BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN U

Uất Bối Tán
Uất kim Hoàn
Uất kim Hoàng liên Hoàn
Uất kim Hoàn
Uất kim Hoàn
Uất kim Tán
Uất kim Tán
Uất kim Tán Iv
Uất kim Tán Iv
Uất kim Tán V
Uất kim Tán Vi
Uất kim Thang
Uất Phàn Hoàn
Ức Âm Địa Hoàng Hoàn
Ức Âm Tán
Ức Can Đạo Xích Thang
Ức Can Phù Tỳ Tán
Ức Can Tán (Yoku Kan San)
Ức Can Tán
Ức Can Tán Gia TrẦn Bì Bán HẠ 
Ức Can Tán Gia Trần Bì Bán Hạ
Ức Can Tiêu Độc Tán
Ức Dương Tán
Ức Dương Tửu Liên Tán
Ức Khí Hoàn
Ức Khí Tán
Ức Khí Tán Ii
Ức Khí Tán Iii
Ức Kim Tán
Úc Lý Hạch Hoàn
Úc Lý Nhân Hoàn
Úc Lý Nhân Tán
Úc Lý Nhân Thang
Úc Phong Tán
Ức Phù Tiễn
Ức Thanh Hoàn
Ức Thanh Hoàn Ii
Ức Thanh Minh Mục Hoàn
Ứng Hiệu Tán
Ứng Mộng Nhân Sâm Tán
Ứng Mộng Tán
Ứng Thống Hoàn
Ứng Thống Hoàn Ii
Ứng Thống Tán
Ứng Chung Tán
Ước Âm Hoàn
Ước Doanh Tiễn
Ước Doanh Tiễn
Uy Hỉ Hoàn
Uý Kim Hoàn
Uy Linh Tán
Uy Linh Tiên Ẩm
Uy Linh Tiên Hoàn
Uy Linh Tiên Hoàn Ii
Uy Linh Tiên Tán
Uy Linh Tiên Tán Ii
Uy Nhuy Hoàn
Uy Nhuy Tán
Uy Nhuy Thang
Uy Nhuy Thang Gia Giảm

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH