VỊ THUỐC VẦN Q

Qua thái

Qua tử kim

Quá Lộ Hoàng

Quả điều

Quả giun

Quả Màn Dẻ

Quả nấc

Quả trường sinh

Quai bị

Quai xanh

Quan âm

Quan Âm Thảo

Quan mộc thông

Quan phương

Quan tùng

Quan yến

Quán chi

Quán chúng

Quang côn thụ

Quang lang Quang sâm,

Quang sơn dược

Quảng đông thăng ma

Quảng hoắc hương

Quảng phòng kỷ

Quảng Kim Tiền Thảo

Quảng Mộc hương

Quát lâu nhân

Quất hạch

Quế

Quế bì

Quế chi

Quế đỏ

Quế đơn

Quế nhục

Quế quan

Quế quỳ

Quế rành

Quế táo

Quế thanh

Quế quỳ

Quế rành

Quế Trung Quốc

Quế Xri - Lanca

Quế Viên Nhục Quỉ tiền

Quít

Quý cùng

Quốc lão

Quy

Quy bản và cao quy bản

Quý bản giao

Quy đầu

Quy nam

Quy thân

Quy thoái

Quy vĩ

Quỳ

Quỷ kiếm thăng ma

Qủy Nhãn

Quỷ phiến

Qủy tiên mộc

Quỷ trâm thảo

Quỷ xú

Quyển bá

Quyết

Quyết minh

Quảng ngọc lan

Thaythuoccuaban.com Tổng hợp

************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC

Vị thuốc vần A

Vị thuốc vần B

Vị thuốc vần C

Vị thuốc vần D

Vị thuốc vần E

Vị thuốc vần G

Vị thuốc vần H

Vị thuốc vần I

Vị thuốc vần K

Vị thuốc vần L

Vị thuốc vần M

 

 

Vị thuốc vần N

Vị thuốc vần O

Vị thuốc vần P

Vị thuốc vần Q

Vị thuốc vần R

Vị thuốc vần S

Vị thuốc vần T

Vị thuốc vần U

Vị thuốc vần V

Vị thuốc vần X

Vị thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH