CHỨNG HUYẾT TÁO

CHỨNG HUYẾT TÁO

Khái niệm

Huyết táo còn gọi là Nội táo, là tên gọi chung cho biểu hiện lâm sàng tinh huyết trong cơ thể bị suy sụp làm cho cơ. thể không được tư nhuận, phần nhiều do bị mất huyết quá nhiều hoặc ở giai đoạn cuối của ôn bệnh, ốm lâu bên trong bị mất tinh huyết, tuổi cao tinh huyết giảm xút, hoặc do thổ tả, ra nhiều mồ hôi, tân dịch hao tổn ảnh hưởng tới huyết, hoặc ú huyết bị nghẽn ở trong, huyết mới không sinh ra gây nên bệnh.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là miệng ráo họng khô, da dẻ nhăn nheo khô ráp, lồng ttíc phờ phạc không nhuận, cơ bấp gày còm, đại tiện bí kết, tiểu tiện sẻh ít, ngoài da ngứa ngáy trốc vẩy, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi khô, iọạch Hụyền Tế Sác.

Chứng Huyết táo thường gặp $rong các bệnh Ể cách, Tích tụ, Hư lao, Tiện bí, Bế kinh, Thấp chần, Bạch biến v.v.

Cần chẩn đoán phân biệt với các "chứng Âm hư", "chứng Huyết hư", "chứng Huyết nhiệt".

Phân tích

Chứng Huyết táo có thể xuất hiện trong nhiều loại tật bệnh nhát là hay gặp ở thời kỳ cuối của những bệnh mạn tính, biểu hiện lâm sàng có đặc điểm riêng và phép chữa cũng không hoàn toàn giống nhau.Chứng Huyết táo xuất hiện trong bệnh Hư lao, ịthần nhiều có đặc điểm biểu hiện suy hư cực độ. Bụng đày không ân được, dà dẻ nhãn nheo tróc vẩy, hài mắt mờ tối thuộc loại "hiỉyết khô" kết ở trong. Đây là do hư lao lâu ngày lại dô ưu uất khí trệ mà tích huyết đọng lại ở trong, huyết mới không sinh rá, cơ thể không được tư nhuận gây nên. Phép chữa đầu tiên nên trìí ứ sinh huyết mới, cho uống bài Dại hoàng giá trùng hoàn (Kim Qui yếu luợc): sau khi đã trìl được huyết ứ, tiếp theo nên dưỡng huyết ích khí, cho uống Bát trân thang (Chinh thề loại yếu);

Chứng Huýết táo xuất hiện ttong bệnh é cách có đậc điểm lâm sàng là đaú vùỉig hung cách, họng khô vướng mắc, đồ ăn uổng không trôi, ăn vào lại mửa-ra thậm chí nước cung khđ ttuổt, đại tiện táo như phân dê, thể trạng gày còm, da dẻ khô ráo, lưỡi đỏ ít tân dịch hoặc tíà tối, mạch Tế Sắc, đây là ứ huyết hđa táo làm nghẽn trở thực đạo, hđa nguyên bị khô kiệt, tân huyết suy kém mất sự nhu dưỡng gây nên. Chu Chấn Hanh rtđi: "Tích mà lâu ngày, huyết dịch đều bị hao tổn, Vị quản khô khann (Cục phương phát huy), điều trị theo phép tư â’11 dưỡng huyết, phá kết tiêu ứ, dùng bài Thông u thang (Lan thát bí tàng).

Trong bệnh Tích tụ xuát hiện chứng Huyết táo, biểu hiện lâm sàng cđ đặc điểm là tích khối cứng rán, đau khá dữ dội, sác mật úa vàng hoặc đen xạm, da dẻ khô ráp tróc vẩy, cơ báp khô gầy, kem ăn, chất lưỡi tía nhạt hoặc có điểm ứ huyết, rêu lưỡi mầu tro mà xốp, mạch Huyền Sác. Đây là chứng ứ kết do chính khí hư, vì ú tích lâú ngày, huyết lạc bị nghẽn trở, huyết mới không sinh ra, âtn dịch tổn thương gây nên; Điều trị theo phép Tư âm dưỡng huyết, hóa ứ tiêu tích, cho uống Tứ vật thang (Thải Bình huệ dán hòa tẽ dục phương) hợp với Hđa tích hoàn (Tạp bệnh nguyên lưu tê chúc) gia giảm.

Trong bệnh Tiện bí xuẩt hiện chứng Huyết táo, đặc điểm

Ịâm sàng cfc chứng trạng đại tiện bí kết, môi miệng khô ráo, tiểu tiện ít, thể trạng yếu ớt mỏi mệt, gày cộm. Dây Ịà do ốm lâu tinh huyết cạn kiệt từ bên trong, tuổi cao sức yếu, tinh huyết xút kém hoặc là hãn, thổ, hạ. thái quá, mất tân dịch và huyết đến nỗi tân dịch và huyết thiếu thốn, Vị Trường không nhu nhuận gây nên; điều trị nên dưỡng huyết tư âm, nhuận trường thông tiện, cho uống Tứ vật thang (Thái bình huệ dân hòạ tẻ cục phương) hợp với Ngũ nhân hoàn (Thếy dặc hiệu phượng).

Trong những bệnh ngoài da mạn tính như Thấp chẩn, Vẩy nến xuất hiện chứng huyết táo có đậc trưng lâm sáng dạ dẻ khô ráo, tróc vẩy, ngứa ngáy v.v. co' thể có kiêm các chúng chóng mặt hoa mắt, sác mật trắng xanh, rêu lưỡi tráng mỏng, mạch Huyền hoặc là tình tự giao động thắt thường, da bị xưóc gãy nên ngứa dữ dộị, có kiêm các chúng trạng tâm phiền dl cáu giận, miệng đắng họng khô, mạch Huyền Sác v.v. Dây là .do Tỳ hư huyết thiếu, cơ báp không đựạc nuôi dưỡng, sinh phong hóa táo gây nên; Diều trị nên dưỡng huyết nhuận táo; nếụ lậ Thấp chẩn cho uống Tứ vật tiêu phong ẩm (Y tông kim giảmj ỊỊỈa giảnị, Nếu là Bạch biến, cho uống Sinh huyết nhuận phu ẩm (Y học chỉnh truyền).

Chứng Huyết táo phần nhiều phát sinh ở người cao tuổi thể trạng yếu, có liên quan tới tuổi cao tinh huyết suy kém, lâm sàng thường thấy tinh thần ủỵ mị, sác mặt kém tươi, chóng mật hoa mát, tai ù tai điếc, da dẻ khô ráp không mịn, đại tiện bí kết. Phụ nữ bị chứng huyết táo, biểu hiện - chủ yếu là huyết khô kinh bế, gày còm, da dẻ trđc vẩy, mặt mắt đen xạm và tậọ bón v.v.

Trong quá trình diễn biến bệnh cơ eủa chứng Huyết táo thường kèm thẹo chứng hậu huyết táo sinh phong; lại vỉ huyết không nuôi Can, Can phong nội động, xuất hiện các chứng chđng mạt, run rẩy hoặc co giật, thậm chí hồn mê ngã lăn; Điều trị theo phép tư âm tiềm dương, dưỡng huyết dẹp phong.

IIIế Chẩn đoán phân biệt

Chứng Huyết hư với chứng Huyết táo cả hai đều là bệnh chứng xuất hiện huyết dịch suy hao. VỊ vậy đối với nguyên nhân bệnh và cd chế bệnh, phương diện biểu hiện lâm sàng gần giống nhau, nhưng cũng có phân biệt nhất định. Chứng Huyết táo là vl tinh thiếu huyết khô, môi miệng, da dè cơ bấp không được tân dịch huyết dịch làm nhu nhuận và tư dtưỡng đầy đủ cho nên cđ các chứng trạng môi lưỡi khô ráo, khát nước, da dẻ khổ khan tróc vẩy, cớ báp teo gày, lông tóc kỊiô khan không nhuận, tiểu tiện sẻn ít, táo bđn. Còn chứng Huyết hư thường là mất huyệt quá nhiều hoặc Tỳ VỊ hư yếu, nguồn sinh hda bất túc cho đến tình chí bị tổn thương hóa hỏa thương âm gây nên; biểu hiện lâm sàng chủ yếu là sác mặt tráng xanh hoặc vàng bủng, môị nhợt, váng đầu hoa mát, hồi hộp mất ngủ, chân tay tê dại, chất lưỡi nhợt, mạch Tế vô lực. Huyết táo không chỉ là huyết dịeh bất túc mà còn là huyết thiếu, tân dịch khô cạn mà tập hóa, bịểu hiện lâm sàng ngoài, chứng trạng thuộc về huyết hư còn có cả chứng trạng về Táo; rõ ràng là khác với chứng .Huyết hư, .có thể phân biệt được.

Chứng Âm hư với chứng Huyết táo, cả hai đều là chứng bệnh do âm dịch trong cơ, thể suy hao gây nên. ChứngÂm hư đa số do ốm lâu, âm phận bất túc hoặc bệnh nhiệt làm hao thương tân dịch, hoặc hãn, thổ, hạ thái quá, thương âm cạn dịch gây nên, trên lâm sàng, ngoài những‘triệu chứng về âm dịch bất túc như thể trạng gày còm, miệng ráo họng khô, chóng mặt mất ngủ, mạch Tế, lưỡi sáng không rêu v.v. còn cd những chứng hậu do âm không chế dương, hư nhiệt từ trong sinh ra như ngũ tâm phiền nhiệt, triều nhiệt, ra mồ hôi trộm, lưỡi đỏ tía, mạch Sác v.v. Mà chứng Huyết táo thường từ cơ sở của chứng âm hư, huyết hư tiến thêm bước nữa là hóa táo gây nên bệnh, chọ nên trên lâm sàng ngoài những triệu chứng thuộc âm hư, còn cd thêm các hiện tượng táo khác lihư da dẻ trđc vẩỷ, lông tóc sơ xác không nhuận, đại tiện táo bốn v.v. phân biệt giữa hai chứng không khó khăn.

Chứng Huyết nhiệt với chứng Huyết táo, tham khảo chẩn đoán phân tííệt ỏ chứng Huyết nhiệt.

Trích dấn y yăn

Táo nhiệt gây bệnh giống với Nhiệt chứng. Vị khí không lưu thông bên trong thiếu tân dịch cho nên khô cạn, muốn có nước để tự cứu chứ khổng phải là khát đó ìà khò mỉệhg. Lưỡi tuy khô mà gổc lưỡi lạỉ nhuậtì, mũốn uống lại khổng uống được nhiều, mạch tuy Đại tnà vô lực.’ Nếu tảo nặng sẽ sinh chứng nđi láp bắp chứ khống'phải là nđi sảng, đây là triệu chứng huyết khô (Nhiệt thử táo - Thận Tmi di thư).

Hoặc do ổm nậng dùng thuốtí khác phạt thái quá; Hoặc do thổ, ỉa chấy đến nỗi tần dịch bị cạn ở trong; hoặc sai lầm uống các loại khoáng vật; Hoặc phòng lao đểh nổi hư yếu, lại đùng thuốc khô ráo bổ dương, cay nóng quá nhiều... đều có thể làm cho cái hỏa vô dụng quẵy phá làm hao tổn chân âm. Trong âm có phục hỏa, nung nẵu dần dần, huyết địch suy hao khiến cho tấo nhiệt càng nặng hơn mà sinh ra nhiều tật bệnh. Bên ngoài thỉ da dẻ khô héo nhăn nheo; bên trên thì mũi họng khô khan; ở giữa thì thủy dịch quá ít mà gây nên khát; ở dưới thì Trưỉmg Vị khồ cạn, tân dịch khống nhuận mà đại tiện khó; ở chăn tay thì mềm yếu v6 lực; ở mạch thì Tế Sác mà Vi... Dó đều do Âm huyết bị hỏa nhiệt làm hại, phép chữa nên dùng những thang thuốc cam hàn tư nhuận (Trương thị y thông - Quyền 2).

Phong táo, do Can huyết không làm gân tươi tốt, cho nên gân đau mà các móng chân tay ròn nứt; Hỏa táo, do Tỳ có phục hỏa, cho nên môi khô mà táo btín; Huyết táo, do tâm huyết phân tán, cho nên trên đầu có nhiều gầu trắng, râu tóc rụng; Hư táo, do Thận âm‘hư cạn, cho nên tiểu tiện nhiều lần, họng khổ và sưng. Đđ đều là những nguyên nhân ban đầu của Táo, ỉàm cho nhu nhuận thì tự khỏi. Nếu không chăm sóc tích cực, khiến cho chân thủy khô cạn, sẽ là Tiêu khát Ể cách, sẽ Ịà bại liệt bế kinh; sẽ ỉà ho khan khàn tiếng, gân mạch co cứng, miệng khống nói được, gân nhão ra không còn đàh hồi, trăm bệnh nẩy sinh khác gì cháy rừng khống dập tất nổi (Táo chứng - Chứhg trị vậng bổ).

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH