BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN L

La Bặc Ẩm
La Bặc Hoàn
La Bặc Thang
La Bặc Tử Tán
La Bặc Tử Tiễn
Lạc Linh Hoàng Kỳ Thang
Lạc Linh Kiến Trung Thang
Lạc Thạch Hoàn
Lạc Tiên Thang
La Hán Ứng Mộng Hoàn
Lai Bặc Đơn
Lai Phục Đơn
Lại Tiễn Đơn
Lai Tô Hoàn
Lai Tô Tán
Lâm Tẩy Nang Thũng Thần Phương
Lam Xà Nhị Sâm Thang
Lãng Đãng Tử Hoàn
Lạng Ngọc Cao
Lang Nha Thang
Lạn Hầu Xuy
Lãnh Giảm Bổ Trung Ích Khí Thang
Lãnh Háo Hoàn
Lãnh Háo Hoàn II
Lãnh Thấu Thang
Lan Hương Ẩm Tử
Lan Vĩ Hóa Đờm Thang
Lan Vĩ Thanh Giải Thang
Lan Vĩ Thanh Hóa Thang I
"Lão Bạng Sinh Chấu
" Lao Hạch Thang
Lao Khái Cao Tư Phương
Lao Khái Cao Tư Phương
Lão Nhân Long Bế Thang
Lao Nha Tán
Lão Quy Thang
Lập An Hoàn
LẬP CÔNG TÁN
Lập Chỉ Tán
LẬP CĂNG TÁN
Lập Hành Ẩm
Lập Hiệu Ẩm
Lập Hiệu Ẩm II
Lập Hiệu Hoàn
Lập Hiệu Hoàn II
Lập Hiệu Tán
Lập Hiệu Tán II
Lập Hiệu Tán II
Lập Hiệu Tán III
Lập Hiệu Tán III
Lập Hiệu Tán III 3
Lập Hiệu Tán IV
Lập Hiệu Tán V
Lập Thánh Đơn
Lập Thánh Tán
Lập Ứng Tán
La Thanh Tán
Lã Tổ Khổ sâm Tán
Lậu Lô Thông Nhũ Thang
Lậu Vô Thang
Lệ Hương Tán
Lệ Hương Tán II
Lệ Trạch Thông Khí Tán
Lệ Trạch Thông Khí Thang
Lệ Trạch Thông Khí Thang II
Lê Tương Ẩm
Lê Tương Ẩm II
Liễm Hãn Đơn
Liên Bách Tán
Liên Bá Hoàn
Liên Bồ Tán
Liên Bồ Tán II
Liên Cách Tiễn Gia Vị
Liên Cát Giải Tỉnh Thang
Liên Đỗ Hoàn
Liên Đởm Hoàn
Liên Hoa Ẩm
Liên Hoài Thang
Liên Hòe Hoàn
Liên Kiều Ẩm
Liên Kiều Ẩm II
Liên Kiều Ẩm II
Liên Kiều Ẩm III
Liên Kiều Ẩm IV
Liên Kiều Ẩm V
Liên Kiều Ẩm Tử
Liên Kiều Bại Độc Ẩm
Liên Kiều Bại Độc Ẩm II
Liên Kiều Bại Độc Ẩm III
Liên Kiều Bại Độc Tán
Liên Kiều Chi Xị Thang
Liên Kiều Giải Độc Ẩm
Liên Kiều Giải Độc Thang
Liên Kiều Hoàn
Liên Kiều Hoàng Kỳ Thang
Liên Kiều Hoàn II
Liên Kiều Hoàn III
Liên Kiều Phòng Phong Thang
Liên Kiều Quất Diệp Thang
Liên Kiều Quy Vĩ Tiễn
Liên Kiều Tán
Liên Kiều Tán II
Liên Kiều Tán III
Liên Kiều Tán IV
Liên Kiều Tán V
Liên Kiều Tán VI
Liên Kiều Tán VII
Liên Kiều Tán Kiên Thang
Liên Kiều Tán V
Liên Kiều Thác Lý Tán
Liên Kiều Thang
Liên Kiều Thang II
Liên Kiều Thang III
Liên Kiều Thăng Ma Thang
Liên Kiều Thăng Ma Thang II
Liên Kiều Tiêu Độc Ẩm
Liên Kiều Xích Tiểu Đậu Thang
Liên La Hoàn
Liên Lý Thang
Liên Mai An Hồi Thang
Liên Mai An Vưu Thang
Liên Mai Thang
Liên Mai Thang Gia Vị
Liên Nghiệt Ích Âm Hoàn
Liên Nhục Thang
Liên Phác Ẩm
Liên Phác Ẩm Gia Vị
Liên Phác Ẩm II
Liên Phụ Lục Nhất Thang
Liên Sàng Tán
Liên Thầm Thang Gia Vị
Liên Thảo Thang
Liên Thực Hoàn
Liên Tu Thông Bạch Hương Xị Thang
Liên Tu Thông Bạch Thang
Liên Xác Hoàn
Liễu Hoa Tán
Liệu Nhi Tán
Linh Cam Ngũ Vị Gia Khương Tân Bán Hạ Hạnh
Linh Cam Ngũ Vị Gia Khương Tân Bán Hạnh Đại
Linh Cam Ngũ Vị Khương Tân Lâu Hạnh Thang
Linh Cam Ngũ Vị Khương Tán Thang
Linh Chi Hoàn
Linh Dương Ẩm
Linh Dương Bạch Thược Nhu Can Thang
Linh Dương Bổ Can Tán
Linh Dương Câu Đằng Thang
Linh Dương Câu Đằng Thang II
Linh Giác Địa Hoàng Thang
Linh Dương Giác Ẩm
Linh Dương Giác Ẩm II
Linh Dương Giác Ẩm III
Linh Dương Giác Ẩm IV
Linh Dương Giác Ẩm IV Tùng in
Linh Dương Giác Ẩm Tử
Linh Dương Giác Hoàn
Linh Dương Giác Hoàn II
Linh Dương Giác Tán
Linh Dương Giác Tán Gia Giảm
Linh Dương Giác Tán II
Linh Dương Giác Tán III
Linh Dương Giác Tán III Tùng in
Linh Dương Giác Tán III 3
Linh Dương Giác Tán III 4
Linh Dương Giác Tán IV
Linh Dương Giác Tán V
Linh Dương Giác Thang
Linh Dương Giác Thang Gia Giảm
Linh Dương Giác Thang II
Linh Dương Giác Thang II Tùng in
Linh Dương Giác Thang III
Linh Dương Giác Thang IV
Linh Dương Giác Thang V
Linh Dương Giác Thang VI
Linh Dương Giác Thang VII
Linh Dương Giải Độc Thang
Linh Dương Khương Hoạt Thang
Linh Dương Tán
Linh Dương Tri Mẫu Thang
Linh dương Giác Cao Đằng Thang
Linh Giác Đởm Thảo Thang
Linh Giác Hoàn
Linh Giản Hoàn
"LINH KHƯƠNG TRUẬT CAM THANG
" Linh Khương Truật Cam Thang
LINH QUẾ CAM TÁO THANG
Linh Quế Truật Cam Thang
LINH QUẾ TRUẬT CAM THANG
Linh Quế Truật Cam Thang
Linh Sa Đơn
Linh Tê Đơn
Linh Tê Thang
Linh Tiên Kê Tử Thang
Linh Tiên Trừ Thống Thang
Linh Truật Nhị Trần Tiễn
Linh Truật Thạch Cao Thang
Linh Truật Thang
Linh Truật Thỏ Ty Hoàn
Linh Trú Đơn
Linh Tỳ Địa Hoàng Tửu
Linh Tỳ Nhục quế Tửu
VỊ LINH THANG
Loại Phong Thắng Thấp Thang
Lộc Giác Giao Hoàn
Lộc Giác Giao Tiễn Hoàn
Lộc Giác Giao Tiễn Hoàn
Lộc Giác Tán
Lộc Giác Thỏ Ty Hoàn
Lộc Nhung Bổ Sáp Hoàn
Lộc Nhung Hoàn
Lộc Nhung Tứ Cân Hoàn
Lộc Nhung Tứ Thần Hoàn
Lộc Nhung Tửu
Lô Hội Hoàn
Lô Hội Thông Tiện Giảo Hoàn
Lợi Cách Hoàn
Lợi Cách Hoàn II
Lợi Cách Tán
Lợi Cách Thang
Lợi Can Phân Thủy Thang
Lôi Công Căn Trà Phức Phương
Lợi Đởm Bài Thạch Thang
Lợi Đởm Bài Thạch Thang II
Lợi Đởm Giải Uất Thang
Lợi Đởm Hoàn
Lợi Đởm Hoàn II
Lợi Đởm Hòa Vị Thang
Lợi Đởm Khoan Hung Ẩm
Lợi Đởm Phương
Lợi đởm phương II II
Lợi Đởm Phương III
Lợi Đởm Thang
Lợi Đởm Tiêu Thạch Phương
Lợi Hầu Giải Độc Thang
Lợi Hỏa Giáng Đởm Thang
Lôi Hoàng Hoàn
Lợi Hoàng Thang
Lợi Hỏa Thang
Lợi Khí Tán
Lợi Khí Tiết Hỏa Thang
Lợi Kim Hoàn
Lợi Kim Thang
Lợi Kinh Hoàn
Lợi Phế Thang
Lôi Thị Gia Vị Bạch Hổ Thang
Lôi Thị Khứ Thử Điều Nguyên Pháp
Lôi Thị Phương Hương Hóa Trọc Pháp
Lôi Thị Thanh Kim Ninh Lạc Pháp
Lôi Thị Thanh Lương Dịch Thử Pháp
Lôi Thị Thanh Lương Thấu Tà Pháp
Lôi Thị Thanh Lỵ Đạo Tích Pháp
Lôi Thị Thanh Tuyên Kim Tạng Pháp
Lôi Thị Tùng Bá Thông U Pháp
Lôi Thị Tuyên Thấu Mô Nguyên Pháp
Lôi Thị Vãn Chính Hồi Dương Pháp
Lợi Thủy Tiêu Trướng Thang
Lợi Tích Hoàn
Lợi Tiểu Bài Thạch Thang
Lợi Yết Giải Độc Thang
Long Bế Tán
Long Cốt Hoàn
Long Cốt Hoàn II
Long Cốt Mẫu Lệ Thang
Long Cốt Tán
Long Cốt Tán II
Long Cốt Tán II
Long Cốt Tán II 3
Long Cốt Tán II 4
Long Cốt Tán II 5
Long Cốt Tán III
Long Cốt Tán III
Long Cốt Tán IV
Long Cốt Tán IV .2
Long Cốt Thang
Long Cốt Thang II
Long Cốt Thang III
Long Cốt Thang IV
LONG ĐẢM TẢ CAN THANG
LONG ĐẢM TẢ CAN THANG I
Long Đởm Ẩm Tử
Long Đởm Hoàn
Long Đởm Hoàn II
Long Đởm Hoàn II .2
Long Đởm Hoàn II 3
Long Đởm Hoàn II 4
Long Đởm Hoàn III
Long Đởm Khổ sâm Hoàn
Long Đởm Tả Can Hoàn Gia Vị
Long Đởm Tả Can Thang
Long Đởm Tả Can Thang Gia Giảm
Long Đởm Tả Can Thang Gia Giảm II
Long Đởm Tả Can Thang Gia Giảm II2
Long Đởm Tả Can Thang II
Long Đởm Tả Can Thang III
Long Đởm Tả Can Thang IV
Long Đởm Tả Can Thang V
Long Đởm Tả Can Thang VI
Long Đởm Tán
Long Đởm Tán II
long đởm thạch cao thang
long đởm thang
long đởm thảo tán
long đởm thảo thang
Long Đởm Tiệt Háo Thang
Long Hổ Đơn
Long Hổ Hiệu Như Tán
Long Hội Hoàn
Long Hội Hoàn II
Long Hương Tán
Long Mẫu Bạch Vi Quất Diệp Thang
Long Não An Thần Hoàn
Long Não An Thần Hoàn II
Long Não Hoàn
Long Não Hoàng liên Cao
Long Não Kê Tô Hoàn
Long Não Tán
Long Não Tán II
Long Nhãn Thang
Long Nhãn Thang II
Long Phấn Hoàn
Long Phụng Hoàn
Long Quỳ Tán
Long Quỳ Tán II
Long Tằm Thanh Thấp Thang
Long Tinh Hoàn
lỗi
Long Tuyền Tán
Long Xà Dương Tuyền Thang
Long Xà Tán
Long Xà Tán II
Long Xạ Tử Chi Tiễn
Long Xạ Tụ Thánh Đơn
Long Xỉ Bổ Tâm Thang
Long Xỉ Hoàn
Long Xỉ Tán
Long Xỉ Tán II
Long Xỉ Thanh Hồn Tán
Lộ Phòng Phong Thang
Lục An Tiễn
Lục Bào Tán
Lục Bào Tán II
Lục Bào Tán III
Lục Đậu Ẩm
Lục Đầu Áp Phương
Lục Đậu Giải Độc Thang
Lục Đậu Phụ Tử Thang
Lục Hòa Ẩm
Lục Hợp Định Trung Hoàn
Lục Hòa Thang
Lục Hòa Thang II
Lục Hòa Thang III
Lục Hợp Định Trung Hoàn II
Lục Hợp Hương Nhu Ẩm
Lục Khí Kinh Vĩ Hoàn
Lục Khí Thang
Lục Khí Tiễn
Lục Ma Ẩm
Lục Ma Ẩm Tử
Lục Ma Tán
Lục Ma Thang
Lục Nhất Cam Lộ Tán
Lục Nhất Tán
Lục Nhất Tán Gia Vị
Lục Quân Chi Tử Thang
LỤC QUÂN TỬ THANG
Lục Quân Tử Thang
Lục Quân Tử Thang Gia Giảm
Lục Quân Tử Thang Gia Sơn Tra Thần khúc Hương
Lục Quân Tử Thang Gia Vị
Lục Quân Tử Tiễn
Lục Quế Thang
Lục Thánh Hoàn
Lục Thần Hoàn
Lục Thần Hoàn II
Lục Thần Hoàn III
Lục Thần Tán
Lục Thần Thang
Lục Thần Thang II
Lục Thần Thang III
Lục Thần Thang III2
Lục Thần Thang IV
Lục Thần Thang V
Lục Thần Thang VI
Lục Thần Thông Giải Tán
Lục uất hoàn
Lục uất hoàn II
Lục Vân Tán
Lục Vật Hoàng Cầm Thang
Lục Vật Thang
Lục Vật Tiễn
Lục Vị Hoàn 
Lục Vị Địa Hoàng Hoàn 
Lục Vị Địa Hoàng Hoàn Gia Giảm
Lục Vị Địa Hoàng Hoàn Gia Giảm II
Lục Vị Địa Hoàng Hoàn Gia Hoàng Bá Tri Mẫu
Lục Vị Địa Hoàng Thang Gia Q.B Vị Thược
Lục Vị Dị Công Tán
Lục Vị Dị Công Tiễn
LỤC VỊ HOÀN
Lục Vị Hoàn
Lục Vị Hoạt Huyết Ẩm
Lục Vị Hồi Dương Ẩm
Lục Vị Hồi Dương Ẩm II
Lục Vị Hồi Dương Thang
Lục Vị Hương Nhu Ẩm
Lục Vị Mạch Đông Tán
Lục Vị Phì Nhi Hoàn
Lục Vị Phì Nhi Hoàn II
Lục Vị Phục Linh Thang
Lục Vị Quy Thược Thang
Lục Vị Thang
Lục Vị Thanh Lương Thang
Lục Vị Tiêu Độc Ẩm
Lưỡng Bì Độc Hoạt Tửu
Lương Cách Bạch Hổ Thang
Lương Cách Bại Độc Ẩm
Lương Cách Liên Kiều Tán
Lương cách tán
Lương Cách Tăng Dịch Thang
Lương Cách Tán Gia Giảm
Lương Cách Tán II
Lương Cách Tán III
Lương Cách Tán IV
Lương Cách Thang
Lương Cách Thăng Ma Thang
Lương Cách Bại Độc Ẩm
Lương Cách Tiêu Độc Ẩm
Lương Can Đạo Xích Thang
Lương Can Hoàn
Lương Can Hoàn II
Lương Can Tỉnh Mục Thang
Lưỡng Địa Thang
Lương Đởm Hoàn
Lương Giải Thang
Lương Giải Thang II
Lương Huyết Ẩm
Lương Huyết Ẩm II
Lương Huyết Ẩm III
Lương Huyết Ẩm III2
Lương Huyết Chỉ Huyết Pháp
Lương Huyết Địa Hoàng Thang
Lương Huyết Địa Hoàng Thang II
Lương Huyết Địa Hoàng Thang III
Lương Huyết Địa Hoàng Thang IV
Lương Huyết Địa Hoàng Thang V
Lương Huyết Địa Hoàng Thang VI
Lương Huyết Điều Kinh Hoàn
Lương Huyết Dưỡng Vinh Tiễn
Lương Huyết Giải Độc Hoàn
Lương Huyết Giải Độc Thang
Lương Huyết Giải Độc Thang II
Lương Huyết Hóa Độc Ẩm
Lương Huyết Hoàn
Lương Huyết Lợi Thấp Thang
Lương Huyết Minh Mục Tán
Lương Huyết Sinh địa Ẩm
Lương Huyết Sinh địa Thang
Lương Huyết Tán Tà Phương
Lương Huyết Thăng Đề Thang
Lương Huyết Thanh Phế Ẩm
Lương Huyết Thanh Phế Ẩm II
Lương Huyết Thanh Trường Tán
Lương Huyết Thanh Tỳ Ẩm
Lương Huyết Thược Dược Thang
Lương Huyết Tứ Vật Thang
Lương Huyết Tứ Vật Thang II
Lương Kinh Hoàn
Lưỡng Lợi Thang
Lưỡng Nghi Thang
Lương Phu Hoàn
Lương Phụ Hoàn Gia Giảm
Lương Phương Hậu Phác Thang
Lương Tâm Thanh Can Thang
Lương Thai Ẩm
Lương Thai Ẩm II
Lưỡng Thủ Ma Tý Phương
Lưỡng Thu Thang
Lương Tiêu Đơn
Lưỡng Trị Thang
Lương Vị Tán
Lư Thống Ninh
Lư Từ Diên Hoàn
Lưu Hành Tính Tai Tuyến Viêm Phương
Lưu Hoàng Hoàn
Lưu Hoàng Hoàn II
Lưu Hoàng Tán
Lưu Khí Ẩm
Lưu Khí Ẩm Tử
Lưu Khí Ẩm Tử II
Lưu Phụ Hoàn
Lưu Thứ Sử Hoàn
Lý Âm Hòa Trung Thang
Lý Âm Thang
Lý Ẩm Thang
Lý Âm Thang Gia Vị
Lý Âm Tiễn
Lý Âm Tiễn II
Lý Cầm Thang
Lỵ Cấp Thang
Ly Chu Đơn
Lý Đờm Thang
Lý Huyết Thang
Lý Khí Bình Can Tán
Lý Khí Dưỡng Vị Thang
Lý Khí Giáng Đờm Thang
Lý Khí Hóa Ứ Phương
Lý Khí Hóa Ứ Tiêu Thũng Thang
Lý Khí Kiện Tỳ Hoàn
Lý Khí Tán Ứ Thang
Lý Khí Tiêu Trưng Thang
Lý Khí Trục Thủy Thang
Lý Kinh Tứ Vật Thang
Lý Linh Thang
Lý Mấn Thang
Lý Ngư Phương
Lỵ Tật Hựu Phương
Lỵ Tật Thang
Lý Trung An Hồi Thang 
Lý Trung Gia Đinh hương Thang
Lý Trung Giáng Đờm Thang
Lý Trung Hóa Đờm Hoàn
Lý Trung Hoàn
Lý Trung Hoàn Gia Giảm
Lý Trung Thang
Lý Trung Thang Gia Giảm
Lý Trung Thang Gia Giảm II
Lý Trung Tiễn
Lý Tỳ Ích Doanh Thang
Lý Tỳ Khước Chướng Thang
Lý Tỳ Thang
Lý Xung Hoàn
Lý Xung Thang

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH