VỊ THUỐC VẦN T

Ta ko

Tả hoàng đồ

Tạc táo

Tạc tương thảo

Tai chua

Tai chuột

Tai hồng

Tam bạch thảo

Tam bayang

Tam bộ khiêu

Tam chi cửu diệp thảo

Tam diệp toan

Tam giác đằng

Tam giác mạch

Tam hoàng cầm

Tam liên

Tam mạn thảo

Tam nại

Tam thạch cô

Tam thất

Tam thất giả

Tam tiêu đơn

Tàm khương

Tàm mễ

Tàm sa

Tạm thái

Tán hồng hoa

Tán mạt hoa

Tán thảo

Tang bạch bì

Tang diệp

Tang ký sinh

Tang phiêu tiêu

Tang thầm

Tạng hồng hoa

Tào hưu

Táo cao

Táo du

Táo đen

Táo đỏ

Táo mèo

Táo nhân

Táo rừng

Táo ta

Táo tâm thổ

Táo tàu

Tạo giác

Tạo giác thích

Tạo giác tử

Tạo giáp

Tạo phàn

Tạo trâm

Tắc kè

Tắc kè đá

Tằm cô chỉ

Tằm dũng

Tằm thuế

Tâm diệp hoàng hoa nhậm

Tâm sen

Tầm cùi

Tầm lức

Tầm mễ

Tầm sét

Tầm tang

Tầm xuân

Tầm xọng

Tân di

Tân lang

Tâng hét

Tần

Tần cưu

Tần cửu

Tần dày lá

Tâng giao

Tần qua

Tần quy

Tần tiêu

Tập Bẩy Pẹ

Tất bạt

Tất giã

Tất phàn

Tất suất thảo

Tất trừng già

Tật lê

Tậu chó

Tây dương thái

Tây khung

Tây khung cảo bản

Tây mộc hương

Tây phiên thuật

Tây qua

Tây qua bì

Tây qua thủy

Tây tạng hồng hoa

Tây thảo

Tây thăng ma

Tây vương mẫu trượng

Tê giác

Tê ngưu giác

Tê tê

Tề

Tế diệp sa sâm

Tề thái

Tề thái hoa

Tề đới

Tế Lệ Ích Trí

Tế lý thạch

Tế tân

Tế thạch

Thác tử thụ

Thạch bá chi

Thạch bạc hà

Thạch bì

Thạch can

Thạch cao

Thạch cao phấn

Thạch đen

Thạch hoàng

Thạch hộc

Thạch kê

Thạch lan

Thạch liên tử

Thạch lưu hoàng

Thạch lựu

Thạch quyết minh

Thạch sinh hoa

Thạch sùng

Thạch thùng

Thạch tín

Thạch vi

Thạch xương bồ

Thái bá

Thái chi

Thái dương thảo

Thái nại

Thái tử sâm

Thàm ngàm đất

Thanh a giao

Thanh bì

Thanh danh tinh

Thanh đại

Thanh hao

Thanh kê

Thanh kiều

Thanh kim hoàng

Thanh kinh Bạc hà

Thanh long

Thanh long y

Thanh mai

Thanh môc hương

Thanh ngâm

Thanh ngư

Thanh ngưu đởm

Thanh oa

Thanh quả

Thanh san hô

Thanh táo

Thanh thảo tâm

Thanh thất

Thanh thiên quỳ

Thanh tương tử

Thanh uyển

Thanh xà

Thành ngạnh

Thao ca

Thao lao

Thao tầy cáy

Thao thảo

Thảo cà phê

Thảo châu chi

Thảo đậu khấu

Thảo hà sa

Thảo khấu nhân

Thảo khương

Thảo linh chi

Thảo Long Đởm

Thảo ma hoàng

Thảo ô

Thảo quả

Thảo quyết minh

Thảo tử hoa

Thảo thiệt

Tháp lựu

Thau bạc

Thằm ngăm đất

Thàn lằn

Thăng dược

Thăng đơn

Thăng ma

Thâm hoàng

Thân hoa

Thần khúc

Thần hiêu

Thần phác

Thần sa

Thần thông

Thập bát học sĩ

Thập đại công lao

Thất diệp nhất chi hoa

Thầu dầu

Thấu Cốt Thảo

Then hái

Thẹn

Thị đế

Thị đinh

Thị sương

Thị tất

Thìa là

Thích đồng bì

Thích cầu tử

Thích cầu tử

Thích hoàng liên

Thích kế

Thích khái tử

Thích lê tử

Thích gia bì

Thích nhi trà

Thích sâm

Thích tật lê

Thích vị bì

Thiên căn

Thiên Chi

Thiên Chi Ma

Thiên cức

Thiên đao

Thiên đầu thống

Thiên đình

Thiên đông

Thiên hắc địa hồng

Thiên hoa phấn

Thiên hồ thái

Thiên hương quốc sắc

Thiên kim đằng

Thiên kim hồng

Thiên long

Thiên lý

Thiên lý quang

Thiên môn

Thiên môn đông

Thiên nhật hồng

Thiên niên đồng

Thiên niên kiện

Thiên niên vận

Thiên phòng phong

Thiên Tằng Tháp

Thiên thai ô dược

Thiên thảo

Thiên thăng ma

Thiên thư

Thiên thử phấn

Thiên thử thỉ

Thiên tiêu

Thiên trúc hoàng

Thiên trùng

Thiên trường chỉ

Thiên ty qua

Thiền liền

Thiền thoái

Thiền thuế

Thiền xác

Thiến căn

Thiến thảo

Thiết bì thạch hộc

Thiết đăng đài

Thiết thỉ mễ

Thiết thích ngải

Thiết thụ

Thiệt ngưu đại hoàng

Thiêu tầng chỉ

Thịt rắn

Thnam

Thont

Thỏ lũ

Thỏ lư

Thỏ lũy

Thỏ trúc

Thỏ tử trường

Thỏ ty thực

Thỏ ty tử

Thoán hương

Thóc lép

Thóc chiêm

Thóc mùa

Thòng bong

Thô Dương Giác

Thô Giác

Thô khang sài

Thông bạch

Thốn mạch đông

Thốn vân

Thổ bạch khấu

Thổ cam thảo

Thổ cao ly sâm

Thổ cẩu

Thổ dương quy

Thổ hào sâm

Thổ hoắc hương

Thổ hoàng liên

Thổ khâu

Thổ kinh gới

Thổ long

Thổ long cốt

Thổ mộc hương

Thổ mộc miết

Thổ nhân sâm

Thổ tam thất

Thổ sao bạch truật

Thổ tế tân

Thổ Tô Tử

Thổ ty tử

Thối địt

Thối ruột

Thồm lồm

Thồm lồm gai

Thông bạch

Thông thảo

Thông thiên

Thông thoát

Thôt nốt

Thơm

Thùa

Thúa pản khao

Thu bạch sương

Thu hồ điệp

Thụ bà la

Thụ đậu

Thủ điền

Thủ cung

Thủ ô

Thủ ô đằng

Thù du

Thù lu đực

Thù nhục

Thùa

Thục địa hoàng

Thục giới

Thục tất

Thục tiêu

Thung dung

Thuốc bắn

Thuốc bỏng

Thuốc cao

Thuốc cứu

Thuốc dòi

Thuốc dút ruột

Thuốc giấu

Thuốc kinh

Thuốc lá

Thuốc lá nhỏ lá

Thuốc lào

Thuốc mọi

Thuốc phiện

Thuốc sốt rét

Thuốc thần tiên

Thủy lục phàn

Thư hoàng

Thử cúc thảo

Thử niêm tử

Thử pháp

Thực diêm

Thừng mực lá to

Thược dược

Thược tương

Thương cức

Thương lục

Thương nhĩ

Thương nhĩ hoàn

Thương nhĩ tử

Thương thảo

Thương truật

Thương xác

Thường sơn

Thượng a giao

Thượng Long Não

Thủy điệt

Thủy điều thái

Thủy kê

Thủy la bặc

Thủy liễu

Thủy long

Thủy lục phàn

Thủy ma diệp

Thủy mã

Thủy ngân

Thủy ngân phấn

Thủy ngọc

Thủy ngư xác

Thủy phù liên

Thủy qua

Thủy tả

Thủy tiên

Thủy tiêu

Thủy xương bồ

Thùy châu

Thuyền thoái

Thuyền thuế

Tì bà diệp

Tì du

Tía tô

Tía tô dại

Tía tô giới

Tích dương

Tích tuyết thảo

Tịch tà

Tiên chi

Tiên hạc thảo

Tiên hoắc hương,

Tiên nhân chưởng

Tiên trượng

Tiên tử

Tiền hồ

Tiền sơn phác

Tiến thực

Tiện khiên ngưu

Tiết cốt thảo

Tiết dê

Tiết gà

Tiết hoa

Tiêu bạch truật

Tiêu hoa tím

Thốt lốt

Tiêu phạn thiên hoa

Tiểu đậu khấu

Tiểu hoa tiêu

Tiểu Hồ Ma

Tiểu kế

Tiều lương khương

Tiểu mộc thông

Tiểu thảo

Tiểu xuyên phác

Tin pet

Tinh dầu bạc hà

Tinh dầu basilic

Tinh dầu oximum bacilicum

Tinh dầu thảo

Tính cốt bì

Tỉnh Liên Kiều

Tịnh ma hoàng

Tỉnh tâm trượng

Tò ho

Tỏa dươg

Toái cốt tử

Toa ngựa

Toan ác du

Toan giả địa du

Toan táo hạch

Toan táo nhân

Toan tương thảo

Toan vị thảo

Toan vị vị

Toàn trùng

Toàn qui

Toàn yết

Tóc rối

Tóc tiên

Tỏi

Tỏi đỏ

Tỏi lào

Tỏi mọi

Tỏi rừng,

Tỏi tây

Tom lay khoung

Toong chinh

Tô hợp hương

Tô mộc

Tô ngạnh

Tô phượng

Tổ diều

Tổ phượng

Tổ rồng

Tốc Não

Tơ mành

Tờ rôn

Tra kuôn

Tra sác

Trà

Trà đậu

Trà hương

Trà tiên

Trachiek kranh

Trạc chi

Trạch phần

Trạch tả

Trạch quạch

Trạch tả

Trái bi kỳ nam

Trái thơm

Trám đen

Trám trắng

Trapkhar

Trắc bá tử nhân

Trắc bách diệp

Trăn

Trăn mắt võng

Trăn mốc

Trăng lao

Trâm bầu

Trâm hôi

Trâm vàng

Trầm hương

Trân châu

Trân châu mẫu

Trần a giao

Trần bì

Trần sà lực

Trấn phong thạch

Tràng Quả Tam Giác

Trâu cổ

Trầu

Trầu không

Trẩu

Tri mẫu

Trì Long Đởm

Trỉ mao ấp

Trỉ mao nô ấp

Trích Đinh Tử

Trích hoa

Trích kim noãn

Triết bối mẫu

Triết truật

Triều Não

Trinh nữ

Trinh nữ hoàng cung

Trinh Úy

Trói gà

Trong bhang

Trọng đài

Truật sơn kế

Trúc căn

Trúc diệp

Trúc diệp mạch đông

Trúc diệp phòng phong

Trúc diệp quyền tâm

Trúc diệp sài hồ

Trúc diệp thái

Trúc đại căn

Trúc đào

Trúc lịch

Trúc nhị thanh

Trúc nhự

Trúc phong

Trúc tiết khương

Trúc tiết thảo

Trục mã

Trùn đất

Trùng bì

Trùng lâu

Trùng trạch

Trùng thảo

Troul

Trút trít

Trưng lủng thảo

Trư đào

Trư tử lung

Trư ma

Trữ ma

Trực cương tằm

Trứng quốc

Trứng ếch

Trứng nhện

Trứng ốc

Trường bất lão

Trường sinh

Trường sinh thảo

Trường sơn cây

Trường xuân

Trường xuyên hoa

Tu hú

Tục đoạn

Tục trùy tử

Tùng diệp phòng phong

Tùng đơn

Tùng tiết

Tuyệt cửu

Tư tiên

Tư trọng

Từ bi

Từ bi xanh

Tứ diệp thảo

Tứ quý

Tứ quí thông

Tứ thời

Tử du phác

Tử dù

Tử đậu khấu

Tử hoa tiền hồ

Tử hoa hương

Tử hoa địa đinh

Tử hoa ngưu

Tử Hoa Tòng

Tử hồ điệp

Tử kim bì

Tử kim long

Tử lăng

Tử nhiên

Tử quy thông

Tử thảo

Tử thường sơn

Tử tô

Tử tô diệp

Tử tô hoang

Tử tô tử

Tử vạn niên thanh

Tử uyển

Tước mai đằng

Tước não khung

Tương ly

Tương mỹ

Tương tư đằng

Tuơng tư đậu

Tương tư tử

Tướng quân

Tượng bì

Tượng đảm

Tượng nha

Tượng phong

Tửu binh lặc

Ty diêm

Ty lạc

Ty qua

Ty thái

Ty tướng

Tỳ bà diệp

Tỳ giải

Tỳ Liên

Tỳ ma

Tỳ ma du

Tỳ ma tử

Tỷ Mục

Tam chương diệp

Tam giác diệp cẩn thái

Tam giác mị

Tam lăng cân cốt thảo

Tam lăng thảo

Tam lăng thảo

Tam sắc thái thảo

Tam tiểu diệp sơn đậu căn

Tam toàn phong

Tam xoa nhĩ quyết

Thiên khuất

Thổ bán hạ

Thổ đinh quế

Thổ đương quy

Thổ loan nhĩ

Thổ thường sơn

Thốn tiết thảo

Thượng sơn long

Tiểu bồng

Tiểu thăng ma

Tỏi núi

Thaythuoccuaban.com Tổng hợp

************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC

Vị thuốc vần A

Vị thuốc vần B

Vị thuốc vần C

Vị thuốc vần D

Vị thuốc vần E

Vị thuốc vần G

Vị thuốc vần H

Vị thuốc vần I

Vị thuốc vần K

Vị thuốc vần L

Vị thuốc vần M

 

 

Vị thuốc vần N

Vị thuốc vần O

Vị thuốc vần P

Vị thuốc vần Q

Vị thuốc vần R

Vị thuốc vần S

Vị thuốc vần T

Vị thuốc vần U

Vị thuốc vần V

Vị thuốc vần X

Vị thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH