BẢNG TRA THEO BÀI THUỐC VẦN I

Ích Âm Cố Bản Hoàn
Ích Âm Cố Bản Hoàn Ii
Ích Âm Thang
Ích Âm Thận Khí Hoàn
Ích Âm Tiềm Dương Thang Gia Vị
Ích Âm Tiễn
Ích Âm Trị Lao Phương
Ích Bản Tư Thận Hoàn
Ích Can Thang
Ích Chí Thang
Ích Doanh Thang
Ích Hoàng Tán
Ích Huyết Đơn
Ích Huyết Nhuận Trường Hoàn
Ích Huyết Thang
Ích Khí An Thần Thang
Ích Khí Bổ Phế Thang
Ích Khí Bổ Thận Thang
Ích Khí Bổ Thận Thang Gia Vị
Ích Khí Bổ Tỳ Hóa ứ Thang
Ích Khí Chuyển Vị Thang
Ích Khí Cố Thận Thang
Ích Khí Cố Thoát Thang
Ích Khí Diệu Vinh Thang
Ích Khí Dưỡng Doanh Thang
Ích Khí Dưỡng Huyết Cứu Thoát Phương
Ích Khí Dưỡng Vinh Thang
Ích Khí Dưỡng Vinh Thang Ii
Ích Khí Hoàn
Ích Khí Hoạt Huyết Thang
Ích Khí Kiện Tỳ Hoàn
Ích Khí Kiện Tỳ Thang
Ích Khí Lý Tỳ Chỉ Truật Thang
Ích Khí Sơ Phong Thang
Ích Khí Thăng Hãm Thang
Ích Khí Thanh Kim Thang
Ích Khí Thông Lạc Thang
Ích Khí Thông Minh Thang
Ích Kinh Thang
Ích Kỳ Tán
Ích Mẫu Hoàn
Ích Mẫu Hoàn Ii
Ích Mẫu Hoàn Iii
Ích Mẫu Hoàn Iv
Ích Mẫu Hoàn V
Ích Mẫu Hoàn Vi
Ích Mẫu Nhuận Trường Hoàn
Ích Mẫu Nhuận Trường Hoàn Ii
Ích Mẫu Tán
Ích Mẫu Thang Kim Đơn
Ích Nguyên Tán
Ích Nguyên Tán I
Ích Nguyên Thang
Ích Nhĩ Hoàn
Ích Tâm Định Chí Thang
Ích Tâm Thang Gia Vị
Ích Tâm Thang Gia Vị I
Ích Thận Bổ Khí Thang Gia Vị
Ích Thận Cố Tinh Hoàn
Ích Thận Khí Hoan
Ích Thận Tán
Ích Thận Tán I
Ích Tinh Tráng Dương Hoàn Gia Vị
Ích Trí Hoàn
Ích Trí Hòa Trung Tán
Ích Trí Mộc Luật Tán
Ích Trí Tán
Ích Trí Tán I
Ích Trí Thang
Ích Trường Thông Tiện Thang
Ích Tỳ Tán
Ích Tỳ Tán I
Ích Tỳ Thanh Can Thang
Ích Tỳ Trấn Kinh Tán
Ích Vị Bách Vị Thang
Ích Vị Hoàn
Ích Vinh Thang
Ích Vị Thang
Ích Viị Thăng Dương Thang
Ích Vị Thang

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH