CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

Khái niệm

Chứng VỊ âm hư là tên gọi chung Qhọ nhiều loại bệnh mạn tính dặn đến một loạt các ctụíng trạng âm dịch hao tổn, Vị mất sự tư dưỡng nhu nhuận gây nên. Chứng này cũng gọi là Vị âm bất túc, phần nhiều do bệnh VỊ nhiệt lâu ngày, nhiệt tà thương Âm; Mộc uất khác Thổ, Can nhiệt hun đốt tận dịch của Vị, bệnh nạẹ liên lụy đến con, Tâin hỏa quá thịnh/VỊ âm bị tổn hại mà thành bệnh. „ ;

Biểu hiện lầm sàng chủ yếu là không nghi đẽo Ăn uống hoặc ăn uống kém sút, đói mà không muốn ăn, miệng .khô họng ráo, đại tiện táo, tâm phiền sốt nhẹ, lưai đỏ ít rêu, mạch Tế Sác.

Chứng Vị âm hự thường gập ở giai đoạn cuối bệnh Nhiệt, Vị quản thống, bệnh Tiêu khát, bệnh Ế cách.

Lâm sàng cần chẩn đoán phân biệt với chứng Vị khí âm đều hư, chứng VỊ nhiệt.

II Phân tích

Đặc điểm của Âm hư tân dịch bẫt túc là họng khô lưỡi ráo, môi miệng nứt nẻ, mồ hôi trộm sốt nhẹ, đại tiện khô kết, ngũ tâm phiền nhiệt. Chứng VỊ âm hư củng thường gặp các chứng trạng nói trên.

Thời kỳ cuối hoặc thời kỳ khôi phục của bệnh Nhiệt thường xuất hiện chứng VỊ âm hư. Thời kỳ cụối của bệnh Thấp ôn xuất hiện các chứng trạng không đói kém ăn, ăn. uống vô vị, môi miệng khô, táo bón, chất lưỡi đỏ ít rêu, mạch Hư Tế Sác, tức là hiện tượng Vị âm bị hao tổn. Chứng này đại tiện bí kết, lý do VỊ với Đại trường đều thuộc Dương minh, khí vớf tân dịch tương thông, với nhau, cho nên tâti dịch ở Vị bất tức, tân dịch ở Trường thiếu thốn, cho nên sự chuyển vận đại tiện khó khăn, với chứng Đương minh! phủ Thực chứng, táo bđn, có nguyên nhân và cơ chế bệnh đều khác nhau, phải thận trọng khống được dùng thuốc công phạt bừa; Điều trị nên dùng vị ngọt tính lạnh để dưồng VỊ, nên dùng bài ích VỊ thang (Ôn bệnh diầu biện).

Trong bệnh Vị quản thống gặp chứng Vị âm hư, có thể do tỉnh chí uất kết, ngũ khí hóa Hỏa, hoặc thủi tiết quá hãnh khô làm hao thương Ấi» dịch; Hoặc Tỳ VỊ vốn yếu không hda sinh được chất tinh vi, âm tân bất túc, Vị mất sự nhu nhuận gây nên, xuất hiện chứng Vị quản đau âm ỉ, ăn kém và ưa ân chất lỏng mềm; VỊ ráo thì khí nghịch mà oẹ khan, lưỡi quắt không cđ rêu, chất lưỡi đỏ; Điều trị nên dưỡng Ằm hòa VỊ dịu cơn đau, cho uống bàị Sa sâm mạch đông thang (Ôn bệnh điều biện).

Khi chúng Vị âm hư xuất hiện trong bệnh Tiêu khát thì có chứng trạng biểu hiện đột xuất là miệng khô lưỡi ráo, khát nước không nhịn được, đó là Phế Vị bị nhiệt hóa táo gâý nên; Điều trị nên thanh cả Phế Vị, bổ cả Khí Âm, cho uống Bạch hổ gia Nhân sâm thang (Thương hàn luận).

Trong bệnh Ế cách xuất hiện chứng VỊ âm hư, thể trạng gầy, nôn khan không ăn được, hoặc là phiên vị ngân cách ăn uống, về tối thì chất lưỡi đỏ xạm sáng bộng không có rêu; điều trị nên tư xihuận dưỡng âm, cho uống bài NgQ chấp ẩm (Ôn bệnh điều biện) gia giảm.

Chứng hậu VỊ âm hư phần nhiều gập ở người gầy còm, rất ít gặp ở người thể trạng béo mập. Ỏ người trung niên cổ chứng VỊ âm hư phần nhiều là bệnh mạn tính, ở tuổi thanh thiếu niên cổ chứng Vị âm hư phần nhiều là do phát bệnh đột ngột gây nên. Nếu nhầm dùng các phép Hãn - Thổ - Hạ cũng dẫn đến VỊ tân hao thương, thường dễ mắc bệnh này. Bởi vi âm hư thì sinh nội nhiệt, có chứng sốt nhẹ, miệng khô khát, lưỡi ráo v,v... thường là về chiều hoặc tối chứng trạng biểu hiện rỗ ràng hơn; nếu gặp tròi tạnh lâu khống mưa, khí hậu khố ráo, thì bị táo nhiệt cả trong lẫn ngoài, tỉnh thế bệnh càng nặng.

Chứng hậu Thận ăm hư trong quá trình diễn biến bệnh cơ, thường đồng thời xuất hiện chung với chứng Phế âm hư như tà khí của bệnh Thu táo ở Khí phận xuất hiện tình trạng tổn thương Phế VỊ âm, cố các chứng mình khổng' nóng lắm, ho khan không ngớt, miệng lưỡi khô ráo mà khát, lưỡi đỏ ít rêu, mạch Tế Sác tức là vừa có hiện tượng táo nhiệt tổn thương Phế, Phế âm hao thương, Phế khí khống thanh tủc nên ho khan không ngớt, lại vừa có hiện tượng táo tà chia vào Dương minh, Vì âm bị hao tổn dẫn đến miệng lưỡi khô ráo mà khát; Khi điều trị nếu đơn thuần dưỡng VỊ âm là không đủ, mà phải đồng thời tư bổ Phế Vị mới thu được hiệu quả.

Chẩn đoán phân biệt

Chứng Vị khí âm đều hư với chứng VỊ âm hư: Chứng hậu VỊ khí âm đều hư phần Đhiều do ốm ỉâu khí âm đều hao tổn hoặc nhầm dùng các phép Hân - Thổ • Hạ đến' nỗi khí âm bị tổn bại, ngoài các chứng trạng chủ yếu của VỊ âm hư, còn cổ kiêm chứng khi hư như đoản hơi, mỏi mệt, nhiều mồ hối v.y... Lại vì khí hư khống ngấu nhừ được thủý cốc, sự ánh hóa khí huyết bát túc, có các chứng kém ăn, gầy còm, sác mặt xanh nhợt, hồi hộp mát ngủ,

rất khác với chứng VỊ âm hư đơn thuần.

Chứng VỊ nhiệt với chứng VỊ âm hư: Chứng hậu Vì nhiệt phần nhiều do nhiệt tà vào lý, hoặc ăn nhiều thứ cay nóng nồng hậu gây nên; nó xuất hiện trong bệnh nhiệt cấp tinh ph&n nhiều là bệnh ở giai đoạn tiến triển, thuộc chứng Thực nhiệt. Chứng hậu Vị âm hư khi xuất hiện trong Nhiệt bệnh, ph&n nhiều là ở thời kỳ cuối của bệnh, thuộc phạm vi Hư chứng. Nhưng chứng Vị nhiệt, nhiệt tà ỉànv hao thương VỊ tân, Vị âm bị hư tổn, có thể từ Thực chuyển Hư,' phát triển thành chứng hộu VỊ âm hư. Cả hai chứng l&m sàng đều thấy hiện tượng "Nhiệt”; chứng Vị nhiệt là Thực nhiệt, cđ các chứng trạng phát sốt, phiền khát, VỊ quản đau rát, thích uống lạnh. Chứng Vị âm hư là Hử nhiệt, có các chứng trạng tâm phiền sốt nhẹ. Chứng Vị nhỉệt biểu hiện phần nhiều là ăn nhiều hay đổi; Chứng VỊ âm hư thì đổi mà khỡng muốn ăn. Cả hai chứng đều cđ thể táo bón, nhưng loại trên là Dượng minh Hỏa thịnh nhiệt kết Phủ thực; Loại sau là Vị âm khộng phân bố tới Đại trường. Ngoài ra, chứng Vị nhiệt có thể do nhiệt tà theo đường kỉnh mạch của Dương minh mà xông lên, xuất hiện các chứng chân răng sưng đau, hỗi miệng, nhiệt làm thương huyết lạc, bức huyết đi càn thì thấy các chứng thổ huyết, nục huyết V.V.. mà chứng VỊ âm hư thỉ ít thấy phát sinh tình hình này.

IV. Trích dẫn y văn

Sau khi bị bệnh, cơ bấp khỗ ráo, tiểu tiện đau niệu quản hoặc hơi ho ráo hoặc khống muốn ăn, đđ ỉà VỊ âm hư, cho uống loại ích Vị, Ngũ chấp (Ôn bệnh đièu biện).

VƯONG TỀ NAM

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH