CHỨNG VỊ HỎA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

Khái niệm:

Chứng Vị hỏa thượng viêm ở trẻ em là tên gọi chung cho chứng trạng VỊ hòa quá thịnh dẫn đến môi, miệng, lưỡi, chân răng loét nát, sưng đỏ và đau. Nguyên nhân do vị có tích nhiệt hoặc ngoại cảm ôn tà phạm vào Vị hóa hỏa mà thành bệnh.

Biểu hiện lâm sàng chủ yếu là miệng, lưỡi mọc mụn, môi và chân răng sưng đau, hôi miệng ợ hăng, táo bón, khát nước, phiền táo, tiểu tiện đỏ, mạch Hoạt Sác, chất lưỡi đỏ, rêu lưỡi vàng nhớt.

Chứng này thường gặp trong các bệnh "miệng phá lở", "Sưng mộng răng", "Nha ung" và "Đinh râu".

Cần chẩn đoán phân biệt với các chứng "Tâm Vị hỏa thịnh ở trẻ em". Can vị hỏa thịnh ở trẻ em". Tỳ Vị tích nhiệt ở trẻ em".

Phân tích:

Đường mạch kinh Túc Dương minh đi vào hàm răng trên, đi ra miệng, vòng quanh môi, cho nên VỊ hỏa thượng viêm thường men theo đường kinh mà phạm vào các bộ vị răng, miệng môi. Bộ vị khác nhau thì bệnh biến cũng không hoàn toàn giống nhau, cho nên việc sử phương dùng thuốc cũng khác nhau.

Miệng mọc mụn ở chứng vị hỏa thượng viêm, có thể thấy miệng lưỡi lở nát thậm chí loét đỏ khắp miệng, kèm theo hôi miệng, đại tiện khô hoặc táo bón, chất lưỡi đỏ rêu lưỡi vàng nhớt; Chứng này nguyên nhân phần nhiều ăn quá nhiều đồ béo ngọt, tích nhiệt xâm lấn, điều trị theo phép thanh nhiệt, chọn dùng bài Hàng gỉdi đan (Ấu ấu tập thành).

Sưng mộng răng xuất hiện trong chứng Vị hỏa thượng viêm, biểu hiện lâm sàng chủ yếu là chân răng sưng như bọc nước, đau không chịu nổi. Nguyên nhân chứng này do thai nhiệt chứa chất nhiệt ở VỊ xâm phạm theo đường kinh, điều trị theo phép thanh nhiệt giải độc, bên ngoài dùng Băng bằng táp (Ngoại khoạ chỉnh tông) bên trong uống Thanh vị tản (Lan thát bi tàng).

Nếu Nha ung xuất hiện ở chứng VỊ hỏa thượng viêm thì hai ị hàm răng trên và dướỉ ảựng đau, chảy mù, khắp miệng hôi thối; ị Đây .là do Ôn độc. tích, chứa ở trong, Vị hỏa quá thịnh gây nên, Ị điều tri nên thanh Vị hỏa giải nhiệt độc, tiêu sưng, trong sách ấu tập thành dùng bài Lương ích tán (Thái bình huệ dân hòa tễ cục phương) gia Tri mẫu, Thạch cao, Thăng mạt.

Nếu Đinh râu xuất hiện ở chứng VỊ hỏa thượng viêm cđ xu thể hiểm ác dữ dội, đầu tiền ở môi cđ cục nhỏ cứng rấn, sưng to rất nhanh, đỏ hất và phát sốt, đau kịch liệt, thậm chỉ loét nứt chảy mủ. Đây là do người bệnh vốn có, hỏa tích chứa ở trong cả,m nhiễm ôn độc, đốn nỗi Vị hỏa quá thịnh, độc nhiệt úng trệ ỏ môi, chữa chứng này không thanh manh, không giải manh thì không xong, cho uống bài Thanh ôn bại độc ầm (Dịch chán nhát đác). !

Vị là bể của thủy côcỵ Vị hỏa quá thịnh đến nỗitândịch ở VỊ bị hại, độc nhiệt úng trệ, Nếu không thanh giải kịp thòi, đễ tạo thành hỏa độc xông lên Tâm, xuất hiện chứng hàn mê nói sảng rất nặng, phải dề phònẹ cẩn thận.

Chẩn đoán phân biệt.

Chứng Tâm Vị hỏa thịnh ở trẻ em với chứng Vị hỏa thương viêm ở trẻ em: Cả hai chứng đều do hỏa tà gây bệnh, khác nhau ở chỗ Tâm VỊ hỗa thịnh ngoài Vị hỏa ra còn có cả Tâm hỏa, Tâm chủ thần minh, khai khiếu lên lưỡi cho nên trên lâm sàng ngoài các chứng trạng miệng lở, môi và chân răng sưng đau còn có các chứng tim hồi hộp không yên, mất ngủ, lưỡi thè ra hoặc chém mép hoặc lưỡi đày ra... Đó là những chứng mà chứng Vị hỏa thượng viêm không có. Mặt khác, tính chất bệnh của Vị hỏa thượng viêm, vị trí bệnh chú trọng ở chỗ bổc lên, cho nên miệng lưỡi mọc mụn, môi răng sưng đau nặng hơn so với chứng Tâm Vị hòa thịnh... Đây cũng là yếu điểm để phân biệt giữa hai chứng ấy.

Chứng Can Vị hỏa thịnh ở trẻ em với tíhứng VỊ hỏa thượng viêm ở trẻ em, cả hai đều là lý nhiệt thực chứng, nhưng chúng Can VỊ hoả thịnh ngoài những chứng tmng cụ thể về VỊ hỏa như miệng lưỡi mọc mụn, chân răng sưng đáu, hôi. miệng, táo bón, tiểu tiện đỏ, ắt phải thấy đứa trẻ mắc bệnh trằn trọc hay cáu giận hoặc là gào khóc luôn miệng, mát sưng đỏ, chảy nưóc mát và mờ đi, mặch Huyền Sác là biểu hiện chứng Thực hỏa ở Can kinh, đối với chứng trạng ở miệng lưỡi của chứng Vị hỏa thượng viêm đơn thuần rẩt dễ phân biệt.

Tư liệu trích dẫn:

Hàm răng trên và dưới bị sưng là Thủ Túc Dương minh có Thực nhiệt (Si nha chứng trị - Ấu ấu tập thành).

Trẻ em ăn nhỉềa đồ béo ngọt, răng thối loét khd ngửi, gọi là Xú tức, đó là vùng VỊ và Cách có thực nhiệt.

Chứng Trùng ngân là do thai nhiệt tích chứa ở trong VỊ, chân răng sưng chướng và đau không chịu nổi (Trùng ngăn - Y tông kim giám).

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH