CHỨNG ĐÀM NHIỆT VÍT LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ EM

Khái niệm

Chứng đàm nhiệt vít lấp Tâm khiếu ở trẻ em là gọi chung những chứng trạng đo đàm rãi úng thịnh, vít lấp tâm khiếu dẫn đến sốt cao và hôn mê. Nguyên nhân phần nhiều do ngoại cảm thử nhiệt, thấp nhiệt, ôn độc, nhiệt tà quá thịnh và đàm trọc vít lấp Tâm khiếu mà gây nên bệnh.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là sốt cao không dứt, thần trí hôn mê, mắt nhắm tay nám chật, sắc mặt nhờn bẩn hoặc tía tối, đoản hơi, tiếng đờm sùng sục, đại tiểu tiện không thông thậm chí không tự chủ, mạch Hoạt Sác, chất lưỡi đỏ tía hoặc xẫm màu, rêu lưỡi vàng hoặc vàng dầy.

Chứng này thường gặp trong các chứng bệnh "Thử ôn", "Thấp ôn", "Phế bế ho suyễn", "Dịch độc lỵ".

Cần phân biệt chứng Dàm nhiệt vít lấp Tâm khiếu ở trẻ em với "Chứng Đàm mê tâm khiếu", "Chứng đàm nhiệt quấy rối Tâm" và "chứng nhiệt hãm Tâm bao".

Phân tích

Chứng Đàm nhiệt vít lấp Tâm khiếu ở trẻ em ở trong những tật bệnh khác nhau, nên biểu hiện lâm sàng, phương pháp điều trị cũng khác nhau. - Nếu chứng Đàm nhiệt vít lấp Tâm Miếu ở trẻ em xuất Mệu trong bệnh thử ôn ở trẻ em, biểu hiện lâm sàng chủ yếu là sốt cao không dứt, mật đỏ, tinh thần lơ mơ, táo động không yên, thậm chí chân tay giá lạnh, lưỡi cứng khó nói. Đây là dớ tà khí thử nhiệt vào ẩn náu ở bề sâu doanh phần, khiến đàm nhiệt ngăn trỏ, dương khí bị vít lấp ở trong gây nên bệnh, điều trị nên theo phép khai bế thấu nhiệt, guét đàm làm tỉnh táo tinh thần, trựớc tiên cho uống Tử tuyết đan (Thái bình huệ dãn hòa tễ cục phương) sau đó cho uống Thanh cung thang (Ôn bệnh diêu biện) gia Trúc lịch

Nếu chứng Đàm nhiệt vít lấp Tâm khiếu ở trẻ em xuất hiện trong bệnh Thấp ôn, có chứng trạng tinh thần hôn mê nói sảng, sáng nhẹ tối nặng, ban chuẩn nổi lờ mờ, chất lưỡi đỏ tía, rêu lưỡi vàng nhớt, do thấp nhiệt hun đốt, đàm câu kết với nhiệt, tà độc chủ yếu ở huyết phận Tâm bào, điều trị theo phép dùng thuốc phương hướng trục uể hóa đàm, ngọt mát để thanh nhiệt, chọn dùng bài Tê giác địa hoang thang (Thiên kim yếu phương) gia Huyền sầm, Ngân hoa, Liều kiều, Thạch xương bồ, đồng thời có thể uống thêm An cung ngưu hoàng hoàn).

Nếu có hiện tượng Đàm nhiệt vít lấp Tâm bao xuất hiện trong chứng Phế bị vít lấp gây suyễn khái ở trẻ em thì có chứng trạng suyễn thở cánh mũi phập phồng, khái thấu nhừ tỉềng chó sủa, tiếng, Đấm sùng sực, phiền táo tinh thần lơ mơ, thậm chí tay chân giá lạnh, điều trị nên mở vít lấp ở Tâm Phế, chọn dùng bài Nghiệm phượng Hầu tảo tán (Toàn quốc Trụng dược thành được sứ phương tập) hợp với bài An cung ngưu hoàng hoàn.

Trong bệnh Dịch độc lỵ ở trẻ em xuất hiện chứng. Đàm nhiệt vít lấp Tâm bao đó là do Đại trường bị thấp nhiệt dịch độc, tà khí hãm sâu vào, doanh huyết, vít lấp Tâm bao gây nên, biểu hiện lâm sàng ngoài chứng sốt cao tinh thần lơ mơ, hôi thối khó ngửi, chất lưỡi tía, rêu lưỡi vàng nhớt, điều trị theo phép thông hạ thanh nhiệt, quét đờm khai thông sự vít lấp là thích hợp, chọn dùng bài Bạch đầu ông thang hợp với. Đại hoàng Hoàng liên tả tâm thang (Thương hàn luận) đồng thời uống thêm An cung ngưu hoàng hoàn.

Chứng Đàm nhiệt vít lấp Tâm khiếu ở trẻ em rất dễ dẫn động Can phong, làm cho co giật không dứt, Mặt khác bên trong bị vít lấp khỡng k-hoi thông lâu ngày sẽ sinh chứng Thoát, biểu hiện là tay chây giá lạnh, mạch vi muốn tuyệt, miệng há tay xòe, thở nhỏ yếu, vã mồ hôi đàm đỉa, đỏ là dấu hiệu nguy tiên lượng xấu.

Chuẩn đoán phân biệt

Chứng Đàm mê Tâm khiếu ở trẻ em với chứng Đàm nhiệt che lấp Tâm khiếu ở trẻ em, cả hai đều do Tâm khiếu bị che lấp, cho nên đều xuất hiện chứng trạng thần chí hôn mê. Cả hai chứng cũng có thể thấy trong họng có tiếng đàm khò khè và mửa ra rãi bọt .

Chỗ khác nhau là chứng đàm nhiệt che lấp Tâm bao ở trẻ em có kiêm nhiệt tà, đàm với nhiệt chống chọi nhau. Đó là điểm xuất phát để phân biệt giữa hai chứng. Nguồn gốc Đàm ở chứng đàm mê Tâm khiếu là do công năng của Tạng Phủ không điều hòa, tựu trung Can khí uất kết, Tỳ không kiện vận sinh đàm là những nguyên nhân chủ yếu, cho nên chứng Đàm mê Tâm khiếu thường có cả chứng chóng mặt hoa mắt, hung cách trướng đầy chứ không có hiện tượng nhiệt. Còn Đàm nhiệt trong chúng Đàm nhiệt che lấp Tâm khiếu, nguồn gốc chủ yếu là ngoại cảm thử ôn, nhiễm độc thấp nhiệt, nhiệt thịnh hun đốt chất dịch thành đàm, cho nên biểu hiện lâm sàng là phải có các chứng sốt cao, chất lưỡi đỏ tươi, mạch Hoặc Sác... Đó là những chứng mà đàm mê Tâm khiếu không đầy đủ. Hơn nữa chứng tinh thần hôn mê của Đàm mê Tâm khiếu chỉ biểu hiện từng cơn có tính nhất thời, đa số là tự lui bệnh, mà ở chứng đàm nhiệt vít lấp Tâm bao thì đa số là có tính chất tiến triển rồi cuối cùng dẫn đến phong động không ngừng hoặc vô dương thoát ra ngoài. Dây là những vấn đề giúp đỡ cho chuẩn đoán phân biệt giữa hai chứng.

Chứng Đàm nhiệt quấy nhiễu "Tâm ở trẻ em với chứng Đàm nhiệt che lấp Tâm khiếu ở trẻ em, cả hai tuy cùng giống nhau ở nguyên nhân bệnh và vị trí phát bệnh, nhưng một đằng là "quấy nhiễu Tâm", một đằng là "Che lấp Tâm khiếu". Quấy nhiễu có thể thấy phiền táo không yên và tinh thần vẫn sáng suốt, nói chung không xuất hiện chứng trạng tinh thần lơ mơ cho nên bệnh nhẹ hơn chứng Đàm nhiệt che lấp Tâm bao. Đây là điểm chủ yếu để chuẩn đoán phân biệt.

Chứng nhiệt hãm Tâm bao ở trẻ em vôi chứng Đàm nhiệt che lấp Tâm bao ở trẻ em, biểu hiện lâm, sàng của hái chứng này rất giống nhau, đều có chứng trạng sốt cao, tinh thần lơ rơ, nói sảng do nhiệt tà đơn thuần, phần nhiều do ngoại cảm ôn tà gây nên, tuy củng cố thể kiêm Thử, kiêm Thấp nhưng không có chứng trạng về đàm như họng có tiếng đàm khè khè và miệng thổ ra bọt rãi. Nhiệt tà đơn thuần rất dễ thanh giải, nhiệt lui thì thần trí có thể tỉnh táo, cho nên chứng nhiệt hãm Tâm bao dễ chữa hơn chứng Đàm nhiệt che lấp Tâm khiếu.

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH