BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN O


Oát Nạp Tễ Hoàn
Oát Nạp Tễ Hoàn II
Oát Nạp Tễ Hoàn 3
Oát Nạp Tễ Hoàn 4
Ô Bạch Hoàn
Ô Bối Tán
Ô Bội Tán
Ô Cập Tán
Ô Cốt Kê Hoàn
Ô Cốt Kê Hoàn II
Ô Cốt Kê Hoàn 3
Ô Đầu Chi Tử Thang
Ô Đầu hoàn
Ô Đầu hoàn II
Ô Đầu Quế chi thang
Ô Đầu thang
Ô Đầu Thang Gia Vị
Ô Đầu Thang II
Ô Đầu Thang 3
Ô Đầu Tiễn
Ô Đầu Tiễn hoàn
Ô Đầu Xích Thạch Chi Hoàn
Ô Dược Tán
Ô Dược Tán II
Ô Dược Tán 3
Ô Dược Tán 4
Ô Dược Thang
Ô Dược Thang gia vị
Ô Dược Thang gia vị II
Ô Dược Thuận Khí Tán
Ô Dược Thuận Khí Tán II
Ô Dược Thuận Khí Tán 3
Ô Dược Thuận Khí Tán 4
Ô Dược Thuận Khí Tán 5
Ô Dược Thuận Khí Thang
Ô Dược Trầm Hương Hoàn
Ô Hương Tán
Ổi Thận Tán
Ô Kê Cốt Hoàn
Ô Kê hoàn
Ô Kê thang
Ô Kê thang II
Ô Kê Tiễn Hoàn
Ô Kim Cao
Ô Kim Cao II
Ô Kim Cao 3
Ô Kim hoàn
Ô Kim hoàn II
Ô Kim hoàn 3
Ô Kim tan
Ô Kim tan II
Ô Kim tan 3
Ô Kim hoàn
Ô Kim thang
Ô Liên Thang
Ô Linh Thông Khí Thang
Ô Long Cao
Ô Long Cao II
Ô Long Cao 3
Ô Long Giải Độc Tán
Ô Long hoàn
Ô Long hoàn II
Ô Long tán
Ô Lý Ngư Thang
Ô Mai An Vị Hoàn
Ô Mai Đơn
Ô Mai hoàn
Ô Mai hoàn II
Ô Mai hoàn 3
Ô Mai Mộc Qua Thang
Ô Mai tan
Ô Mai tan II
Ô Mai tan II II
Ô Mai tan II 3
Ô bạch hoàn
Ô bạch hoàn II
Ô bạch hoàn II II
Ô bạch hoàn 3
Ô bạch hoàn 4
Ô bạch hoàn 5
Ôn Bào Thang
Ôn Bổ Chỉ Khái Hoàn
Ôn Bổ Dược
Ôn Bổ thang
Ôn Bổ Thông Dương Thang Gia Vị
Ôn Can Thang
ÔN ĐẢM THANG
Ôn Dịch Thang
Ôn Đởm Sài Hồ Thang
Ôn Đởm thang
Ôn Đởm thang gia giảm
Ôn Đởm thang gia vị
Ôn Đởm thang II
Ôn Đởm thang 3
Ôn Đởm thang 4
Ôn Đởm thang 5
Ôn Đởm thang 6
Ôn Đởm thang 7
Ôn Dương Chỉ Tả Thang
Ôn Dương Giáng Trọc Thang
Ôn Dương Ích Khí Thang
Ôn Dương Lợi Thủy Thang
Ôn Dương Phong Tâm Thang Gia Vị
Ô Ngân Hoàn
Ôn Giáng Thang
Ô Ngư Cốt Tán
Ô Ngư tán
Ô kim tán
Ô kinh hoàn
Ôn Kinh Ích Nguyên Tán
Ôn Kinh Nhiếp Huyết Thang
Ôn Kinh thang
Ôn Kinh thang.
Ôn Kinh Thang
Ôn Kinh Thang1
Ôn Kinh ThangII
Ôn Kinh Thang3
Ôn Kinh Thang4
Ôn Kinh trừ phong thang
Ôn Lục Hoàn
Ôn Phấn Tán
Ôn Phấn Tán II
Ôn Phế Chỉ Lưu Đơn
Ôn Phế Hóa Ẩm Thang
Ôn Phế tán
Ôn Phế tán II
Ôn Phế thang
Ôn Phế thang II
Ôn Phong tán
Ôn Tạng Hoàn
Ôn Tạng thang
Ôn Tạng tán
Ôn Tế hoàn
Ôn Tề Hóa Thấp Thang
Ôn Thận Chỉ Ẩu Thang
Ôn Thận Chỉ Tiểu Thang
Ôn Thận Đơn
ÔN THANH ẨM
ÔN THANH ẨM (UN SEI IN)
Ôn Thanh Ẩm
Ôn Thanh Hoàn
Ôn Thận Hóa Khí Lợi Thủy Phương
Ôn Thận Hoàn
Ôn Thận Ích Khí Thang
Ôn Thận Nạp Khí Pháp
Ôn Thận Tán
Ôn Thận Thang
Ôn Thận Thăng Dương Thang
Ôn Thận Thăng II
Ôn Thận Thăng 3
Ôn Thận Thăng 4
Ôn Thận Thang V
Ôn Thận Thông Lợi Thang
Ôn Thổ Dục Lân Châu
Ôn Thổ Dục Lân Châu
Ôn Thông Lý Khí Pháp
Ôn Trung Ẩm
Ôn Trung Bổ Tỳ Thang
Ôn Trung Chỉ Tả Thang
Ôn Trung Giáng Khí Hoàn
Ôn Trung Hành Khí Thang
Ôn Trung Hóa Đờm Hoàn
Ôn Trung Hoàn
Ôn Trung Hoàn II
Ôn Trung Hoàn III
Ôn Trung Hóa Trọc Pháp
Ôn Trung ích khí thang
Ôn Trung kiện tỳ thang
Ôn Trung Long Cốt Tán
Ôn Trung Pháp Khúc Hoàn
Ôn Trung Sinh Khương Thang
Ôn Trung tán
Ôn Trung tán II
Ôn Trung thang
Ôn Trung thang II
Ôn Trung thang III
Ôn Trung thang IV
Ôn Tủy Thang
Ôn Tỳ Đơn
Ôn Tỳ hoàn
Ôn Tỳ tán
Ôn Tỳ tán II
Ôn Tỳ thang
Ôn Tỳ thang II
Ôn Vận Trung Cung Pháp
Ôn Vận bổ huyết thang
Ôn Vệ Thang
Ôn Vị Ẩm
Ôn Vị ẨmII
Ôn Vị Bình Can Pháp
Ôn Vị chỉ thống
Ôn Vị Hóa Đờm Hoàn
Ôn Vị Lưu Hóa Pháp
Ôn Vị thang
Ôn Vị thangII
Ôn Xung Thang
Ô Phong Bổ Can Tán
Ô Phong Quyết Minh Hoàn
Ô Phục Thống Khí Thang
ô tặc cốt tán
Ô Tê Hoàn
Ô Tê Hoàn II
Ô Thư Kê Thang
Ô Tô Hoàn
Ô Trầm Thang
Ô Trầm Thang II
Ô Vừng Thang
Ô Xà Hoàn
Ô Xà HoànII
Ô Xà Tán
Ô Xà TánII
Ô Yết Lục Quân Thang
Ô Yết Tán

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH