BẢNG TRA BÀI THUỐC VẦN P

Phá Ẩm Hoàn
Phá Ẩm HoànII
Phá Chính Đoạt Mệnh Đơn
Phách Ngọc Tán
Phác Hoàng Hoàn
Phá cố chỉ Hoàn
Phác Thực Lục Hợp Thang
Phá Hợp Thang
Phá Huyết Hồng Hoa Tán
Phá Huyết Tán Ứ Thang
Phá Huyết Tiêu Thống Thang
Phá Khí Thang
Phản Hồn Đơn
Phản Hồn Đơn II
Phân Khí Ẩm
Phân khí hoàn
Phàn Lưu Hoàng Hoàn
Phan Tả Diệp Ẩm
Phân Tâm Khí Ẩm
Phàn Thạch Hoàn
Phàn Thạch tán
Phàn Thạch thang
Phân Thủy Chỉ Ô Thang
PHÂN TIÊU THANG
Phân Trọc Tán
Phân Trọc Thang
Phàn Uất Hoàn
Phá Quang Đơn
Phá Quang Đơn
Phát Khôi Tán
Phạt Mộc Hoàn
Phát Nhiệt Phương
Phật Thủ Tán
Phật Thủ Tán Gia Đào nhân Hồng Hoa Hạnh Nhân
Phật Thủ Tán Gia Mạn Kinh
Phật Thủ TánII
Phật Thủ TánIII
Phá Ứ Hòa Huyết Cứu Lao Thang
Phế Khí Thũng Phương
Phế Khí Vận Tỳ Hoàn
Phế Lao Nghiệm Phương
Phế Nham Lương Phương
Phế Tâm Phương
Phế Tỳ Ích Khí Thang
Phế Ung Nghiệm Phương
Phế Ung Thần Phương
Phế Ung Thần PhươngII
Phế Ung Thần PhươngIII
Phế Viêm Đờm Suyễn Thang
Phi Bộ Thang
Phì Cơ Hoàn
Phì Khí Hoàn
Phì Khí HoànII
Phi Long Đoạt Mệnh Đơn
Phi Long Đoạt Mệnh ĐơnII
Phi Long Đoạt Mệnh ĐơnIII
Phi Mã Kim Đơn
Phì Nhi Cam Tích Tán
Phì Nhi hoàn
Phì Nhi hoàn II
Phì Nhi hoàn III
Phì Nhi hoàn IV
Phì Nhi hoàn V
Phỉ Tử Quán Chúng Thang
Phốc Hãn Phương
Phốc Hãn tán
Phốc Phấn Phương
Phổ Hiền Chính Khí Tán
Phò Mạng Sinh Hỏa Đơn
Phòng Bì Bổ Trung Thang
Phong Cam Hoàn
Phong Dẫn Thang
Phong Hành Tý Thang
Phong Hỏa Lưỡng Tế Thang
Phong Hỏa Nha Thống Ẩm
Phong Khí Điệt Phác Cao Dược Thần Phương
Phòng kỷ HOÀNG KỲ THANG
Phòng kỷ thang
Phòng kỷ Ẩm
Phòng kỷ ẨmII
Phòng kỷ Địa Hoàng Thang
Phòng kỷ Địa Hoàng ThangII
Phòng kỷ Hoàn
Phòng kỷ Hoàng Kỳ Thang
Phòng kỷ Hoàng Kỳ Thang
Phòng kỷ phục linh thang
Phòng kỷ Quế chi thang
Phòng kỷ Quế chi thang
Phòng kỷ tán
Phòng kỷ tánII
Phòng kỷ tánIII
Phòng kỷ thang
Phòng kỷ thangII
Phòng kỷ thangIII
Phòng kỷ Tiêu Mục Đình Lịch Đại hoàng Hoàn
Phong Linh Thang Gia Giảm
Phòng kỷ hoàng kỳ thang
Phong Nhiệt Tán
Phòng Phong Ẩm
Phòng Phong ẨmII
Phòng Phong ẨmIII
Phòng Phong Ẩm Tử
Phòng Phong Bạch Truật Mẫu Lệ Tán
Phòng Phong Chí Bảo Thang
Phòng Phong Chi Tử Thang
Phòng Phong Đương quy Ẩm
Phòng Phong Đương quy Tán
Phòng Phong Đương quy TánII
Phòng Phong Đương quy Thang
Phòng Phong Đương quy ThangII
Phòng Phong giải độc thang
Phòng Phong hoàn
Phòng Phong hoàng cầm hoàn
Phòng Phong Hoàng Kỳ Thang
Phòng Phong HoànII
Phòng Phong HoànIII
Phòng Phong Khung Quy Thang
Phòng Phong Khương Hoạt Hoàn
Phòng Phong Khương Hoạt thang
Phòng Phong Khương Hoạt thangII
Phòng Phong ngưu bàng thang
Phòng Phong Như Thần Tán
Phòng Phong Ôn Đởm Thang
Phòng Phong Tả Bạch Tán
Phòng Phong Tả Can Tán
Phòng Phong Tán
Phòng Phong Tần Cửu Thang
Phòng Phong Tần Cửu ThangI.2
Phòng Phong Tần Cửu ThangII
Phòng Phong Tần Cửu ThangIII
Phòng Phong Tần Cửu ThangV
Phòng Phong Tán Kết Thang
Phòng Phong Tán Kết ThangII
Phòng Phong Thang
Phòng Phong Thang Gia Giảm
Phòng Phong thangII
Phòng Phong thangIII
Phòng Phong thangV
Phòng Phong Thăng Ma Thang
Phòng Phong Thăng Ma ThangII
Phòng Phong Thăng Ma ThangV
Phòng Phong Thăng Ma ThangVI
Phòng Phong Thăng Ma ThangVII
Phòng Phong Thiên ma hoàn
Phòng Phong Thiên ma hoànII
Phòng Phong Thiên ma tán
Phòng Phong Thông tháng tán
Phòng Phong Thông tháng tán
Phòng Phong Thông tháng tánII
Phòng Phong thược dược bạch chỉ tán
Phòng Phong thược dược thang
Phòng Phong thương truật thang
Phòng Phong thương truật thangII
Phòng Phong Tứ Vật Thang
Phòng Phòng Xung Hòa Thang
Phòng Suyễn Thang
Phong Tâm Thang
Phong Thấp Cốt Thống Dược
Phong Thấp Lục Hợp Thang
Phong Thấp thang
Phong Thấp thangII
Phong Thủy Thũng Hiệu Phương
Phong Tín Tán
Phòng Tự Đạo Hãn Thang
Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm
Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm II
Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm III
Phổ Tế Tiêu Độc Ẩm IV
Phụ Bảo Đơn
Phúc bồn tử hoàn
Phúc bồn tử hoànII
Phúc bồn tử hoànII2
Phục Can Hoàn
Phục Can thang
Phục Dương Đơn
Phù Chính Hóa Đờm Thang
Phù Chính Khu Phong Tán
Phù Chính Tán Tà Thang
Phù Chính Thăng Áp Thang Gia Vị
Phục Nguyên Hoạt Huyết Thang
Phục Linh Ẩm
PHỤC LINH ẨM HỢP BÁN HẠ HẬU PHÁC THANG
Phục Linh Ẩm I 2
Phục Linh Ẩm II
Phục Linh Ẩm III
Phục Linh Bạch Truật Tán
Phục Linh Bạch Truật thang
Phục Linh Bán Hạ Thang
Phục Linh Bán Hạ ThangII
Phục Linh Bán Hạ ThangIII
Phục Linh Bán Hạ ThangIV
Phục Linh Bán Hạ ThangV
Phục Linh Bán Hạ ThangVI
Phục Linh Bán Hạ ThangVI2
Phục Linh Bì Thang
Phục Linh Bổ Tâm Thang
Phục Linh Bổ Tâm ThangII
Phục Linh cam thảo thang
Phục Linh Can khương Bạch Truật Cam Thảo Th
Phục Linh Đạo Thủy Thang
Phục Linh Hạnh Nhân Cam Thảo Thang
Phục Linh Hậu Phác Thang
Phục Linh Hoàn
Phục Linh HoànII
Phục Linh HoànIII
Phục Linh HoànIV
Phục Linh HoànV
Phục Linh HoànVI
Phục Linh HoànVII
Phục Linh Hổ Phách Thang
Phục Linh Khai Vị Tán
Phục Linh Khứ Thấp Thang
Phục Linh Lục Hợp Thang
Phục Linh Ma Thang
Phục Linh Nhân Trần Chi Tử Thang
Phục Linh Nhung Diêm
Phục Linh Phân Khí Ẩm
Phục Linh Quế chi Bạch Truật Cam Thảo Thang
Phục Linh Quế chi Cam Thảo Đại Táo Thang
Phục Linh Tả Kinh Thang
Phục Linh Tán
Phục Linh TánII
Phục Linh TánIII
Phục Linh TánIV
Phục Linh TánIV2
Phục Linh TánIV3
Phục Linh TánV
Phục Linh Thang
Phục Linh ThangII
Phục Linh ThangIII
Phục Linh ThangIV
Phục Linh ThangV
Phục Linh ThangVI
Phục Linh ThangVII
Phục Linh Thương Truật Nan Danh Đơn
Phục Linh Tiểu Trạch Tả Thang
Phục Linh Tiểu Trạch Tả Thang
Phục Linh Tiểu Trạch Tả Thang
Phục Linh Tiểu Trạch Tả Thang
Phục Linh xuyên khung
Phục Long Can Tán
Phục Long Can TánII
Phục Long Can Thang
Phục Lương Hoàn
Phục Mạch Thang
Phục Mạch Thang gia giảm
Phục Mạch Thang Gia Giảm Khứ Ma Nhân Gia Si
Phục Man Tiễn
Phục Minh Hoàn
Phục Minh Tán
Phục Minh TánII
Phục Nguyên Dưỡng Vinh Thang
Phục Nguyên Hoạt Huyết Thang
Phục Nguyên Ích Huyết Thang
Phục Nguyên Khương Hoạt Thang
Phục Nguyên Thông Khí Tán
Phục Nguyên Thông Khí Tán II
Phục Nguyên Thông Khí Tán III
Phục Nguyên Thông Khí Tán IV
Phục Nguyên Thông thánH Tán
Phục Nguyên Tiễn
Phục Nuy Minh Mục Thang
Phụ Cốt Thang
Phục Phương Bạch Mao căn Thang
Phục Phương Cát Chỉ Di Thang
Phục Phương Cát Chỉ Di Thang II
Phục Phương Đại Sài Hồ Thang
Phục Phương Đại Thừa Khí Thang
Phục Phương Đương Qui Hoàn
Phục Phương Hoàng liên Tán
Phục Phương Ngư Tinh Thảo
Phục Phương Phòng kỷ Thang
Phục Thần Hoàn
Phục Thần HoànII
Phục Thần tán
Phức Thận Tán
Phức Thận TánII
Phức Thận TánIII
Phức Thận TánIV
Phức Thận TánV
Phục Thần Thang
Phục Thần ThangII
Phục Thần ThangII
Phục Thần ThangIV
Phục Thần ThangV
Phục Thỏ Đơn
Phục Thỏ hoàn
Phục Thủy thang
Phục Tiễn Tán
Phù Dung Tán
Phù Dương Cố Tỳ Thang
Phù Dương Ích Âm Thang
Phù Dương Ích Vị Thang
Phù Dương Liễm Hãn Phương
Phù Dương Tán Tà Thang
Phù Dương Thang
Phù Dương Trợ Vị Thang
Phụ Hương Ẩm
Phù Khí Chỉ Đề Thang
Phụ Kim Thang
Phụ Lưu Hoàn
Phù Ma Hoàn
Phụng Tủy Đơn
Phù Nguyên Tán
Phù Nguyên Thang
Phù Nguy Tán
Phương Hương Hóa Trọc Pháp
Phương Thức Địa Du Tiền Dịch
Phượng Vĩ Thảo Hợp Tễ
Phụ Ô Tán
Phụ Quế Bát Vị Hoàn
Phụ Quế Địa Hoàng Thang Gia Ích Trí Tang Ph
Phụ Quế Lý Trung Hoàn
Phụ Quế Ôn Thận Phương
Phù Tang Chí Bảo Đơn
Phù Tang Chí Bảo Đơn II
Phù Tang Chí Bảo Hoàn
Phù Tang Hoàn
Phụ Truật Thang
Phụ Tử Bại Độc Thang
Phụ Tử Bát Vật Thang
Phụ Tử Bát Vị Thang
Phụ Tử Bổ Trung Thang
Phụ Tử Chấn Âm Thang
Phụ Tử Đô Khí Hoàn
Phụ Tử hoàn
Phụ Tử hoànI2
Phụ Tử hoànII
Phụ Tử hoànII2
Phụ Tử hoànIII
Phụ Tử hoànIV
Phụ Tử hoànV
Phụ Tử Lục Hợp Thang
Phụ Tử Lục vật thang
Phụ Tử Lý Âm Tiễn
Phụ Tử Lý trung hoàn
Phụ Tử Lý trung thang
Phụ Tử ma hoàng thang
Phụ Tử Mộc Qua Hoàn
Phụ Tử Ngạnh Mễ Thang
Phụ Tử Ngũ Tích Tán
Phụ Tử Ô Kê Hoàn
Phụ Tử Ôn Trung Hoàn
Phụ Tử Ôn Trung Thang
Phụ Tử Phòng Phong Tán
Phụ Tử tán
Phụ Tử tánII
Phụ Tử tánII2
Phụ Tử tánIII
Phụ Tử tánIV
Phụ Tử tánV
Phụ Tử Tả Tâm Thang
Phụ Tử Tất Bát Hoàn
Phụ Tử Tế Tân Thang
Phụ Tử Thang
Phụ Tử Thang II
Phụ Tử Thang III
Phụ Tử Thang IV
Phụ Tử Thất Vị Hoàn
Phụ Tử Tục Mệnh Thang
Phụ Tử Xích Thạch Chi Hoàn
Phụ Tử Ý dĩ Hợp Tễ
Phụ Tử Ý hoàn
Phù Tỳ Sinh Mạch Tán
Phù Tỳ Tán
Phù Tỳ Tiêu Cam Hoàn
Phù Tỳ Ức Can Thanh Trường Tiễn

  Thaythuoccuaban.com tổng hợp

****************************

Tham khảo ý kiến thầy thuốc

Thần dược cho người đột quỵ

Thực phẩm cho người tiểu đường

DANH SÁCH CÁC BÀI THUỐC

Bài thuốc vần A

Bài thuốc vần B

Bài thuốc vần C

Bài thuốc vần D

Bài thuốc vần Đ

Bài thuốc vần G

Bài thuốc vần H

Bài thuốc vần I

Bài thuốc vần P

Bài thuốc vần Q

 

Bài thuốc vần K

Bài thuốc vần L

Bài thuốc vần M

Bài thuốc vần N

Bài thuốc vần O

Bài thuốc vần S

Bài thuốc vần U

Bài thuốc vần V

Bài thuốc vần X

Bài thuốc vần Y

 

Thông tin trên Website :www.thaythuoccuaban.comchỉ có tính chất tham khảo. Người xem không được dựa vào để tự chữa bệnh.

. Địa chỉ: Số 482 lô 22C Đường Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng. GP : 197GCN HNY SYTH