ nhiệt do Nhiệt uất trong Vị, Vị quản có hiện tượng nóng rát và đau, dễ tiêu hay đói, hôi miệng, miệng khô và khát ưa uổng nước lạnh; cũng có thể do VỊ nhỉệt làm tổn hại huyết lạc, bức huyết đi bừa gây nên nôn ra máu hoặc răng chẩy máu, lưỡi đỏ rêu vàng, mạch Hoạt Sác. Chứng Tỳ VỊ thấp nhiệt thì thấy bụng trướng đầy, buồn nôn hoặc nôn mửa, thân thể nặng nề v.v... Biểu hiện hai chứng này trên lâm sàng khác nhau, chẩn đoán phân biệt không khố.

Trích dẫn y văn

Thấp tà vào Trung tiêu, có bàn thấp, có nhiệt thấp, cố tà từ Biểu tới, cđ tà do thủy cốc nung nấu ở trong, ỉạị có tà khí cả trong lẫn ngoài câu kết. Khi bị tổn thương, có khi tổn thương Tỳ dương hoặc Tỳ âm; Cố khi tổn thương Vị dương hoặc Vị âm., cũng có khi Tỳ VỊ đều bị thương (Trung tiêu thiên - Ôn bệnh, điều biện).

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH