Chứng đại trường hư hàn

Khái niệm

Chứng Đại trường hư hàn là tên gọi chung chỉ dương khí suy nhược hàn trọc tụ ở trong Đại trường dẫn đến mất chức năng truyền đạo: gây nên nhiều loại chứng trạng tục gọị là Đại trường hư lạnh. Chứng này phần nhiều do phú bẩm dương hư hoặc ăn quá nhiều thức sống lạnh, ốm lâu thương dương khiến cho Đại trường khí hư, hàn tà lựu lại ở trong gây nên hệnh.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là đau bụng âm ỉ, ưa ấm ưa xoa bóp, chân tay không ấm, Sôi bụng, ỉa lỏng sắc phân loãng nhạt hoặc trái lại táo bón không đại tiện, lưỡi nhạt, rêu lưỡi trắng trơn, mạch Trầm Trì.

Chứng Đại trường hư hàn thường gặp trong các bệnh Tiết tả, Cửu lỵ, Phúc thống hoặc Tiện bí.

Cần chuẩn đoán phân biệt với các chứng Đại trường tân khuy, chứng Tỳ Vị dương hư.

Phân tích

Chứng Đại trường hư hàn, vật bài tiết ra lỏng loãng như phân vịt, sắc nhạt không hôi, như Nạn thứ 57 sách Nạn Kinh có viết: "Đại trường tiết, ăn xong thì vội vã quẫn bách, đại tiện ra sắc trắng" thậm chí ra nguyên cả đồ ăn, ỉa lỏng vô độ, chân tay không ấm, phép trị nên tán hàn chí tả, chọn dùngPhụ tử lý trung hoàng (Hòa té cục phương) gia giảm. (Hòa tễ cục phương).

(Kim Quỹ yếu lược) gia Bạch truật, Phục linh, Bào khương.

(Y học phát minh) bỏ Thanh bì, Xuyên luyện tử, gia Hỏa ma nhân, Đương qui, Nhục quế, Nhục thung dung; Hoặc gia Bán lưu hoàn (Thái bình huệ dân hòa tẻ cục phương).

Chứng Trung khí hạ hãm thường thấy kiêm cả chứng Đại trường hư hàn, đoản hơi không đủ để thở, mệt mỏi không chịu nổi, tiết tả không ngìỉng, thoát giang khó co lên. Chứng Thận dương hư cũng thấy kiêm cả chứng Đại trường hư hàn, Mệnh môn hỏa suy không thể sưởi ấm được Đại trường nên có chứng ngũ canh tiết tả.

Chuẩn đoán phân biệt

Xuất hiện táo bón, đại tiện phân không khô lắm, đồng thời có chứng chân tay không ấm, bụng đau ưa ấm, lưỡi nhạt rêu lưỡi tráng mạch Trầm Trì.

Chứng Tỳ Vị dương hư với chứng Đại trường hư hàn: Tỳ Vị với Đại Tiểu trường đều là cái gốc của kho đụn, cho nên chứng Tỳ vị dương hư với chứng Đại trường hư hàn có chỗ gần giống nhau cũng có chỗ khác nhau. Tỳ vị là bể của thủy cốc, Tỳ vị hư không thể ngấu nhừ được thủy cốc, tiếp nhận và vận hóa thủy cốc, cho nên đại tiện lỏng loãng hơn nữa ra cả vật không tiêu, đồng thời ăn uống kém, sau khi ăn bụng trướng đầy, vị trí bệnh ở Trung tiêu. Chứng Đại trường hư hàn bệnh ở Hạ tiêu, ỉa lỏng sôi bụng khá nặng, hoặc trái lại bí kết, thường là ăn uống không kém xút và sau khi ăn không có cảm giác đầy bụng.

Trích dẫn y văn

Đại trường nhiễm lạnh, phần nhiều đại tiện lỏng như phân vịt (Ngũ tạng phong hàn tích tụ bệnh mạch chứng tính trị - Kim Quỹ yếu lược).Khí ở Đại trường bất túc thì hàn khí ẩn náu, hay ỉa lỏng. Đó là Đại trường khí hư điều trị nên dùng phép Bổ (Dại trường bệnh hậu - Chư bệnh nguyên hậu luận).Nếu hư thì sinh hàn, hàn thì sôi bụng ỉa lỏng, ăn không tiêu, da dẻ khô ráo, đó là chứng hậu Đại trường hư lạnh (Trị Đại trường hư lạnh chư phương - Thánh Huệ phương) đại trường hư tức, Khí hư, mạch Hữu Xích phải Trầm Nhược, có triệu chứng là Lỵ kéo dài, là Thoát giang (Đại trường bộ - bút hoa y kính).

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH