CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

Khái niệm

Chứng Vị cường Tỳ nhược là chỉ công năng ngấu nhừ thủy cốc ở VỊ quá mạnh, công năng vận hóa của Tỳ giảm yếu dẫn đến chứng hậu Vị nhiệt Tỳ hư, nguyên nhân phần nhiều là ặn bừa thú béo ngọt, trùng tích hoặc trung tiêu nhiệt kết gây nên.

Biểu hiận chủ yếu của chứng này trên lâm sàng là ohđng tiêu hay đổi, thể trạng gày còm, nhộn iihạo bụng trướng, đại tiện lỏng loãng háy tâm phiền chđng mặt, hoặc phát sinh Hoàng đân, hoặc hay ăn vật lạ, lông tđc khổ rốn, rêu lưỡi vàng, chất lưỡi đỏ, mạch Tế Huyền đới Sác.

Chứng này thường gặp trong các bệnh "Hoàng đản", "chứng Cam ở trẻ em".

Cần phân biệt với "chứng Vị nhiệt".

Phân tích

Chứng Vị cường Tỳ nhược thưòng gặp trong nhiều loại tật bệnh, biểu hiện lâm sàng thường khác nhau. Như xuất hiện trong bệnh Hoàng đản, thì nhộn nhạo ăn vào trướng bụng, tâm phần chóng mặt, đại tiện lỏng loăng, bệnh lâu ngày sẽ dẫn' đến Hoàng đản, sách Kim quỹ gọi là Cốc dản, nguyên nhân phàn nỉiiều là VỊ nhiệt quá thịnh, Tỳ hư tiết tả gây nên. Sách Loại chứng Trị tài viết: " VỊ thực thỉ Bĩ mà nhiệt, Tỳ hư thỉ sau khỉ an vào tức bụng, điều trị nên điều lý Tỳ Vị, , tiêu thực hòa trung, chọn dùng bài Tiểu sài hồ thang <Thương hàn luận) gia Bạch truật, Chi xác, Sơn chi...

Nếu chứng VỊ cường Tỳ nhược xuôt hiện trong "chứhg Cam của trẻ em" đa số là: da thịt gày còm, lông tđc phờ phạc, hai mát lờ đờ, bụng to nổi gân xanh, đại tiện tanh hối, tiểu tiện vẩn đục, phiền nhiệt không yên, ngoáy mũi, gậm áơ, ham ản vật lạ V. V... Đây là do hậu thiẽn mất điều hòa, ân nhiều đồ béo ngọt, tích trệ ỉâu ngày hoặc là eố ký sihh trùng, hòậc uống thuốc khác phạt quá độ đến nỗi Tỳ hư không chuyển vận đượe, VỊ nhiệt hao tổri tôn dịch. Sách Tiểu nhi dược chứng trực qúyết ndi: "Bệnh Cam là bệnh của Tỳ Vị, đo mất tân dịch gây nên"; điều trị theo ba phép tiêu đạo, hoậc tiêu bổ cùng dùhg, hoặc lãy phép bố làm chủ yếu, chọn dùng bài Đổng thị cam tích phương (Ấu khoa xu ngôĩi) gia giảm.

Tỳ VỊ là gốc của hậu thiên, phân bố tinh vi của thủy cốc, con người nhờ đd mà sống. Hàng ngày hay ăn đồ cay nốiig và thức sống lạnh, rất dễ gâỵ nên bệnh này.

Chứng Vị cường Tỳ nhược xuất hiện nêu rõ: Tỳ Vị đa tổn thương, trong quá trinh diễn biến của tật bệnh ctí thể do Vị nhiệt hun đổt tân dịch dẫn đến tiêu khát, cđ triệu chứng khát nhiều uống nhiều, chóng tiêu hay đdi mà tiểu tiện nhiều; cũng có thể do Tỳ Vị bị hao tổn, lâu ngày dẫn đến Trung khí suy bại, nguyên khí hao tổn, xuất hiện chứng gày còm đoản hơi yếu ớt, hễ động làm thỉ vă mồ hôi, kém ăn tinh thần ủy mị... Đtí là chứng trạng Vị khí tuyệt rất nghiêm trọng.

Chẩn đoàn phân biệt

Chứng Vị nhiệt với chứng Vị cường Tỳ nhược: Vị chủ thu

nạp, ngấu nhừ đồ ân, Tỳ chử vận hda, hai thứ này hiệp điều với nhau tiến hành sự hấp thu và tiẽu hốa nuôi cơ thể. Nhưng bản th&n mỗi cơ quan đều cổ công năng sinh lý bỉnh thường của bản thân nó; lâm^sàng cố thể phát bệnh đơn độc, cũng cd thể đòng thời cũng cổ thể nhân quả lẫn nhau. Chứng VỊ nhiệt là chỉ ăn các thức sào, rán, cay, nóng, hoặc Ịà Can hỏa hoành nghịch phạm VỊ, nhiệt tà kết ờ Dương mịnh, dẫn đến Vị phủ bị nung nấu tích nhiệt, VỊ khi mất điều hòa làm cho VỊ quản trướng đau, khát nước uống ỉạnh, dễ tiêu hay đói, nôn nước chua, hôi miệng táo bón, chân răng sưng đau, lưỡi đỏ rêu lưỡi vàng, mạch Họạt Sác... Yếu điểm để chắn đoán phân biệt với chứng Vị cường Tỳ nhược là: cả hai đều cá biểu hiện lâm sàng là VỊ nhiệt, nhưng loại trên hiện tượng nhiệt rố ràng hơn loại sau; loại sau cđ chứng trạng Tỳ vận chuyển kém và Tỳ khí hư nhược rõ ràng hơn như: đại tiện lỏng loãng, sau khi ản vào trướng bụng: Bệnh chứng loại trên chủ yếu là ỏ Vị; bệnh biến loại sau là Tỳ VỊ đồng bệnh.

Trích dẫn y văn

- Bệnh Dương minh thấy mạch Trì, không ăn được no; Nếu ăn no thì phát phiền chổng mật, khđ tiểu tiện. Đây là bệnh muốn chuyển thành chứng Cổc đản. Tuy dùng thuổc hạ mà bụng vẫn đầy như cũ, sở dĩ như vậy là vỉ cơ mạch Trì (Kim Quỹ yếu lược).

- Ăn vào dễ no, khi no thì đầy trướng, đđ là VỊ cường Tỳ nhược vậy (Y học kiến năng).

- Hay ăn mà gày còm là Vị cđ hỏa tà ẩn náu; Bệnh ở khí phần thì ăn được, Tỳ hư thì cơ nhục teo lại mà ăn. cũng kém (Đông viên thập thư).

Xem tiếp >>

 

CHỨNG ÂM DỊCH KHUY TÔN

CHỨNG ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG BÀNG QUANG HƯ HÀN

CHỨNG BÀNG QUANG THẤP NHIỆT

CHỨNG BÀO CUNG HƯ HÀN

CHỨNG BỆNH THANH ĐƯƠNG không THĂNG

CHỨNG CAN ÂM HƯ

CHỨNG CAN ĐƠM NHIỆT

CHỨNG CAN DƯƠNG HƯ

CHỨNG CAN DƯƠNG THƯƠNG CANG

CHỨNG CAN HỎA THƯỢNG VIÊM 

CHỨNG CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG CAN HUYẾT Ứ Ở TRẺ

CHỨNG CAN KHÍ UẤT KẾT

CHỨNG CAN KINH THẬP NHIỆT

CHỨNG CAN PHONG NỘI ĐỘNG

CHỨNG CAN VỊ BẤT HÒA

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG HƯ HÀN

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG KẾT NHIỆT

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG TÂN KHUY

CHỨNG ĐẠI TRƯỜNG THẤP NHIỆT

CHỨNG ĐÀM HÓA QuẤY RỐI TÂM

CHỨNG ĐÀM KHÍ CẤU KẾT

CHỨNG ĐÀM NHIỆT ÚNG TẮC Ở PHẾ

CHỨNG ĐÀM NHIỆT VỊ LẤP TÂM KHIẾU Ở TRẺ

CHỨNG ĐÀM THẤP NGHẼN TRỞ Ở BÀO CUNG

CHỨNG ĐÀM Ứ CẤU KẾT

CHỨNG ĐỜM KHÍ HƯ

CHỨNG ĐỜM NHIỆT

CHỨNG ĐỜM UẤT ĐÀM QuẤY NHIỄU

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG DƯƠNG HƯ

CHỨNG HÀN ĐÀM 

CHỨNG HÀN ĐÀM NGĂN TRỞ PHẾ

CHỨNG HÀN TÀ NGƯNG ĐỌNG Ở BÀO CUNG

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀN THẤP

CHỨNG HÀ TRỆ CAN MẠCH

CHỨNG HUYẾT HÀN

CHỨNG HUYẾT HƯ

CHỨNG HUYẾT NHIỆT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT THOÁT

CHỨNG HUYẾT Ứ

CHỨNG KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ BẾ

CHỨNG KHÍ HÃM

CHỨNG KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG KHÍ NGHỊC

CHỨNG KHÍ THOÁT

CHỨNG MẠCH TẾ NGHẼN

CHỨNG NGUYÊN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT CÚC SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG NHIỆT ĐÀM

CHỨNG NỘI NHIỆT BỐC MẠNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHẾ KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

CHỨNG PHẾ KHI HƯ

CHỨNG PHẾ KHIÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ KHÍ SUY TUYẾT

CHỨNG PHẾ NHIỆT QUÁ THỊNH Ở TRẺ EM

CHỨNG PHẾ THẬN ÂM HƯ

CHỨNG PHẾ TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG PHONG ĐÀM

CHỨNG PHONG HÀN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG PHÒNG HÀN PHẠM PHẾ

CHỨNG PHONG NHIỆT XÂM NHẬP Ở PHẾ

CHỨNG PHONG ÔN BỔ PHẦN BiỂU Ở TRẺ EM

CHỨNG SAU KHI ĐẺ BÀI HUYẾT XÔNG LÊN

CHỨNG TÂM ÂM HƯ

CHỨNG TÂM CAN HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM ĐỜM BẤT NINH

CHỨNG TÂM DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÂM DƯƠNG THOÁT ĐỘT NGỘT

CHỨNG TÂM HỎA CAN THỊNH

CHỨNG TÂM HUYẾT HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HƯ

CHỨNG TÂM KHÍ HUYẾT ĐỀU HƯ

CHỨNG TÂM KINH THỰC NHIỆT Ở TRẺ EM

CHỨNG TÂM PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÂN DỊCH KHUY TÔN

CHƯNG TÁO BÓN

CHỨNG TÁO ĐÀM

CHỨNG PHẠM PHẾ

CHỨNG THAI HÀN

CHỨNG THAI NHIỆT

CHƯNG THẬN ÂM DƯƠNG ĐỀU HƯ

CHỨNG THẬN ÂM HƯ

CHỨNG THẬN DƯƠNG HƯ THỦY TRẦN LAN

CHỨNG THÀNH DƯƠNG không THĂNG

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ

CHỨNG THẬN KHÍ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG THẬN KHÍ không BỀN

CHỨNG THẬN KHÍ không NẠP

CHỨNG THẬN TINH BẤT TÚC

CHỨNG THẤP ĐÀM

CHỨNG THẤP Khàn

CHỨNG THẤP NHIỆT

CHỨNG THỰC THƯỜNG TỲ VỊ

CHỨNG THỦY ÂM Ứ ĐỌNG TRONG

CHỨNG THỦY HÀN SA PHẾ

CHỨNG THỦY KHÍ LANG TÂM

CHỨNG THỦY THẤP TRÀN LAN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG HƯ HÀN

CHỨNG TiỂU TRƯƠNG KHÍ TRỆ

CHỨNG TRỞ CAN không GIÁNG

CHỨNG TRỌC ÂM không GIÁNG

CHỨNG TÝ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TÝ HƯ SINH PHONG Ở TRẺ EM

CHỨNG TÝ KHÍ HƯ 

CHỨNG TÝ không ThànG HUYẾT

CHỨNG TÝ PHẾ KHÍ HƯ

CHỨNG TÝ THẬN DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ DƯƠNG HƯ

CHỨNG TỲ VỊ HƯ HÀN Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ HƯ YẾU Ở TRẺ EM

CHỨNG TỲ VỊ THẤP NHIỆT

CHỨNG TỲ VỊ THỰC TRỆ Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ ÂM HƯ

CHỨNG VỊ CƯỜNG TỲ NHƯỢC

CHỨNG VỊ HÀN

CHỨNG VỊ HÒA THƯỢNG VIÊM Ở TRẺ EM

CHỨNG VỊ KHÍ HƯ

CHỨNG VỊ KHÍ PHƯƠNG NGHỊCH

CHỨNG VỊ NHIỆT

CHỨNG VỌNG ÂM

CHỨNG VỌNG DƯƠNG

CHƯNG VỌNG DƯƠNG

CHỨNG XUNG NHÂM không BÊN

CHƯNG XUNG NHÂM NHIỆT CHỨNG

CHƯNG XUNG NHÂM Ứ THẤP NGƯNG TRỆ 

CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

CHỨNG XUNG NHÂM HƯ SUY 

HỘI CHỨNG BỆNH ÂM HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH BĂNG HUYẾT

HỘI CHỨNG BỆNH DƯƠNG HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT THẬN

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT NHIỆT

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT TÁO

HỘI CHỨNG BỆNH HUYẾT Ứ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HÃM

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ HƯ

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ NGHỊCH

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ THOÁT

HỘI CHỨNG BỆNH KHÍ TRỆ

HỘI CHỨNG BỆNH TÂM KHÍ ÂM ĐỀU HƯ

HỘI CHỨNG XUNG NHÂM Ứ TRỞ

Bài viết đã được đăng ký bản quyền (DMCA). Nếu copy nội dung hãy để lại link về bài gốc như một sự tri ân với tác giả. Xin cảm ơn!

Thông tin trên Website :

www.thaythuoccuaban.com chỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH