VỊ THUỐC VẦN X

Xa

Xa tiền

Xa tiền tử

Xà cô

Xà hưu thảo

Xà sàng

Xà sàng tử

Xà thiệt thảo

Xà thoái

Xà tổng quản

Xà ty thảo

Xạ can

Xạ hương

Xác khấu

Xác rắn

Xác sa

Xang sông

Xấu hổ

Xi

Xi hắc

Xích căn

Xích Chi

Xích cương

Xích chu đẳng

Xích đậu

Xích diệp mộc

Xích hoa xà

Xích phác Xích sâm

Xích thược

Xích tiểu đậu

Xích truật

Xiêm phung

Xó nhà

Xoài

Xoan

Xoan nhừ

Xoan rừng

Xoan trà

Xoan trắng

Xộp xộp

Xú ngô đồng

Xú Uất Thảo

Xuân sa

Xuân thảo

Xương bồ

Xương cọp

Xương sông

Xương rồng

Xường quạt

Xuyên Độc hoạt

Xuyên bối mẫu

Xuyên chỉ xác

Xuyên cóc Xuyên đại hoàng

Xuyến đẳng sâm

Xuyên độc hoạt

Xuyên gia bì

Xuyên hậu phác

Xuyên hoắc hương

Xuyên khung

Xuyên khương

Xuyên luyện

Xuyên ma hoàng

Xuyên mộc hương

Xuyên phá thạch

Xuyên phác ty

Xuyên phòng phong

Xuyên sơn giáp

Xuyên tâm liên

Xuyên thăng ma

Xuyên tỳ giải

Xuyên tiêu

Xương bồ

Xương cá

Xương hổ

Xương khô

Xương rồng

Xương quạt

Xương sáo

Xương sông

Xuyên minh sâm

Xuyên mộc thông

Xuyên sơn chành

Xuyên sưu sơ

Thaythuoccuaban.com Tổng hợp

************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH MỤC CÁC VỊ THUỐC

Vị thuốc vần A

Vị thuốc vần B

Vị thuốc vần C

Vị thuốc vần D

Vị thuốc vần E

Vị thuốc vần G

Vị thuốc vần H

Vị thuốc vần I

Vị thuốc vần K

Vị thuốc vần L

Vị thuốc vần M

 

 

Vị thuốc vần N

Vị thuốc vần O

Vị thuốc vần P

Vị thuốc vần Q

Vị thuốc vần R

Vị thuốc vần S

Vị thuốc vần T

Vị thuốc vần U

Vị thuốc vần V

Vị thuốc vần X

Vị thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH