BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN N

Nam Bạch Giao Hương Tán
Nam Đằng Tửu
Nam Kim Tán
Nam tinh Bán Hạ Tán
Nam tinh Phúc Bì Tán
Nam tinh Tán
Nam tinh Tán II
Nam tinh Tán III
Nam tinh Tán IV
Năng Kinh Cam Lộ Hoàn
Não B Thang
Não Điệt Giả Thạch Thang
Não Hành Giản Chứng Thang
Não Huyên Thông Thang
Não sa Tán
Não Viêm Phương
Nạp Khí Bình Suyễn Ẩm
Nạp Thận Thông Đốc Hoàn
Ngải Bá Ẩm
Ngải Đại Tán
Ngải Diệp Thang
Ngải Nhung Nhu Pháp
Ngải Phụ Hoàn
Ngải Phụ Noãn Cung Hoàn
Ngải Phụ Noãn Cung Hoàn II
Ngải Tiễn Hoàn
Ngải Tiễn Hoàn II
Ngải Tiễn Hoàn III
Nga Lăng Thông Kinh Thang
Ngân Bạch Tán
Ngân Bạch Tán II
Ngân Bạch Tán III
Ngân Bạch Tán IV
Ngân Bạch Tiêu Viêm Thang
Ngân Bồ Tiêu Độc Ẩm
Ngân Bồ Tiêu Độc Ẩm Gia Vị
Ngân Cúc Bạch Hổ Thang
Ngân Đại Tán
Ngân Hạnh Thang
Ngân Hoa Cam Thảo Thang
Ngân Hoa Giải Độc Thang
Ngân Hoa Hổ Trượng Thang
Ngân Hoa Thang
Ngân Kiều Bạch Hổ Thang
Ngân Kiều Bại Độc Tán
Ngân Kiều Giải Độc Hoàn
Ngân Kiều Giải Độc Thang
Ngân Kiều Mã Bột Tán
Ngân Kiều Tán
Ngân Kiều Tang Cúc Công Anh Thang
Ngân Kiều Tán Gia Hạnh Nhân Ý dĩ Hoạt Thạch
Ngân Kiều Tán Gia Sinh địa Huyền sâm Đơn bì
Ngân Kiều Tán Khứ Kinh Giới Đậu Xị Gia Sinh
Ngân KiềuThạch Hộc Thang
Ngân KiềuThạch Hộc Thang II
Ngân Kiều Thang
Ngân Kiều Thang Gia Vị
Ngân Tiêu Tán
Ngân Tra Cầm Liên Thang
Ngân Tra Khương Quế Đại hoàng Thang
Ngân Trữ Tửu
Ngân Vi Hợp Tễ
Ngân Vi Hợp Tễ II
Nga truật Hoàn
Nga truật Tán
Ngẫu Tiết Tán
Nghê Hàm Sơ Trị Ngược Đệ Tứ Phương
Nghịch Vãn Thang
Ngoại Đài Hoàng Cầm Thang
Ngoại Khoa Thiềm Tô Hoàn
Ngoại Nhất Phục Linh Ẩm
Ngoại Phong Hóa Đờm Thang
Ngọa Long Hoàn
Ngọc Bình Phong Tán
Ngọc Bình Phong Tán Gia Giảm
Ngọc Bình Phong Tán II
Ngọc Chân Hoàn
Ngọc Chân Hoàn II
Ngọc Chân Tán
Ngọc Chân Tán II
Ngọc Chân Tán III
Ngọc Chỉ Tán
Ngọc Chúc Tán
Ngọc Cơ Tán
Ngọc Đài Hoàn
Ngọc Địa Tán
Ngọc Dịch Tán
Ngọc Dịch Thang
Ngọc Dịch Thang Gia Vị
Ngọc Dịch Thang II
Ngọc Dung Cao
Ngọc Hoàn Hoàn
Ngọc Hồ Hoàn
Ngọc Khu Đơn
Ngọc Khu Đơn II
Ngọc Khu Đơn III
Ngọc Khu Đơn Phục Phương
Ngọc Kinh Thang
Ngọc Lộ Ẩm
Ngọc Lộ Hoàn
Ngọc Lộ Tán
Ngọc Mệnh Đơn
Ngọc Nữ Anh
Ngọc Nữ Tiễn
Ngọc Nữ Tiễn Gia Giảm
Ngọc Nữ Tiễn Giảm Vị
Ngọc Nữ Tiễn Gia Vị
Ngọc Nữ Tiễn II
Ngô công Khiên Chính Ẩm
Ngọc Quải Trượng Tán
Ngọc Sương Hoàn
Ngọc Tê Vô Ưu Tán
Ngọc Tiết Tán
Ngọc Tiết Tán II
Ngọc Tỏa Đơn
Ngọc Tỏa Đơn II
Ngọc Trinh Tán
Ngọc Trúc Ẩm
Ngọc Trúc Ký Sinh Thang
Ngọc Trúc Mạch Đông Thang
Ngọc Trụ Trượng Tán
Ngọc Tuyền Hoàn
Ngọc Tuyền Hoàn II
Ngọc Tuyền Tán
Ngọc Tuyền Tán II
Ngọc Tuyền Thang
Ngô Thị Thanh Lạc Ẩm
Ngọ Thời Trà
Ngô Thù Du Tẩm Thuốc Thang
NGÔ THÙ DU THANG
Ngô Thù Du Thang
Ngô Thù Du Thang II
Ngô Thù Mộc Qua Thang
Ngô Thù Uất Pháp
Ngộ Tiên Đơn
Ngô Tu Thang
Ngũ Ẩm Thang
Ngũ Ẩm Thang II
Ngũ Âm Tiễn
Ngũ Âm Tiễn II
Ngũ Ảo Thang
Ngũ Ảo Thang II
Ngũ Bạch Thang
Ngũ Bảo Đơn
Ngũ Bảo Tiên Đơn
Ngũ Bì Ẩm
Ngũ Bì Tán
Ngũ Bì Thang
Ngũ Bổ Hoàn
Ngũ Bội Tử Hoàn
Ngũ Bội Tử Tiễn Thang
Ngũ Bổ Nhân Sâm Hoàn
Ngũ Cách Hoàn
Ngũ Cách Khoan Trung Tán
Ngũ Cách Thang
Ngũ Cam Bảo Đồng Hoàn
Ngũ Cam Cao
Ngũ Cam Hoàn
Ngũ Cam Hoàn II
Ngũ Cam Hoàn III
Ngũ Cam Hoàn IV
Ngũ Cam Tiêu Thực Hoàn
Ngũ Cam Tiêu Tích Hoàn
Ngư Cát Thang Phục Phương
Ngũ Chưng Hoàn
Ngũ Chưng Thang
Ngũ Chưng Thang II
Ngũ Chưng Thang III
Ngũ Công Tán
Ngũ Đởm Hoàn
Ngũ Đởm Hoàn II
Ngũ Đức Hoàn
Ngư Dược Đại Bán Hạ Thang
Ngũ Ế Hoàn
Ngũ Ế Hoàn II
Ngũ Ế Thang
Ngũ Gia Bì Hoàn
Ngũ Gia Bì Hoàn II
Ngũ Gia Bì Hoàn III
Ngũ Gia Bì Tán
LOI
Ngũ Gia Bì Tán II
Ngũ Gia Bì Tán III
Ngũ Gia Bì Tán IV
Ngũ Gia Bì Thang
Ngũ Gia Bì Thang II
Ngũ Gia Bì Tửu
Ngũ Gia Bì Tửu II
Ngũ Gia Giảm Chính Khí Tán
Ngũ Giản Hoàn
Ngũ Giản Hoàn II
Ngũ Giản Thần Ứng Hoàn
Ngũ Hành Thang
Ngũ Hoa Dược Thảo Thang
Ngũ Hoa Hoàn
Ngũ Hòa Thang
Ngũ Hổ Đơn
Ngũ Hôi Tán
Ngũ Hôi Tán II
NGŨ HỔ THANG
Ngũ Hổ Thang
Ngũ Hổ Thang
Lỗi
Ngũ Hương Hoàn II
Ngũ Hương Liên Kiều Thang
Ngũ Hương Liên Kiều Thang II
Ngũ Hương Liên Kiều Thang III
Ngũ Hương Lưu Khí Ẩm
Ngũ Hương Tán
Ngũ Hương Thang
Ngũ Hương Truy Độc Hoàn
Ngũ Ích Cao
NGŨ LÂM TÁN
Ngũ Lâm Tán
Ngũ Lâm Tán Gia Vị
Ngũ Lâm Tán I 2
Ngũ Lâm Tán II
Ngũ Lâm Thang
Ngũ Lâm Thần Phương
Ngũ Linh Chi Tán
Ngũ Linh Hoàn
Ngũ Linh Pháp Gia Vị
Ngũ Linh Sâm Phụ Thang Gia Vị
NGŨ LINH TÁN (GO REI SAN)
Ngũ Linh Tán
Ngũ Linh Tán Gia Giảm
Ngũ Linh Tán Gia Giảm II
Ngũ Linh Tán Gia Vị
Ngũ Long Tang Thầm Thang
Ngũ Ma Ẩm Hợp Tứ Nghịch Tán Gia Giảm
Ngũ Ma Ẩm Tử
Ngũ Ma Tán
Ngũ Ma Tán II
Ngũ Ma Tán II 2
Ngũ Nhân Hoàn
Ngũ Nhân Quất Bì Thang
Ngũ Nhân Thang
Ngược Chứng Thang
Ngược Tật Đệ Nhất Phương
Ngược Tật Đệ Nhị Phương
Ngũ Ôn Đơn
Ngũ Ô Nhị Địa Thang
Ngũ Phúc Ẩm
Ngũ Phúc Hóa Độc Đơn
Ngũ Phúc Hóa Độc Đơn II
Ngũ Phúc Hóa Độc Đơn III
Ngũ Phúc Hóa Độc Đơn IV
Ngũ Phúc Hoàn
Ngũ Quân Tử Tiễn
Lỗi
Ngũ Sài Hồ Ẩm
Ngũ Sâm Ngũ Bì Ẩm
Ngũ Sao Xuyên Luyện Hoàn
Ngũ Sinh Hoàn
Ngũ Sinh Hoàn II
Ngũ Tạng Kiêm Tư Cao
Ngũ Tạng Thập Khí Hoàn
Ngũ Tả Thang
Ngũ Thạch Hoàng Kỳ Hoàn
Ngũ Thánh Hoàn
Ngũ Thánh Hoàn II
Ngũ Thần Hoàn
Ngũ Thánh Thang
Ngũ Thần Thang
Ngũ Thoái Tán
Ngũ Thoái Tán II
Ngũ Tích Giao Gia Tán
Ngũ Tịch Nhũ Nham Phương
Ngũ Tích Phương
NGŨ TÍCH TÁN
Ngũ Tích Tán
Ngũ Tích Tăng Tổn Hoàn
Ngũ Tích Tửu
Ngũ Tiêu Ẩm Gia Giảm
Ngũ Tinh Hoàn
Ngư Tinh Thảo Kê Noãn Phương
Ngư Tinh Thảo Thang
Ngũ Trân Hoàn
Ngũ Trấp Ẩm
Ngũ Trấp An Trung Ẩm
Ngũ Trấp Ngọc Tuyền Hoàn
Ngũ Trấp Nhất Chi Tiễn
Ngũ Trấp Trư Phế Hoàn
Ngũ Trĩ Tán
Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn
Ngũ Tử Diễn Tông Hoàn II
Ngũ Tử Hoàn
Ngũ Tử Tán
Ngũ Tý Chỉ Thống Thang
Ngũ Tý Thang
Ngũ Tý Thang II
Ngũ Tý Thang III
Ngưu Bàng Cam Cát Thang
Ngưu Bàng Cầm Liên Thang
Ngưu Bàng Cương Tằm Tán
Ngưu Bàng Giải Cơ Thang
Ngưu Bàng Thang
Ngưu Bàng Thang II
Ngưu Bàng Tử Tán
Ngưu Bàng Tử Tán II
Ngưu Bàng Tử Thang
Ngưu Bàng Tử Thang II
Ngưu Bàng Tử Thang III
Ngưu Giác Tai Hoàn
Ngưu Giác Tán
Ngưu hoàng Bạch Truật Hoàn
Ngưu hoàng Bảo Long Hoàn
Ngưu hoàng Cao
Ngưu hoàng Cao II
Ngưu hoàng Định Chí Hoàn
Ngưu hoàng Đoạt Mệnh Tán
Ngưu hoàng Giải Độc Hoàn
Ngưu hoàng Giải Độc Tán
Ngưu hoàng Giải Nhiệt Hoàn
Ngưu hoàng Hoàn
Ngưu hoàng Hoàn II
Ngưu hoàng Hoàn III
Ngưu hoàng Hoàn IV
Ngưu hoàng Hoàn V
Ngưu hoàng Hoàn V 2
Ngưu hoàng Ích Kim Tán
Ngưu hoàng Kỳ Mệnh Tán
Ngưu hoàng Lương Cách Hoàn
Ngưu hoàng Sưu Phong Hoàn
Ngưu hoàng tánn
Ngưu hoàng Tán I 2
Ngưu hoàng Tán I 3
Ngưu hoàng Tán II
Ngưu hoàng Tán II 2
Ngưu hoàng Tả Tâm Thang
Ngưu hoàng Tê giác Hoàn
Ngưu hoàng Thanh Đại Tán
Ngưu hoàng Thanh Tâm Hoàn
Ngưu hoàng Thanh Tâm Hoàn III
Ngưu hoàng Thanh Tâm Hoàn IV
Ngưu hoàng Thanh Tâm Hoàn V
Ngưu hoàng Thanh Tâm Hoàn VI
Ngưu hoàng Thanh Tâm Hoàn VII
Ngưu hoàng Thiết Phấn Hoàn
Ngưu hoàng Thừa Khí Thang
Ngưu hoàng Tỉnh Tiêu Hoàn
Ngưu hoàng Trấn Giản Tán
Ngưu Tằm Tán II
Ngưu tất Bạch Truật Tửu
Ngưu tất Đan Sâm Tửu
Ngưu tất Hoàn
Ngưu tất Hoàn II
Ngưu tất Hoàn III
Ngưu tất Hoàn IV
Ngưu tất TÁN
Ngưu tất Tán
Ngưu tất Tán II
Ngưu tất Tán III
Ngưu tất Tán IV
Ngưu tấtThạch Hộc Tửu
Ngưu tất Thang
Ngưu tất Thang II
Ngưu tất Thang III
Ngưu tất Thang IV
Ngưu tất Thang V
Ngưu tất Thang VI
NGƯU XA THẬN KHÍ HOÀN
NGŨ VẬT GIẢI ĐỘC TÁN
Lỗi
Ngũ Vật Hương Nhu Ẩm II
Ngũ Vật Hương Nhu Thang
Ngũ Vật Khu Điều Thang
Ngũ Vật Nhân Sâm Ẩm
Ngũ Vật Thang
Ngũ Vật Tiễn
Ngũ Vị Dị Công Tán
Ngũ Vị Đương quy Tán
Ngũ Vị Hoàng Kỳ Tán
Ngũ Vị Lý Trung Thang
Ngũ Vị Mộc Hương Tán
Ngũ Vị Nhị Căn Bạch Vi Thang
Ngũ Vị Thiên Tương Tử Tán
Ngũ vị tiêu độc ẩm
Ngũ Vị Tiêu Độc Tán
Ngũ Vị Trầm Phụ Thang
Ngũ Vị Tử Hoàn
Ngũ Vị Tử Hoàn II
Ngũ Vị Tử Hoàn II 2
Ngũ Vị Tử Hoàn III
Ngũ Vị Tử Hoàn IV
Ngũ Vị Tử Hoàn V
Ngũ Vị Tử Mộc Hương Tán
Ngũ Vị Tử Tán
Ngũ Vị Tử Tán II
Ngũ Vị Tử Tán III
Ngũ Vị Tử Tán III 2
Ngũ Vị Tử Tán III 3
Ngũ Vị Tử Thang
Ngũ Vị Tử Thang II
Ngũ Vị Tử Thang III
Ngũ Vị Tử Thang IV
Ngũ Vị Tử Thang V
Ngũ Vị Tử Thang VI
Ngũ Vị Tử Thang VII
Nguyên Bì Tán
Nguyên hoa Tuyến
Nguyên Nhung Lục Hợp Thang
Nguyên Nhung Tứ Vật Thang
Nguyên Thảo Tửu
Nguyên Thố Hoàn
Nguyên Tuy Tửu
Nguyệt Hoa Hoàn
Nguyệt Hoa Thang Gia Giảm
Ngũ Yết Tán
Nguyệt Thiềm Hoàn
Ngùy Truật Tán
Nha Chu Bại Độc Ẩm
Nha Đởm Tử Hoàn Phục Phương
Nhân Bồ Thanh Can Ẩm
Nhân Chi Thang
Nhân Hương Thang
Nhân Mã Bình An Tán
Nhân Nha Tán
Nhân Nha Tán II
Nhân Sâm A Giao Tán
Nhân Sâm Ẩm
Nhân Sâm Ẩm II
Nhân Sâm Ẩm III
Nhân Sâm An Vị Tán
Nhân Sâm Bá Bì Tán
Nhân Sâm Bạch Biển Đậu Tán
Nhân Sâm Bạch Biển Đậu Tán II
Nhân Sâm Bạch Hổ Thang
Nhân Sâm Bạch Hổ Thang II
Nhân Sâm Bạch Hổ Thang III
Nhân Sâm Bạch Hổ Thang III 2
Nhân Sâm Bạch Hổ Thang IV
Nhân Sâm Bạch Hổ Thang V
Nhân Sâm Bạch Truật Tán
Nhân Sâm Bạch Truật Tán II
Nhân Sâm Bạch Truật Thang
Nhân Sâm Bài Độc Tán
Nhân Sâm Bán Hạ Đơn
Nhân Sâm Bán Hạ Hoàn
Nhân Sâm Bán Hạ Hoàn II
Nhân Sâm Bán Hạ Hoàn III
Nhân Sâm Bán Hạ Hoàn IV
Nhân Sâm Bán Hạ Thang
Nhân Sâm Bán Hạ Thang II
Nhân Sâm Bát Vị Thang
Nhân Sâm Bình Phế Tán
Nhân Sâm Bình Phế Tán II
Nhân Sâm Bình Vị Tán
Nhân Sâm Bổ Hư Thang
Nhân Sâm Bổ Khí Thang
Nhân Sâm Bổ Phế Ẩm
Nhân Sâm Bổ Phế Thang
Nhân Sâm Bổ Thận Thang
Nhân Sâm Bổ Tỳ Thang
Lỗi
Nhân Sâm Bổ Vị Thang II
Nhân Sâm Cam Thảo Thang
Nhân Sâm Cam Thảo Thang II
Nhân Sâm Cao
Nhân Sâm Cáp Giới Tán
Nhân Sâm Cố Bản Hoàn
Nhân Sâm Cố Bản Thang
Nhân Sâm Cố Bản Thang II
Nhân Sâm Cố Cơ Thang
Nhân sâm cố cơ thang IIII
Nhân Sâm Đại hoàng Thang
Nhân Sâm Địa Cốt Bì Tán
Nhân Sâm Địa Hoàng Hoàn
Nhân Sâm Đinh hương Tán
Nhân Sâm Đinh hương Tán II
Nhân Sâm Định Suyễn Thang
Nhân Sâm Định Thống Tán
Nhân Sâm Dưỡng Huyết Hoàn
Nhân Sâm Dưỡng Phế Thang
Nhân Sâm Đương quy Tán
Nhân Sâm Đương quy Thang
Nhân Sâm Đương quy Thang II
Nhân Sâm Dưỡng Vinh
Nhân Sâm Dưỡng Vinh Hoàn
NHÂN SÂM DƯỠNG VINH THANG
Nhân Sâm Dưỡg Vinh Thang
Nhân Sâm Dưỡng Vinh Thang II
Nhân Sâm Dưỡng Vinh Thang III
Nhân Sâm Dưỡng Vị Thang
Nhân Sâm Dưỡng Vị Thang II
Nhân Sâm Dưỡng Vị Thang III
Nhân Sâm Hóa Anh Đơn
Nhân Sâm Hóa Ban Thang
Nhân Sâm Hoàn
Nhân Sâm Hoàng Kỳ Tán
Nhân Sâm Hoàng Kỳ Tán II
Nhân Sâm Hoàng Kỳ Thang
Nhân Sâm Hoàng Kỳ Thang II
Nhân Sâm Hoàng Kỳ Thang III
Nhân Sâm Hoàng Kỳ Thang III 2
Nhân Sâm Hoàng liên Tán
Nhân Sâm Hoàn II
Nhân Sâm Hoàn III
Nhân Sâm Hoàn III 2
Nhân Sâm Hoàn III 3
Nhân Sâm Hoàn III 4
Nhân Sâm Hoàn IV
Nhân Sâm Hoàn IX
Nhân Sâm Hoàn V
Nhân Sâm Hoàn VI
Nhân Sâm Hoàn VI 2
Nhân Sâm Hoàn VI 3
Nhân Sâm Hoàn VII
Nhân Sâm Hoàn VIII
Nhân Sâm Hoàn X
Nhân Sâm Hoàn XI
Nhân Sâm Hoàn XII
Nhân Sâm Hồ Đào Thang
Nhân Sâm Ích Khí Thang
Nhân Sâm Ích Khí Thang II
Nhân Sâm Ích Vị Thang
Nhân Sâm Khải Tỳ Hoàn
Nhân Sâm Khung Quy Tán
Nhân Sâm Khung Quy Thang
Nhân Sâm Khung Quy Thang II
Nhân Sâm Khung Quy Thang III
Nhân Sâm Khương Hoạt Tán
Nhân Sâm Kiến Trung Thang
Nhân Sâm Kiện Tỳ Hoàn
Nhân Sâm Kiện Tỳ Thang
Nhân Sâm Kinh Giới Giả Tán
Nhân Sâm Kinh Giới Tán
Nhân Sâm Kinh Giới Tán II
Nhân Sâm Kinh Giới Tán III
Nhân Sâm Lợi Cách Hoàn
Nhân Sâm Lợi Cách Hoàn II
Nhân Sâm Lợi Cách Thang
Nhân Sâm Lục Hợp Thang
Nhân Sâm Lục Vị Thang
Nhân Sâm Lý Trung Thang
Nhân Sâm Mạch Đông Tán
Nhân Sâm Mạch Đông Tán II
Lỗi
Nhân Sâm Mạch Đông Thang II
Nhân Sâm Mạch Đông Thang III
Nhân Sâm Mạch Môn Đông Tán
Nhân Sâm Miết Giáp Hoàn
Nhân Sâm Miết Giáp Tán
Nhân Sâm Ngũ Vị Tử Tán
Nhân Sâm Ninh Phế Thang
Nhân Sâm Ninh Thần Thang
Nhân Sâm Ô Mai Thang
Nhân Sâm Phục Linh Chúc
Nhân Sâm Phục Linh Tán
Nhân Sâm Phục Thần Hoàn
Nhân Sâm Phụ Tử Lý Âm Tiễn
Nhân Sâm Phụ Tử Phục Linh Thang
Nhân Sâm Phụ Tử Thang
Nhân sâm quất bì thang
Nhân sâm Quế chi thang
Nhân sâm Quế chi thang
Nhân sâm quy kỳ thang
Nhân Sâm Sài Hồ Ẩm Tử
Nhân Sâm Sài Hồ Tán
Nhân Sâm Sài Kim Đơn
Nhân Sâm Sinh Hóa Thang
Nhân Sâm Sinh Hóa Thang II
Nhân Sâm Sinh Tê Tán
Nhân Sâm Tam Bạch Thang
Nhân Sâm Tán
Nhân Sâm Tán I 2
Nhân Sâm Tán I 3
Nhân Sâm Tán II
Nhân Sâm Tán III
Nhân Sâm Tán IV
Nhân Sâm Tán V
Nhân Sâm Tán VI
Nhân Sâm Tán VII
Nhâm Sâm Tả Phế Thang
Nhân Sâm Thạch Cao Thang
NHÂN SÂM THANG
Nhân Sâm Thang
Nhân Sâm Thang II
Nhân Sâm Thang III
Nhân Sâm Thang III 2
Nhân Sâm Thang IV
Nhân Sâm Thang IX
Nhân Sâm Thang V
Nhân Sâm Thang V 2
Nhân Sâm Thang VI
Nhân Sâm Thang VII
Nhân Sâm Thang VIII
Nhân Sâm Thăng Vị Thang
Nhân Sâm Thang X
Nhân Sâm Thanh Cách Tán
Nhân Sâm Thanh Chấn Hoàn
Nhân Sâm Thanh Phế Thang
Nhân Sâm Thanh Phế Thang II
Nhân Sâm Thanh Thần Thang
Nhân Sâm Thanh Thần Thang II
Nhân Sâm Thất Vị Hoàn
Nhân Sâm Thấu Cơ Tán
Nhân Sâm Thuận Khí Hoàn
Nhân Sâm Thuận Khí Tán
Nhân Sâm Thuận Khí Thang
Nhân Sâm Thuyền thoái Tán
Nhân Sâm Tiền Hồ Tán
Nhân Sâm Tiền Hồ Thang
Nhân Sâm Tiêu Phong Thang
Nhân Sâm Trạch Lan Thang
Nhân Sâm Trúc Diệp Thạch Cao Thang
Nhân Sâm Trúc Diệp Thang
Nhân Sâm Trúc Diệp Thang II
Nhân Sâm Trúc Nhự Thang
Nhân Sâm Tư Huyết Thang
Nhân Sâm Tử Kim Đơn
Nhân Sâm Tử Kinh Hoàn
Nhân Sâm Tứ Thuận Thang
Nhân Sâm Vị Ái Tán
Nhân Sâm Vị Ái Tán
Nhân Sâm Vị Phong Thang
Nhân Thục Tán
Nhân Trần Ẩm
Nhân Trần Cao Đại hoàng Thang
NHÂN TRẦN CAO THANG
Nhân Trần Cao Thang
Nhân Trần Cao Thang II
Nhân Trần Chi Tử Hoàng liên Tam Vật Thang
Nhân Trần Chi Tử Thang
Nhân Trần Điền Hoàng Thang
Nhân Trần Dưỡng Tạng Thang
Nhân Trần Hoàn
Nhân Trần Hoạt Thạch Thang
Nhân Trần Hợp Tễ
Nhân Trần Khương Phụ Thang
NHÂN TRẦN NGŨ LINH TÁN
Nhân Trần Ngũ Linh Tán
Nhân Trần Ngũ Linh Tán Gia Giảm
Nhân Trần Ngũ Linh Tán II
Nhân Trần Phụ Tử Can khương Thang
Nhân Trần Phụ Tử Can khương Thang II
Nhân Trần Tán
Nhân Trần Tả Tâm Thang
Nhân Trần Truật Phụ Thang
Nhân Trần Truật Phụ Thang II
Nhân Trần Trư Linh Gia Giảm
Nhân Trần Tứ Nghịch Thang
Nhân Trần Tứ Nghịch Thang II
Lỗi
Nhán Trần Xích Tiểu Đậu Thang
Nhân Trung Bạch Tán
Nhân Trung Bạch Tán II
Nhân Trung Bạch Tán II 2
Nhân Trung Bạch Tán III
Nhân Trung Bạch Tán III 2
Nhân Trung Bạch Tán IV
Nhân Trung Hoàng Hoàn
Nhân Trung Hoàng Hoàn II
Nhân Trung Hoàng Tán
Nhân Trung Hoàng Tán II
Nhân Vật Tư Vinh Cao
Nhân Vu Hoàn
Nhất Âm Tiễn
Nhất Âm Tiễn Gia Giảm
Nhất Bối Hoàn
Nhất Bổ Nhất Phát Đơn
Nhất Dạ Lục Giao Sinh Ngũ Tử
Nhất Dạ Tứ Tử Thang
Nhất Dạ Lục Giao
Nhất Gia Giảm Chính Khí Tán
Nhất Giáp Phục Mạch Thang
Nhất Giáp Tiễn
Nhất Hiệu Khu Hồi Thang
Nha Thống Phương
Nha Thống Tán
Nhất Khí Đơn
Nhất Kỳ Tán
Nhất Kỳ Tán II
Nhất Lạp Châu Hoàn
Nhất Lục Tán
Nhất Ma Nhị Chí Hoàn
Nhất Mẫu Hoàn
Nhất Nguyên Đơn
Nhất Nhị Lục Phúc Phương
Nhất Nhị Lục Phúc Phương
Nhất Phục Tán
Nhất Quán Tiễn
Nhất Quán Tiễn Gia Giảm
Nhất Quán Tiễn Gia Vị
Nhất quán tiễn
Nhất Sài Hồ Ẩm
Nhất Thanh Ẩm Tử
Nhất Thoái Tán
Nhat thuong tan
Nhất Tiếu Tán
Nhất Tự Đơn
Nhất Tự Kim Đơn
Nhất Tự Phòng Phong Tán
Nhất Tự Tán
Nhất Tự Tán II
Nhất Tự Tán II 2
Nhất Tự Tán III
Nhất Tự Tán IV
Nhất Tự Tán V
Nhất Tự Tán VI
Nhất Tự Tán VII
Nhất Túy Cao
Nhất Vật Qua Đế Thang
Nhất Vị Bạch Truật Tửu
Nhất Vị Tử Cầm Hoàn
Nhất Vị Xạ Can Ẩm
Nhất Xứng Kim
Nhị Âm Tiễn
Nhị Âm Tiễn II
Nhị Bạch Hoàn
Nhị Bạch Hoàn II
Nhị Bạch Hoàn III
Nhị Bạch Hoàn IV
Nhị Bạch Hoàn V
Nhị Bạch Tán
Nhị Bạch Tán II
Nhị Bạch Tán III
Nhị Bạch Tán IV
Nhị Bạch Tán V
Nhị Bạch Thang
Nhị Bì Thang
Nhị Bối Hoàn
Nhị Bối Ninh Thấu Thang
Nhị Bối Tán
Nhị Cam Thang
Nhị Can Đơn
Nhị Chí Hoàn
Nhị Chí Hoàn II
Nhị Chí Hoàn III
Nhị Chí Hoàn IV
Nhị Đậu Tán
Nhị Đậu Tán II
Nhị Địa Giáng Đường Thang
Nhị Diệu Địa Hoàng Thang
Nhị Diệu Đơn
Nhị Diệu Hoàn
Nhị Diệu Hoàn Gia Vị Thang
Nhị Diệu Hoàn II
Nhị Diệu Hoàn III
Nhị Diệu Hoàn IV
Nhị Diệu Hoàn V
Nhị Diệu Hoàn VI
Nhị Diệu Hoàn VII
Nhị Diệu Hương Lương Tán
Nhị Diệu Tán
Nhị Diệu Tán II
Nhị Diệu Tán III
Nhị Diệu Tán III 2
Nhị Diệu Tán III 3
Nhị Diệu Tán IV
Nhị Diệu Tán V
Nhị Diệu Tán VI
Nhị Diệu Tán VII
Nhị Diệu Tán VIII
Nhị Diệu Thang
Nhị Diệu Thang II
Nhị Diệu Thang III
Nhị Diệu Thương Bá Tán
Nhị Đinh Hoàn
Nhị Đông Cao
Nhị Đông Cao II
Nhị Đông Thang
Nhị Đơn Hoàn
Nhiêm Xà Tửu
Nhiên Chiến Thang
Nhiệt Chứng Ách Nghịch Thang
Nhiệt Khoa Ngũ Tích Tán
Nhiệt Tý Trấn Thống Thang
Nhị Gia Giảm Chính Khí Tán
Nhị Gia Long Cốt Mẫu Lệ Thang
Nhị Gia Long Cốt Thang
Nhị Gia Long Mẫu Thang Gia Giảm
Nhị Giáp Phục Mạch Thang
Nhị Hiền Tán
Nhị Hòa Đơn
Nhị Hoàng Hoàn
Nhị Hoàng Tê giác Tán
Nhị Hoàng Tiêu Ô Thang
Nhị Hoạt Tán
Nhị Hồ Tán
Nhị Hương Hoàn
Nhị Hương Hoàng liên Tán
Nhị Hương Tán
Nhị Hương Tán II
Nhị Hương Tán III
Nhị Hương Tán IV
Nhị Hương Tán V
Nhị Hương Tán VI
Nhị Khí Đơn
Nhị Khí Đơn II
Nhị Kim Tán
Nhị Kim Tán II
Nhị Kỳ Tán
Nhị Liên Tứ Vật Thang
Nhị Linh Hoàn
Nhị Long Ẩm
Nhị Lục Hoàn
Nhị Mẫu Tán
Nhị Mẫu Thang
Nhị Mẫu Thang II
Nhị Mộc Tán
Nhị Mỹ Tán
Nhị Nghi Hoàn
Nhị Ô Hoàn
Nhị Qua Tán
Nhị Sài Hồ Ẩm
Nhị Sâm Mạch Đông Thang
Nhị Sâm Thang
Nhị Sâm Thang II
Nhị Sinh Cao
Nhị Sinh Tán
Nhị Tân Tiễn
Nhị Thạch Tán
Nhị Thần Gia Mộc Hương Hoàn
Nhị Thần Giao Tế Đơn
Nhị Thánh Cao
Nhị Thánh Hoàn
Nhị Thánh Hoàn II
Nhị Thần Hoàn
Nhị Thanh Tán
Nhị Thánh Tán
Nhị Thánh Tán II
Nhị Thuận Tán
Nhị Tiên Cao
Nhị Tiên Giao
Nhị Tiên Tán
Nhị Tiên Tán II
Nhị Tiên Thang
Nhị Tiêu Tán
Nhị Trần Hoàn
Nhị Trần Khung Quy Thang
Nhị Trần Khung Quy Thang II
Nhị Trần Tán
Nhị Trần Tán II
NHị TRUẬT THANG
Nhị Trần Thang
Nhị Trần Thang Gia Đởm Tinh Hoàng liên
Nhị Trần Thang Gia Giảm
Nhị Trần Thang Gia Giảm II
Nhị Trần Thang Gia Sơn Tra Hậu Phác
Nhị Trần Thang Gia Vị
Nhị Trần Thang Gia Vị I2
Nhị Trần Thang Gia Vị II
Nhị Trần Thang Gia Vị III
Nhị Trần Thang Gia Vị IV
Nhị Trần Thang Gia Vị IX
Nhị Trần Thang Gia Vị IX2
Nhị Trần Thang Gia Vị V
Nhị Trần Thang Gia Vị V2
Nhị Trần Thang Gia Vị VI
Nhị Trần Thang Gia Vị VII
Nhị Trần Thang Gia Vị VIII
Nhị Trần Thang Gia Vị X
Nhị Trần Thang Gia Vị II
Nhị Trần Thang Gia Vị III
Nhị Trần Thang Gia Vị III2
Nhị Truật Nhị Trần Thang
Nhị Truật Sa Nhân Thang
Nhị Truật Tán
Nhị Truật Thang
Nhị Truật Thang II
Nhị Truật Tiễn
Nhị Tử Tiêu Độc Tán
Nhị Vị Bạt Độc Tán
Nhị Vị Hắc Tích Đơn
Nhị Vị Sâm Tô Ẩm
Nhuận Can Thang
Nhuận Cơ Cao
Nhuận Phế Ẩm
Nhuận Phế Cao
Nhuận Phế Giáng Khí Thang
Nhuận Phế Hóa Đờm Cao
Nhuận Phế Hóa Đờm Thang
Nhuận Phế Hoàn
Nhuận Phế Hoàn II
Nhuận Phế Thang
Nhuận Táo An Thai Thang
Nhuận Táo Hóa Đờm Thang
Nhuận Táo Phương
Nhuận Táo Tả Phế Thang
Nhuận Táo Thang
Nhuận Táo Thang II
Nhuận Thần Tán
Nhuận Trạch Hoàn
NHUẬN TRÀNG THANG
Nhuận Trường Hoàn
Nhuận Trường Hoàn II
Nhuận Trường Hoàn III
Nhuận Trường Hoàn IV
Nhuận Trường Quất Hương Hoàn
Nhuận Trường Thang
Nhu Can Tức Phong Pháp
Nhục Chích Hoàn
Nhục Đậu Khấu Hoàn
Nhục Đậu Khấu Hoàn II
Nhục Thung Dung Hoàn
Nhục Thung Dung Hoàn I2
Nhục Thung Dung Hoàn I3
Nhục Thung Dung Hoàn I4
Nhục Thung Dung Hoàn I5
Nhục Thung Dung Hoàn I6
Nhục Thung Dung Hoàn I7
Nhục Thung Dung Hoàn II
Nhục Thung Dung Hoàn III
Nhục Thung Dung Hoàn IV
Nhục Thung Dung Ngưu tất Hoàn
Nhục Thung Dung Tán
Nhục Thung Dung Tán II
Nhục Thung Dung Thang
Nhũ Đầu Tán
Nhu Hoắc Khứ Thử Phương
Nhũ Hương Cao
Nhũ Hương Định Thống Tán
Nhũ Hương Hoàn
Nhũ Hương Liên Kiều Thang
Nhũ Hương Tán
Nhũ Nham Tiêu Dao Thang
Nhược Đờm Thang
Nhự Quất Ẩm
Nhũ Sa Đơn
Nhũ Sinh Hoàn
Như Thần Ẩm
Như Thần Bạch Hổ Thang
Như Thánh Cao
Như Thánh Cao II
Như Thánh Cao III
Như Thánh Đơn
Như Thánh Hoàn
Như Thánh Kim Dao Tán
Như Thánh Tán
Như Thánh Tán II
Như Thánh Tán III
Như Thánh Tán IV
Như Thánh Tán V
Như thánh thang
như thần tán
như thần thang
như thần thang II
Nhũ Thống Nghiệm Phương
Nhũ Tích Ẩm Phương
Nhũ Tích Thang
Nhu Truật Hoàn
Nhũ Ung Hồng Thũng Thang
Nhũ Ung Thần Phương
Nhuyễn Kiên Hóa Kết Thang
Nhuyễn Kiên Súc Tỳ Thang
Như Ý Kim Hoàng Tán
Như Ý Kim Hoàng Tán II
Nhụy Mật Cao
Niêm Đầu Chỉ Thống Cao
Niêm Thống Thang
Niêm Tý Thang
Niệu Bạch Tán
Niệu Lộ Bài Thạch Thang
Niệu Lộ Kết Thạch Thang
Ninh Chí Cao
Ninh Chí Cao II
Ninh Chí Hóa Đờm Hoàn
Ninh Chí Hoàn
Ninh Chí Hoàn II
Ninh Khí Thang
Ninh Khôn Hoàn
Ninh Phế Cát Cánh Thang
Ninh Phế Thang
Ninh Phế Thang II
Ninh Phế Thang II
Ninh Tâm Ẩm
Ninh Tâm Ích Chí Hoàn
Ninh Tâm Ích Chí Hoàn II
Ninh Tâm Ích Thận Cố Tinh Phương
Ninh Thần Cao
Ninh Thần Cao II
Ninh Thần Cố Tinh Hoàn
Ninh Thần Đạo Khí Thang
Ninh Thần Định Chí Hoàn
Ninh Thần Thang
Ninh Thấu Hóa Đờm Thang
Ninh Thấu Hoàn
Noãn Cân Cử Sán Thang
Noãn Can Thang
Noãn Can Tiễn
Noãn Tề Cao
Noãn Thận Hoàn
Noãn Thận Tạng Phương
Nội Bổ Đương quy Hoàn
Nội Bổ Đương quy Kiến Trung Thang
Nội Bổ Hoàn
Nội Bổ Hoàng Kỳ Thang
Nội Bổ Hoàng Kỳ Thang II
Nội Bổ Hoàn II
Nội Bổ Khung Cùng Thang
Nội Bổ Lộc Nhung Hoàn
Nội Chướng Hoàn
Nội Cố Hoàn
Nội Cố Hoàn Gia Giảm
Nội Cố Hoàn I 2
Nội Cố Hoàn I3
Nội Cố Hoàn II
Nội Cố Thanh Tâm Tán
Nội Cứu Tán
Nội Kim Hồ Đào Cao
Nội Kim Lộc Nhung Hoàn
Nội Ngoại Đương quy Kiến Trung Thang
Nội Sơ Hoàng liên Thang
Nội Thác An Thần Tán
Nội Thác Bạch liễm Tán
Nội Thác Chí Kỳ Thang
Nội Thác Hoàng Kỳ Hoàn
Nội Thác Khương Hoạt Thang
Nội Thác Lý Trị Khí Huyết Phương
Nội Thác Phục Tiễn Tán
Nội Thác Tán
Nội Thác Tán II
Nội Thác Tán II2
Nội Thác Tán II3
Nội Thác Tán III
Nội Thác Thăng Ma Thang
Nội Thác Tiêu Độc Tán
Nội Thác Tửu Tiễn Thang
Nội Thác Vinh Vệ Thang
Nội Tiêu Hoàn
Nội Tiêu Loa Lịch Hoàn
Nội Tiêu Loa Lịch Hoàn II
Nội Tiêu Nhũ Thống Phương
Nội Tiêu Ốc Tuyết Thang
Nội Tiêu Tán
Nội Tiêu Tán II
Nội Tiêu Tán III
Nội Tiêu Tán IV
Nội Tiêu Tán V
Nội Tiêu Tán VI
Nội Tiêu Tán VII
Nữ Chân Đơn
Nữ Kim Đơn
Nượng Nhũ Sinh địa Hoàng Thang
Nữ Thần Tán
NỮ THẦN THANG
Nữ Trinh Tử Tửu
Nữ Trinh Tử Tửu II

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH