BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN G

Gia Bí Can Thận Hoàn
Gia Bí Chỉ Xác Hoàng liên Thang
Gia Bí Đởm Tinh Thang
Gia Bí Dưỡng Tỳ Tiêu Tích Hoàn
Gia Bí Hoàng Cầm Thang
Gia Bí Hương Nhu Ẩm
Gia Bí Mộc thông Khương Hoạt Thang
Gia Bí Nhuận Phế Ẩm
Gia Bí Ôn Phế Thang
Gia Bí Tả Bạch Tán
Gia Bí Tả Bạch Tán Ii
Gia Bí Tả Hoàng Tán
Gia Bí Thanh Vị Thang
Gia Bí Thần Truật Thang
Gia Bí Thiên Địa Tiễn
Gia Bí Thiên Địa Tiễn I 2
Gia Bí Tiêu Trệ Thang
Gia Bí Tri Bá Thiên Địa Tiễn
Gia Bí Xuyên Liên Chỉ Xác Thang
Gia Cửu Tử Hoàn
Gia Đường Di Niệu Tán
Ko Co Noi Dung
Gia Hòa Tán
Giai Bà Cao Phương Gia Vị
Giải Biểu Tán
Giải Biểu Thấu Chẩn Thang
Giải Biểu Tiêu Độc Ẩm
Giải Can Tiễn
Giải Cơ Hoàn
Giải Cơ Thang
Giải Cứu Hỏa Tửu Thang
Giải Độc Ẩm
Giải Độc Chí Tái Thần Đơn
Giải Độc Đại Thanh Thang
Giải Độc Đạo Trệ Thang
Lỗi
Giải Độc Hoàn
Giải Độc Hoàn Ii
Giải Độc Hoàn Iii
Giải Độc Hoàn Iii2
Giải Độc Hoạt Huyết Thang
Giải Độc Hoạt Huyết Thang Ii
Giải Độc Hoạt Huyết Thang Iii
Giải Độc Hùng Hoàng Hoàn
Giải Độc Nội Thác Ẩm Gia Vị
Giải Độc Nội Thác Tán
Giải Độc Phòng Phong Thang
Giải Độc Phòng Phong Thang Ii
Giải Độc Sinh Mạch Tán Gia Vị
Giải Độc Sơ Đậu Thang
Giải Độc Tán
Giải Độc Tán I2
Giải Độc Tán Ii
Giải Độc Tán Iii
Giải Độc Tán Iv
Giải Độc Tả Tâm Thang
Giải Độc Tả Tỳ Thang
Giải Độc Tế Sinh Thang
Giải Độc Thác Lý Tán
Giải Độc Thang
Giải Độc Thang Ii
Giải Độc Thang Iii
Giải Độc Thang Iv
Giải Độc Thang V
Giải Độc Thang Vi
Giải Độc Thiên Tương Ẩm
Giải Độc Tiêu Chướng Tán
Giải Độc Tứ Vật Thang
Giải Độc Tứ Vật Thang Ii
Giải Hận Tiễn
Giải Hạ Trừ Thấp Thang
Giải Hợp Thang
Giải Lôi Thang
Giải Ma Ẩm
Giải Ngữ Thang
Giải Ngữ Thang Ii
Giải Nhiệt Thang
Giải Oan Thân Đơn
Giải Phần Thang
Giải Phong Thang
Giải Phược Thang
Giải Sách Tán
Giải Thương Ẩm
Giải Thương Ẩm Ii
Giải Thử Tam Bạch Thang
Giải Thử Thang
Giải Thủy Độc Ẩm
Giải Thuyên Hoạt Huyết Thang
Giải Trảo Tán
Giải Uất Bình Khí Thang
Giải Uất Điều Vị Thang
Giải Uất Nhuyễn Kiên Thang
Giải Uất Thang
Giải Uất Thang Ii
Giải Uất Thang Iii
Giải Uất Thang Iv
Giải Viêm Thang
Giải Vị Thang
Giản Chứng Hiệu Phương
Giáng Áp Hợp Tễ
Giáng Bổ Thang
Lỗi
Giáng Chỉ Ích Can Thang
Giáng Chỉ Linh Phiến
Giáng Chỉ Linh Phương
Giáng Chỉ Phương
Giáng Chỉ Phương Ii
Giáng Chỉ Thang
Giáng Đạm Thang
Giáng Đường Ẩm
Giáng Hỏa Thanh Nhiệt Thang
Giáng Huyết An Tâm Thang
Giáng Khí Khoát Đờm Phương
Giáng Khí Thang
Giáng Khí Thang Ii
Giáng Khí Thang Ii 2
Giáng Khí Thang Iii
Giáng Khí Tiết Nhiệt Thang
Giáng Nghịch Hóa Trọc Pháp
Giáng Thạch Thang
Giáng Tử Thang
Giản Linh Thang
Giao Cảm Địa Hoàng Tiễn Hoàn
Giao Cảm Đơn
Giao Cảm Đơn Ii
Giao Gia Địa Hoàng Hoàn
Giao Gia Song Giải Ẩm
Giao Gia Tán
Giao Gia Tán I 2
Giao Gia Tán Ii
Giao Ngải Hoàn
Giao Ngải Lục Hợp Thang
Giao Ngải Tam Thất Tứ Vật Thang
Giao Ngải Thang
Giao Ngải Thang Gia Vị
Giao Ngải Tứ Vật Hắc Khương Thang
Giao Ngải Tứ Vật Thang
Giao Ngải Tứ Vật Thang Gia Vị
Giao Ngải Tứ Vật Thang Gia Vị Ii
Giao Thái Ẩm
Giao Thái Hoàn
Giáp Kỷ Hóa Thổ Thang
Giáp Kỷ Hóa Thổ Thang Ii
Giáp Thũng Chỉ Thống Thần Phương
Giáp TỨ Thang
Giá Sắc Thang
Gia Sâm An Phế Sinh Hóa Thang
Giả Thạch An Phế Thang
Giả Thạch Tán
Giả Tô Tán
Gia Trúc Lịch Lê Cao
Gia Truyền Hòa Trung Hoàn
Gia Vị Bình VỊ Tán
Gia VỊ GiẢi ĐỘc Thang
Gia VỊ Ôn ĐẢm Thang
Gia VỊ Ôn ĐẢm Thang
Gia VỊ Quy Tì Thang
Gia VỊ Tiêu Dao Tán HỢp TỨ VẬt Thang
Gia VỊ Tiêu Dao Tán HỢp TỨ VẬt Thang
Gia VỊ Tiêu Dao Tán

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH