CHỨNG

CHỨNG VỊ HÀN

Khái niệm

Chứng VỊ hàn là chi Vị dương bất túc, hàn tà quá thịnh mà xuất hiện những biến hóa bệnh lý như trong Vị có hàn ngưng khí trệ, VỊ mất hòa giáng. Chúng này phần nhiều do Hàn tà xâm nhập Vị, ăn uống không điệu (Jộ, hạm ãn thức sống lạnh hoặc dùng quá nhiều thuốc có tính lạnh là những nhân tố gây nên bệnh.

Lâm sàng chủ yếu có các chứng trạng tự cảm thấy lạnh trong Vị,- thậm chí như có cục nước đá ở trong, lạnh đau trướng đày, lợm mửa ra nước trong, gặp lạnh thì đau táng, gập ấm thì đau giảm, lưỡi nhợt rêu lư9i trắng trơn, mạch Huýền hoặc Trì.

Chứng VỊ hàn thường gặp trong cầc bệnh VỊ quản thống, Âu thổ và Tiết tả.

Cần chẩn đoán phân biệt với các chứng Vị dương hư, chứng Tỳ VỊ hư hàn và chứng Hàn ẩm ứ đọng ở VỊ.

Phân tích

Chứng VỊ hàn gặp nhiều ở người trung dương bất túc như cơ thể vốn dương hư, ốm lâu chính khí bị tổn hại hoặc mệt nhọc thương Tỳ, lại do ăn uống mất điều hòa, ham thức mát lạnh, hoặc cảm nhiễm hàn tà từ bên ngoài, là những nhân tố dẫn đến Trung dương bị tổn hại, hàn tà thịnh ở bên trong, VỊ mất 'công năng thụ nạp pgấu nhừ và hòa giáng, chính như quyển 8 sách Hội ước y

kính của La thị viết: "Vị chủ nạp... bị hại từ bên ngoài, chi cd lao động là rất dễ tổn thương Tỳ, Tỳ. bị tổn thương thì biểu lý tương thàng mà VỊ cũng bị khổn đốn. Nếu bị hại từ bên trọng, chi có lo nghĩ cáu giận là rất dễ hại Tâm, Tâm bị hại thì bệnh mẹ liên lụy đến con mà nguồn sinh hóa ngăn cách càng nặng, đó là tổn thương tình chí và nhọc mệt... Tỳ Vị thuộc Thổ, sợ lạnh ưa ấm, trường hợp không do hoả tà đích thực, thì các loại thuốc hàn lương sử dụng phải cẩn thận.

Hàn là chủ khí cùa mùa Đông, nhưng hàn tà gây bệnh thì bổn mùa đều có thể gặp, đặc điểm là ngưng trê, co rút, dễ làm tổn thương dương khí người ta. Hàn tà tổn hại Vị cũng ctí đủ những đặc trưng như trên, chỉ vì trong tật bệnh khác nhau nên biểu hiện lâm sàng cũng không giống nhau. Chứng VỊ hàn gập trong bệnh VỊ quản thống, đặc điểm biểu hiện lâm sàng là Vị quản đột ngột đau dữ dội; cự án, cảm thấy cục bộ giá lạnh, gập lạnh t>hì đau táng, gập ấm thì giảm đau; Bệnh phần nhiều Ho thời tiết giá lạnh hoặc mùa nóng ham ăn thức sống lạnh, hàn tà xâm nhập Vị, VỊ dương bị khốn đốn, uất lại không phân bố, hàti tích ở trong, han ngưng khí trệ, khí huyềt không thàng, VỊ mất sự hòa giang, "bất thàng tác thống"; "Hàn chủ đau" chứng này vì hàn tà quá thịnh cho nên đau dữ dội; Điều trị liên ấm Vị tán hàh giảm đau, dùng bài Lường Phụ hoàn (Lương phương tập dịch) mà chùa.

Trong các bệnh Ẩu thổ và Tiết tả xuất hiện chứng Vị hàn, biểu hiện lâm sàng có đặc điểm là nôn mửa, ỉa chẩy, xu thể đau VỊ quản so với loại trước nhẹ hơn, có kiêm chứng sôi bụng và quanh rốn trướng đau. Phần nhiều do mùa Hạ nống nực, tham ãn thức mát lạnh, hoặc đêm ngủ ở chỗ giđ lộng sương mù, hàn tà trúng thẳng vào VỊ Phủ gây nên bệnh. Tính của hàn là ngưng rít, ngăn trở khí cơ, trung dương bị tổn hạỉ, VỊ mất sự hổa giẩng;

Lại vì kinh Túc Dương minh Vị cùng giao với kinh Thủ Dưỡng minh Đại trường, cho nên hàn tà cũng có thể len lỏi vào ruột nên mới xuất hiện các chứng trạng Trường nhiễm ỉạnh như quanh rốn trướng đau, sôi bụng, ia chắy; Diều trị nên ôn trung tán hàn chỉ tả, cho uốj^g bài Hậu phác ôn trung thang (Nội ngoại thương biện hoặc luận).

Lâm sàng còn thấy chứng này đa số có kiêm cả ngóạỉ cảm như các chứng sợ lạnh, đau mình, đau đầu V.V.. Điều trị nên ôn trung giải biểu, cho uống bài Hương Tô tán (Hòa tẽ cục phương) hoậc bài Hoác hương chính khí tán (Hòa tễ cục phương) hợp với Lý trung thang (Thương hàn luận) gia giảm.

Chẩn đoán phân biệt

Chứng VỊ dương hư VỚỊ chúng VỊ hàn: Chứng hậu Vị dương hư là những biểu hiện cơ nảng tiêu hóa suy thoái, thuộc loại Hư. hàn do Dương hư thì sinh nội hàn, hình thành bệnh do án uống không điều độ, thích ăn đồ sống lạnh; hoặc dùng quá nhiều các thuốc hàn lương khác phạt; hoặc phú bẩm bất túc, Tỳ VỊ vốn yếu, dương khí tự suy, hoặc nội thương bệnh ốm lâu, dương khí hao thương, âm tà thịnh ở trong gây nên Vị dương bị tổn hại; chứng trạng lâpi sàng chủ yếu ngoài hiện tượng cảm tháy VỊ quản lạnh, lợm mửa ra nước trong, triệu chứng VỊ thống liên miên còn thấy ế cả hiện tượng khi đói thỉ đau tàng, ưa ấm ưa xoa bđp, được ân vào thì dễ chịu, lưỡi nhạt rêu tráng mỏng, mạch Tràm vô lực; Khác với chứng Vị hàn do hàn tà xâm nhập VỊ, phát bệnh gấp, bệnh trinh ngán, xu thế bệnh nặng hơn.

Chứng Tỳ Vị hư hàn với chứng Vị hàn: Chứng Tỳ VỊ hư hàn là chứng hậu cơ nâng tiêu hóa suy thoái, thường cđ cả chứng trạng Tỳ dương hư không vận chuyển mạnh, như vùng bụng

trướng đày, sau khi đi ngoài trướng càng rõ; đại tiện lõng nhão; nặng hơn thì tiểu tiện không lợi, thủy thũng, hoặc cd kiêm chứng chân tay yếu sức, toàn thần mệt mỏi v.v... chãt lưỡi nhạt, ven lưỡi có vết râng, rêu lưỡi tráng nhớt, mạch Nhu Hoạt. Tỳ với VỊ cùng biểu lý, ưa ráo ghét thấp, công năng chủ yếu ỉà vận hóa chất tinh vi (vật chát dinh dưỡng) của thủy cốc, mà công năng vận hóa ấy chủ yếu phải dựa vào tác dụng của Tỳ dương, Tỳ dương khồng mạnh, không yận hóa đườc thủy cốc thì bụng trướng đầy; vả lại sau khi ãn thi trướng tãng, tiều tiện không lợi; Thủy thấp len lỏi ở Vị Trường thì đại tiện lòng; Thủy thấp tràn ra cơ báp thì thủy thũng; Tỳ dương hư thì tinh thàn yếu sức, chân tay không ấm. Nám vững những đặc điểm về nguyên nhàn bệnh, cơ chế bệnh và chứng trạng của chứng Tỳ Vị hư hàn, thì việc chấn đoán phân biệt với chứng VỊ hàn không khó khãn gì.

Chứng Hàn ẩm ứ đọng ở VỊ với chứng Vị hàn: ẩm tà ứ đọng ỏ VỊ, phần nhiều do Tỳ Vị dương khí vốn hư, hàn tà ẩn náu chỉ là dụ nhân, ngoại tà dẫn động nội tà mà phát bệnh. Bệnh đa số vốn có đình ẩm, nếu không cẩn thận bị nhiễm lạnh, uống lạnh, thi ẩm tà tích tụ càng tăng, ùng ục phát thành tiếng, nặng hơn thì chóng mặt, nôn mửa ra nước trong; điểm để phân biệt với chứng VỊ hàn ở chỗ Hàn ấm đình tụ ở VỊ là dương hư ẩm ứ. đọng, nặng về chứng Ấm mà chứng Vị hàn là Dương hư hàn thịnh, trọng điểm là Hàn. Hàn ẩm ứ đọng ở VỊ khi phát bệnh rất ít khi có chứng Vị thống, vả lại Dương khí Tỳ VỊ vốn hư, thủy cốc biến htía ra tân dịch, phân bố toàn thân, ẩm tà ứ đọng ở Vị ctí tiếng sèo sèo, gặp lạnh hay ăn lạnh, ẩm tà tăng nậng, nghịch lên trên thì thổ. Hàn ẩm thịnh ở trong, trung dương càng bị tổn hại gấp bội (vốn thường ngày dương hư, hàn ám náu lại thương dương), thanh dương không thăng lên, cho nên choáng đầu, hoa mát v.v... đều là những chứng mà chứng VỊ hàn không có.

IV. Trích dẫn y văn

Đau là vì hàn khí nhiễu; co' hàn cho nên đau (Củ thống luận - Tố Vẫn).

Bên ngoài bát phải gió lạnh, bên trong lại ăn thức lạnịỉ; Hàn khí ẩm náu ở khoảng Trường Vị thì có cơn đau đột ngột; các vị thuốc Thảo quả, Can khương, Isígô thù; các bài thuốc Nhị tràn, Phù dượng trợ VỊ thang, Thảo đậụ khấu hoàn chữa được bệnh ấy (Tạp bệnh - Chứng trị chuẩn thằng), ,

-.Nếu người bệnh Tỳ VỊ vốn yếu, ản uống tuy biến hóa, nhưng ăn nhiều thì trong bụng khó chịu, đau bụng ỉa lỏng, đó là Hư hàn, điêu trị nên ôn bổ kiêm tiêu đạo (Tỳ VỊ bệnh - Tạp bệnh quảng yếu),

VƯƠNG TỀ NAM

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH